Jesaja 15:1–9

15  Proklamationen mot Moab:+ Eftersom Ar-Moab+ har blivit skövlat om natten, har det blivit tystat. Eftersom Kir-Moab+ har blivit skövlat om natten, har det blivit tystat.  Man* har gått upp till Huset och till Dibon,*+ till offerhöjderna, för att gråta. Över Nebo+ och över Medẹba+ tjuter Moab. Alla huvuden där är skalliga;+ varje skägg är avklippt.  På dess gator har de bundit om sig med säckväv.+ På dess* tak+ och på dess* torg tjuter var och en däri, i det man går ner under gråt.+  Och Hesbon och Eleạle+ skriker. Ända till Jahas+ hörs deras röst. Därför skriar Moabs väpnade män. Hans själ bävar i honom.  Mitt hjärta skriker över Moab.+ Flyktingarna därifrån har nått ända bort till Soar+ och Ẹglat-Selisịa.+ Ty på Luhitstigningen+ – under gråt går man uppför den; ty på vägen till Horonạjim+ uppväcker de skriet över katastrofen.  Ty Nimrims vatten+ blir öde trakter. Det gröna gräset har ju förtorkat, gräset har nått sitt slut; ingenting har blivit grönt.+  Därför bär de bort dem – de överblivna tingen och sina hopsamlade ägodelar som de har lagt undan – rakt över popplarnas regnflodsdal.  Ty skriet går runt om Moabs område.+ Tjutet därifrån når ända till Ẹglajim; tjutet därifrån når ända till Beer-Elim,  eftersom Dimons vatten är fulla av blod. Ty över Dimon skall jag låta komma ännu mer: ett lejon för Moabs undkomna och för dem som är kvar i landet.+

Fotnoter

El.: ”Han”.
Enl. 1QIsaM; T: ”till Dibons hus [plur.]”; Sy: ”till Ribons hus”; Vg: ”Huset och Dibon”.
Ordagr.: ”hennes”.
Ordagr.: ”hennes”.