Jesaja 13:1–22

13  Proklamationen* mot Babylon*+ som Jesaja,* Amoz son,+ såg i en syn:  ”Res upp en signal* på ett berg med kala klippor.*+ Häv upp rösten och ropa till dem, vifta med handen,+ så att de kan dra in i ädlingarnas ingångar.+  Jag har själv utfärdat befallningen till mina helgade.*+ Jag har också kallat mina väldiga män till att ge uttryck åt min vrede,+ mina stolt jublande.  Hör!* En skara på bergen, något likt ett talrikt folk!+ Hör!* Larmet av kungariken, av nationer som har församlat sig!+ Härarnas Jehova mönstrar krigshären.+  De kommer från fjärran land,+ från himlens yttersta ände, Jehova och vapnen för hans fördömelse, för att förstöra hela jorden.+  Tjut,+ ty Jehovas dag är nära!+ Som en skövling från den Allsmäktige* kommer den.+  Därför sjunker alla händer, och den dödliga människans hela hjärta smälter.+  Och människor blir bestörta.+ Ja, kramper och födslovåndor griper dem; likt en barnaföderska har de födslosmärtor.+ De ser med förundran på varandra. Deras ansikten är blossande ansikten.+  Se! Jehovas dag kommer, grym, med förgrymmelse och med brinnande vrede, för att göra landet till något man häpnar över+ och för att förinta dess syndare därur.+ 10  Ty himlens stjärnor och deras Kesil-stjärnbilder*+ skall inte låta stråla ut sitt ljus; solen skall förmörkas vid sin uppgång, och månen skall inte låta sitt ljus lysa. 11  Och jag skall låta straff komma över det fruktbara landet* för dess ondska+ och över de gudlösa för deras missgärning. Och jag skall få de förmätnas stolthet att upphöra, ja, tyrannernas* högmod skall jag förnedra.+ 12  Jag skall göra en dödlig människa mer sällsynt än luttrat guld*+ och en jordemänniska mer sällsynt än guld* från Ofir.+ 13  Därför skall jag få himlen att darra,+ och jorden skall gunga och vika från sin plats vid härarnas Jehovas förgrymmelse+ och på hans brinnande vredes dag.+ 14  Och det skall ske att de – likt en bortjagad gasell och likt en småboskapshjord utan någon som samlar den+ – skall vända sig var och en till sitt eget folk; och de skall fly var och en till sitt eget land.+ 15  Var och en som blir funnen skall genomborras, och var och en som grips skall falla för svärd;+ 16  och deras barn skall krossas inför deras ögon.+ Deras hus skall plundras, och deras hustrur skall bli våldtagna.+ 17  Se, jag uppväcker mot dem mederna,+ som aktar silver för intet och som inte finner behag i guld. 18  Och deras bågar skall krossa till och med unga män.+ Och moderlivets frukt skall de inte ha något medlidande med;+ över söner skall deras öga inte bedrövas. 19  Och Babylon, kungarikenas prydnad,+ kaldéernas stolthet och skönhet,+ skall bli som när Gud* omstörtade Sodom och Gomorra.+ 20  Hon skall aldrig vara bebodd,+ och hon skall aldrig, från generation till generation, ha sin boning där.+ Och där skall ingen arab slå upp sitt tält, och inga herdar skall låta sina hjordar lägga sig ner där. 21  Och där skall de som har sitt tillhåll i vattenlösa trakter* lägga sig ner, och deras hus skall fyllas av uvar.*+ Och där skall strutsarna* ha sin boning, och bockliknande demoner* skall hoppa omkring där.+ 22  Och schakaler skall tjuta i hennes boningstorn,+ och den stora ormen skall vara i de lyxiga palatsen. Och tiden för henne är nära, den är i antågande, och hennes dagar skall inte fördröjas.”+

Fotnoter

El.: ”Det profetiska budskapet”.
”Babylon”, LXXVg; 1QIsaMTSy: ”Babel”.
Hebr.: Jesha‛jạhu.
”signal”. Hebr.: nes.
Ordagr.: ”ett berg som sopats kalt (av vinden)”.
”till mina helgade”, dvs. helgade för Jehovas krig. Hebr.: limquddashạj; lat.: sanctificạtis mẹis. Jfr Joel 3:9 (4:9 i M).
Ordagr.: ”Ljudet (Rösten) av”. Se not till 1Mo 4:10, ”Hör!”
Ordagr.: ”Ljudet (Rösten) av”.
”från den Allsmäktige”. Hebr.: mishShaddạj. Jfr not till 9:6, ”Väldig gud”.
”och deras Kesil-stjärnbilder”. Hebr.: uKhesilēhẹm, plur. av Kesịl. Se not till Job 9:9, ”Kesil”.
”det fruktbara landet”. Hebr.: tevẹl; grek.: tēi oikoumẹnēi, ”den bebodda jorden”; lat.: ọrbis, ”runden (kretsen, cirkeln)”, dvs. jordens rund (jordkretsen). Se not till Mt 24:14, ”på hela den bebodda jorden”.
”tyrannernas”. Hebr.: ‛aritsịm.
”än luttrat guld”. Hebr.: mippạz.
”än guld”. Hebr.: mikkẹthem. Se not till Job 28:16.
”Gud”. 1QIsaM(hebr.): ’Elohịm; grek.: ho theọs; TVgc: ”Jehova”.
”de som har sitt tillhåll i vattenlösa trakter”. El.: ”ökendjuren”. El.: ”demonerna”. T: ”apor”; LXXSyVg: ”vilda djur”.
”drakar”, Vg.
”strutsarna”. Hebr.: benọ̄th ja‛anạh. Jfr not till 3Mo 11:16, ”strutsen”.
”bockliknande demoner”. El.: ”håriga (raggiga) skapelser”, MVg; TLXXSy: ”demoner”. Jfr noter till 3Mo 17:7, ”åt de bockliknande demoner”, och 2Kr 11:15.