Jesaja 24:1–23

24  Se! Jehova tömmer landet* och ödelägger det,+ och han har förvridit* dess yta+ och kringspritt dess invånare.+  Och det skall gå folket som prästen, tjänaren som hans herre,* tjänarinnan som hennes matmor, köparen som säljaren, långivaren som låntagaren, räntetagaren* som räntebetalaren.*+  Landet skall helt visst tömmas, och det skall helt visst plundras,+ ty Jehova själv har talat detta ord.+  Landet har drabbats av sorg,+ det har tynat bort. Det fruktbara landet* har vissnat, det har tynat bort. De höga av landets folk har vissnat bort.+  Och själva landet har blivit vanhelgat* under sina invånare,+ ty de har överträtt lagarna,+ ändrat förordningen,+ brutit det förbund+ som består till oöverskådlig tid.  Därför har förbannelsen förtärt landet,+ och de som bor i det hålls skyldiga. Därför har landets invånare minskat i antal, och mycket få dödliga människor har blivit kvar.+  Det nya vinet har drabbats av sorg, vinstocken har vissnat,+ alla som var glada i hjärtat suckar.+  Tamburinernas jubel har upphört, de upprymdas larm har slutat, lyrans jubel har upphört.+  Utan sång dricker de vin; de starka dryckerna blir bittra för dem som dricker dem. 10  Den öde staden har blivit nerbruten;+ varje hus har stängts, så att man inte kommer in. 11  Det är klagoskrik på gatorna på grund av bristen på vin. All glädje är borta;* landets jubel har försvunnit.+ 12  Kvar i staden är förfäran; porten har slagits i spillror.+ 13  Ty så skall det bli mitt i landet, mitt ibland folken, som när man slår ner oliver från olivträdet,+ som vid efterskörden, när druvskörden har nått sitt slut.+ 14  De skall häva upp sin röst, de skall ropa högt av fröjd. Över Jehovas överhöghet skall de brista ut i jubel från havet.*+ 15  Därför skall de ge ära åt Jehova i ljusets område,*+ åt Jehovas, Israels Guds,* namn på öarna i havet.+ 16  Från landets yttersta ände* har vi hört sång och spel:+ ”Prydnad för den Rättfärdige!”+ Men jag säger: ”För mig är det magerhet,+ för mig är det magerhet! Ve mig! Förrädarna har handlat förrädiskt.+ Ja, med förräderi har förrädarna handlat förrädiskt.”+ 17  Skräck och grop och fälla är över dig, du invånare i landet.+ 18  Och det skall ske att den som flyr undan ljudet av skräcken skall falla i gropen och den som kommer upp ur gropen skall fångas i fällan.+ Ty dammluckorna* i höjden skall öppnas,+ och landets grundvalar skall gunga.+ 19  Landet har verkligen spruckit sönder, landet har verkligen skakats om, landet har verkligen bringats att vackla.+ 20  Landet rör sig verkligen ostadigt som en drucken man, och det svajar fram och tillbaka som en utkikskoja.+ Och dess överträdelse vilar tungt på det,+ och det skall falla, så att det inte reser sig igen.+ 21  Och på den dagen skall Jehova vända sin uppmärksamhet mot höjdens här i höjden och mot jordens kungar på jorden.+ 22  Och de skall samlas som man samlar fångar till fånggropen+ och stängas in i fängelsehålan;+ och efter många dagar skall uppmärksamheten riktas mot dem.+ 23  Och fullmånen har fått blygas, och den glödande solen har fått skämmas,+ ty härarnas Jehova har blivit kung+ på Sions berg+ och i Jerusalem och inför sina äldste med härlighet.+

Fotnoter

El.: ”jorden”. Hebr.: ha’ạrets.
El.: ”omvälvt”, ”vänt upp och ner på”.
”som hans herre”. Hebr.: ka’dhonạw (av ’adhọ̄n), majestätsplural.
El.: ”borgenären”.
El.: ”gäldenären”.
Se not till 13:11, ”det fruktbara landet”.
El.: ”orenat”, ”besudlat”.
”är borta”. Ordagr.: ”har blivit som kväll”, ”har blivit mörk”.
El.: ”från väster”.
Ordagr.: ”i ljusen”. Uppenbarligen i de östliga trakterna, vid den östra horisonten.
”Guds”. Hebr.: ’Elohẹ̄.
”yttersta ände”. Ordagr.: ”vinge”.
El.: ”fönstren”.