Jesaja 28:1–29

28  Ve Efraims drinkares upphöjda krona*+ och det vissnande blomstret på dess* vackra prydnad, som är på den bördiga dalens* huvud, hos dem som är överväldigade av vin!  Se, Jehova* har någon som är stark och kraftfull.+ Som ett åskväder med hagel,+ en tillintetgörande storm, som ett åskväder med väldiga, översvämmande vatten+ skall han med kraft* kasta det ner till jorden.  Med fötterna skall Efraims drinkares upphöjda kronor trampas+ ner.  Och den vissnande blomman+ på dess vackra prydnad, som är på den bördiga dalens huvud, skall bli som det tidiga fikonet+ före sommaren: när betraktaren ser det, slukar han det medan det ännu är i hans kupade hand.  På den dagen skall härarnas Jehova bli till en krona som pryder+ och till en vacker krans+ för dem som är kvar*+ av hans folk  och till en rättvisans* ande för den som sitter till doms+ och till styrka för dem som driver striden bort från porten.+  Men också dessa har gått vilse på grund av vin, och på grund av starka drycker irrar de omkring. Präst och profet+ har gått vilse på grund av starka drycker, de har blivit förvirrade till följd av vinet, de irrar+ omkring till följd av de starka dryckerna; de har gått vilse i sina syner, de vacklar när de fäller sina domar.  Ty alla bord har blivit fulla av orena spyor+ – det finns inte ett rent ställe.  Vem är det man vill undervisa i kunskap,+ och vem är det man vill göra det hörda* förståeligt för?+ Dem som nyss har blivit avvanda från mjölken, dem som just har blivit tagna från brösten?+ 10  Det är ju ”befallning på befallning, befallning på befallning, mätsnöre på mätsnöre, mätsnöre på mätsnöre, lite här, lite där”.*+ 11  Ty genom dem som har stammande läppar+ och genom ett annat språk+ skall han tala till detta folk,+ 12  till dem till vilka han har sagt: ”Detta är viloplatsen. Ge vila åt den trötte. Och detta är platsen med ro”, men som inte var villiga att höra.+ 13  Och för dem skall Jehovas ord bli ”befallning på befallning, befallning på befallning, mätsnöre på mätsnöre, mätsnöre på mätsnöre,+ lite här, lite där”, så att de går i väg och snavar och faller baklänges och blir sönderslagna och snärjda och fångade.+ 14  Därför, hör Jehovas ord, ni skrävlare,* ni härskare+ över detta folk som är i Jerusalem: 15  Eftersom ni har sagt: ”Vi har slutit ett förbund med Döden;+ och tillsammans med Sheọl har vi fått till stånd en syn;*+ när den översvämmande störtfloden drar fram, kommer den inte till oss, för vi har gjort en lögn till vår tillflykt,+ och i falskhet har vi gömt oss”;+ 16  därför, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”Se, jag lägger* som en grund i Sion+ en sten,*+ en beprövad sten,+ en dyrbar hörnsten+ som en säker grund.*+ Ingen som utövar tro skall gripas av panik.*+ 17  Och jag skall göra rättvisan* till mätsnöre+ och rättfärdigheten+ till lodmall; och haglet+ skall sopa bort lögnens tillflykt,+ och vattenmassorna skall skölja bort gömstället.+ 18  Och ert förbund med Döden skall upplösas,*+ och er syn tillsammans med Sheọl skall inte bestå.+ När den översvämmande störtfloden drar fram,+ då skall ni trampas ner av den.+ 19  Varje gång den drar fram skall den föra bort er,+ ty morgon efter morgon skall den dra fram, om dagen och om natten; och det skall bara bli en orsak till bävan+ för att få andra att förstå det hörda.”* 20  Ty bädden är för kort att sträcka ut sig på, och det vävda lakanet är för smalt när man sveper in sig. 21  Ty Jehova skall resa sig som på berget Pẹrasim,+ han skall bli upprörd som på lågslätten nära Gịbeon,+ så att han kan göra sin gärning – hans gärning är främmande – och utföra sitt verk* – hans verk är ovanligt.+ 22  Och sluta nu upp med ert hån,+ för att era band inte skall bli starka, ty det finns en utrotning, ja något som det har beslutats om, som jag har hört om från den suveräne+ Herren, härarnas Jehova, för hela landet.*+ 23  Lyssna, ni män, och hör min röst; ge akt och hör mitt ord. 24  Är det hela dagen+ som plöjaren plöjer för att så, som han luckrar och harvar sin mark?+ 25  Är det inte så att när han har jämnat dess yta, då sprider han ut svartkummin och strör ut spiskummin,+ och sår han inte vete, hirs*+ och korn på den plats som är bestämd*+ och spelt+ som sin gräns?+ 26  Och Han för honom till rätta+ enligt det som är rätt.* Hans Gud* undervisar honom.+ 27  Det är ju inte med trösksläde+ man tröskar svartkummin, och man låter inte vagnshjul rulla över spiskummin. Svartkummin klappar man ju ut med stav+ och spiskummin med käpp. 28  Och brödsäden, brukar den krossas? Nej, man fortsätter inte att tröska+ den i det oändliga.+ Och sätter man valsen på sin vagn i rörelse, och sina hästar, kommer man ändå inte att krossa den.+ 29  Också detta har utgått från härarnas Jehova,+ som är underbar i råd och stor i praktisk vishet.+

Fotnoter

Ordagr.: ”höghets krona”.
El.: ”hans”.
”den bördiga dalens”. Ordagr.: ”fetmans [el.: ”de bördiga myllornas”, plur. i hebr.] dals”.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
Ordagr.: ”med hand”.
El.: ”för kvarlevan”.
El.: ”domens”. Hebr.: mishpạt.
”det hörda”. El.: ”ryktet”, ”budskapet”.
Ordagr.: ”Det är ju ’tsaw tsaw, tsaw tsaw, qaw qaw, qaw qaw, lite här, lite där’”, som en efterapning av ljudet av profetens tal. Hebr.: ki tsaw latsạw tsaw latsạw, qaw laqạw qaw laqạw, ze‛ẹ̄r sham ze‛ẹ̄r sham.
Ordagr.: ”ni män med skrävlande tal”.
Ordagr.: ”en synskådare”, M; T: ”frid (fred)”; LXXVg: ”en överenskommelse (överenskommelser)”.
”Se, jag lägger”, i överensstämmelse med TLXXSyVg; M: ”Se jag, [den som] har lagt”.
”i Sion en sten”. Hebr.: beTsijọ̄n ’ạven; grek.: Siọ̄n lịthon; lat.: Sịon lạpidem; syr.: beTsehiun ki’fa’; T(aram.): beTsijọ̄n mẹlekh, ”i Sion en kung”.
El.: ”ett hörn där grund möter grund”. Uttrycket ”en säker grund” lyder ordagrant: ”en grund grundad”.
El.: ”handla förhastat (överilat)”.
El.: ”domen (rättskipningen)”. Hebr.: mishpạt.
Ordagr.: ”Och ... blev övertäckt”. Hebr.: wekhuppạr.
”det hörda”. El.: ”ryktet”, ”budskapet”.
El.: ”sin tjänst”. Hebr.: ‛avodhathọ̄.
El.: ”jorden”. Hebr.: ha’ạrets.
”vete, hirs”. El.: ”vete i rader”. Innebörden i det andra hebr. ordet är osäker.
El.: ”vid den bestämda tiden”; el.: ”på det avgränsade stycket”. Innebörden i uttrycket är osäker.
El.: ”i överensstämmelse med domen”.
”Hans Gud”. Hebr.: ’Elohạw.