Jesaja 16:1–14

16  Sänd en bagge till landets härskare,+ från Sela åt vildmarken till, till dottern Sions berg.+  Och det skall ske: som en flyende bevingad skapelse, bortjagad från sitt näste,+ så skall Moabs döttrar bli vid Arnons+ vadställen.  ”Ni män, kom med* råd, verkställ beslutet.+ Gör* din skugga mörk som natten, mitt under middagstid.+ Göm de skingrade;+ förråd inte den flyende.+  Må mina skingrade bo som främlingar i dig, Moab.+ Bli ett gömställe för dem undan skövlaren.+ Ty förtryckaren har nått sin ände; skövlingen har fått ett slut; de som trampar ner andra har utrotats från jorden.*+  Och i kärleksfull omtanke* skall en tron bli fast grundad;+ och i sannfärdighet* skall någon sitta på den i Davids tält,+ en som dömer och söker rättvisa och är snar till att handla i rättfärdighet.”+  Vi har hört om Moabs stolthet, att han är mycket stolt;+ hans högmod och hans stolthet och hans förgrymmelse+ – hans tomma prat skall inte vara så.+  Därför skall Moab tjuta över Moab; ja, hela landet skall tjuta.+ Över Kir-Hạresets+ russinkakor kommer de som verkligen är slagna att jämra sig,  ty Hesbons+ terrasser har vissnat bort. Sibmas+ vinstock – nationernas ägare* har slagit ner dess klarröda grenar.* Ända till Jaser+ nådde de; de förirrade sig ut i vildmarken. Dess rankor lämnades att växa fritt och frodigt; de sträckte sig ut över havet.  Därför skall jag gråta med Jasers gråt över Sibmas vinstock.+ Med mina tårar skall jag genomdränka dig, Hesbon+ och Eleạle,+ ty över din sommar och över din skörd har jubelropet fallit.*+ 10  Och glädje och fröjd har tagits bort från fruktträdgården; och i vingårdarna ropas det inte högt av fröjd, det jublas inte.+ Vintramparen trampar inget vin i pressarna.+ Jubelrop har jag fått att upphöra.+ 11  Därför brusar mitt inre vilt som en lyra över Moab,+ och mitt innersta över Kir-Hạreset.*+ 12  Och man såg att Moab tröttades ut på offerhöjden;+ och han kom till sin helgedom för att be,+ men han kunde inte uträtta någonting.+ 13  Detta är det ord som Jehova tidigare talade angående Moab. 14  Och nu har Jehova talat och sagt: ”Inom tre år, som skall vara som en lejd arbetares år,+ då skall Moabs härlighet+ bli vanhedrad med stort tumult av varje slag, och de som blir kvar kommer att vara mycket få och oansenliga.”+

Fotnoter

”Ni män, kom med”, mask. plur. i 1QIsaM, men fem. sing. i Mmarginal och 11 hebr. hss.
”Gör”, fem. sing. i hebr.
El.: ”ur landet”.
El.: ”i lojal kärlek”. Hebr.: bachẹsedh.
El.: ”i sanning (trofasthet)”. Hebr.: be’emẹth.
El.: ”store ägare”. Hebr.: ba‛alẹ̄ (plur. konstruktusform av bạ‛al), möjligen majestätsplural.
El.: ”druvor”.
El.: ”ty över din sommarfrukt och över din skörd har krigsropet (härskriet) fallit”.
”över Kir-Hareset”, genom en texträttelse; M(hebr.): leQịr chạres.