Jesaja 12:1–6

12  Och på den dagen+ skall du säga: ”Jag vill tacka dig, Jehova, ty fastän du blev förtörnad på mig, vände din vrede så småningom tillbaka,+ och du tröstade mig.+  Se! Gud* är min räddning.+ Jag skall hysa förtröstan och inte känna skräck;+ ty Jah* Jehova* är min styrka+ och min* kraft,*+ och han blev mig till räddning.”+  Med jubel skall ni hämta upp vatten ur räddningens källor.+  Och på den dagen skall ni säga: ”Tacka Jehova!+ Anropa hans namn.+ Gör hans gärningar kända bland folken.+ Förkunna att hans namn är upphöjt.+  Spela och sjung till Jehovas ära,+ ty han har handlat på ett sätt som överträffar allt.+ Detta görs känt på hela jorden.*  Brist ut i jubel och ropa högt av fröjd, du kvinna som bor* i Sion, ty Israels Helige är stor i din* mitt.”+

Fotnoter

”Gud”. Hebr.: ’El.
”Jah”. Hebr.: Jah. Se noter till 2Mo 15:2, ”Jah”, och Ps 68:4.
”Jah Jehova”. Hebr.: Jah Jehwạh. Den här ordkombinationen förekommer bara här och i 26:4.
”min”, 1QIsaLXXSyVg och två hebr. hss; saknas i M.
El.: ”sång”. LXXVg: ”lovsång”. Se not till 2Mo 15:2, ”kraft”.
El.: ”i hela landet”. Hebr.: bekhol-ha’ạrets.
El.: ”du som bor”, fem. sing. i hebr.; invånarna betraktas här kollektivt som en kvinna.
”din”, fem. i hebr.; syftar på ”du kvinna som bor”.