Jesaja 1:1–31

 Den syn+ som Jesaja,*+ Amoz* son, skådade angående Juda och Jerusalem i de dagar då Ussịa,*+ Jotam,*+ Ahas*+ och Hiskia*+ var kungar i Juda:+  Hör,+ ni himlar, och lyssna, du jord, ty Jehova har talat: ”Söner har jag fött upp och uppfostrat,+ men de har gjort uppror* mot mig.+  En tjur känner sin köpare väl och en åsna sin ägares* krubba; men Israel känner inte mig,+ mitt eget folk uppför sig inte förståndigt.”+  Ve den syndiga nationen,+ folket som är tyngt av missgärning, en avkomma* som gör det som är ont,+ söner som handlar fördärvligt!+ De har övergett Jehova,+ de har handlat respektlöst mot Israels Helige,+ de har vänt ryggen till.+  Var någonstans skall ni mer bli slagna,+ eftersom ni fogar till ytterligare uppror?+ Hela huvudet är sjukt, och hela hjärtat är svagt.+  Från fotsulan upp till huvudet finns det inte ett friskt ställe.+ Sår och märken och färska strimmor – de har inte blivit utkramade eller förbundna, och inget har mjukats upp med olja.+  Ert land är ödelagt,+ era städer är uppbrända i eld;+ er mark – alldeles framför er håller främlingar+ på att förtära den,+ och ödeläggelsen är lik en omstörtning genom främlingar.+  Och dottern Sion*+ har lämnats kvar som en hydda i en vingård, som en utkikskoja på ett gurkfält, som en instängd stad.+  Om inte härarnas Jehova hade lämnat kvar åt oss några få överlevande,+ skulle vi ha blivit* som Sodom; Gomorra skulle vi ha liknat.+ 10  Hör Jehovas ord,+ ni Sodomshärskare.+ Lyssna till vår Guds lag, du Gomorrafolk. 11  ”Vilken nytta har jag av era många slaktoffer?” säger Jehova. ”Jag har fått nog av helbrännoffer+ av baggar+ och fettet av välgödda djur;+ och i blodet+ från ungtjurar och bagglamm och bockar+ finner jag inte behag.+ 12  När ni kommer in för att se mitt ansikte,+ vem är det då som har begärt detta av er hand, att ni trampar ner mina förgårdar?+ 13  Sluta upp med att föra in fler värdelösa sädesoffer.+ Rökelse – det är något avskyvärt för mig.+ Nymåne+ och sabbat,+ kallande till sammankomst*+ – jag kan inte fördra bruket av magiska krafter*+ tillsammans med högtidssammankomst. 14  Min själ hatar era nymånar och era högtider.+ De har blivit en börda för mig;+ jag har blivit trött på att bära dem.+ 15  Och när ni breder ut era handflator,+ gömmer jag mina ögon för er.+ Även om ni ber många böner,+ lyssnar jag inte;+ era händer är fulla av utgjutet blod.*+ 16  Tvätta er;+ gör er rena;+ skaffa bort era onda gärningar från mina ögon;+ hör upp med att göra det som är ont.+ 17  Lär er att göra det som är gott;+ sök efter rättvisa;+ visa förtryckaren till rätta;+ avkunna rättfärdig dom åt den faderlöse;+ ta er an änkans rättssak.”+ 18  ”Kom nu, och låt oss rätta till förhållandet mellan oss”, säger Jehova.+ ”Även om era synder skulle visa sig vara som scharlakan,* skall de göras vita som snö;+ även om de skulle vara röda som karmosinrött tyg, skall de bli som ull. 19  Om ni visar villighet och verkligen lyssnar, skall ni få äta det goda i landet.*+ 20  Men om ni vägrar+ och är upproriska, skall ni förtäras av svärd; ty Jehovas mun har talat.”+ 21  Ack, den trogna staden*+ har blivit en prostituerad!+ Hon var uppfylld av rättvisa;*+ rättfärdighet bodde i henne,+ men nu är det mördare.+ 22  Ditt* silver har blivit slaggskum.+ Ditt veteöl* är utspätt med vatten.+ 23  Dina furstar är motspänstiga och tjuvars kumpaner.+ Var och en av dem älskar mutor+ och jagar efter gåvor.+ Åt den faderlöse avkunnar de inte rättfärdig dom; och änkans rättssak får inte komma inför dem.+ 24  Därför lyder uttalandet från den sanne Herren,* härarnas Jehova, Israels Starke:+ ”Ha! Jag skall göra mig kvitt mina motståndare, och jag skall hämnas+ på mina fiender.+ 25  Och jag skall låta min hand vända tillbaka över* dig,* och jag smälter bort ditt slaggskum som med lut, och jag skall avlägsna alla dina avfallsprodukter.+ 26  Och jag skall på nytt ge dig domare som under den första tiden och rådgivare som i början.+ Därefter skall du kallas ’rättfärdighetens stad’, ’den trogna staden’.+ 27  Genom rättvisa*+ skall Sion friköpas och genom rättfärdighet de av hennes barn som vänder om.+ 28  Men sammanbrott för upprorsmän och för syndare skall komma samtidigt,+ och de som överger Jehova skall nå sitt slut.+ 29  Ty de skall skämmas över de väldiga träd som ni hade begär till,+ och ni skall blygas över de trädgårdar som ni har utvalt.+ 30  Ty ni skall bli som ett stort träd vars lövverk vissnar bort+ och som en trädgård som inte har något vatten. 31  Och den kraftfulle skall bli till blånor+ och hans verk till en gnista; och de skall båda gå upp i lågor samtidigt, utan att någon släcker.”+

Fotnoter

”Jesaja”. Hebr.: Jesha‛ejạhu; namnet betyder ”räddning från Jehova”; LXXBagster(grek.): Hēsaịas; lat.: Isaịae (av Isaịas).
Amoz betyder ”stark”. Hebr.: ’Amọ̄ts.
Betyder ”min styrka är Jehova”. Hebr.: ‛Uzzijạhu.
Betyder ”Jehova är fullkomlig”; el.: ”må Jehova fullborda”. Hebr.: Jōthạm.
Kortform av Jehoahas, som betyder ”må Jehova gripa tag”; el.: ”Jehova har gripit tag”. Hebr.: ’Achạz.
Betyder ”Jehova styrker”. Hebr.: Jechizqijạhu.
El.: ”har förgått sig (begått överträdelse)”.
”sin ägares”. Hebr.: be‛alạw, plur. konstruktusform (majestätsplural) av bạ‛al, ”ägare (herre)”, med suffix.
Ordagr.: ”en säd”.
El.: ”Sions dotter”.
El.: ”hade lämnat kvar överlevande åt oss, skulle vi lätt ha blivit”.
”sammankomst”. El.: ”sammankallad menighet (församling)”.
El.: ”bruket av mystiska (övernaturliga) krafter”, ”ett tabutillstånd”, KBL, sid. 20; LXX: ”fastande”.
”utgjutet blod”. El.: ”blodskuld”. Hebr.: damịm, plur. av dam, ”blod”.
Ordagr.: ”scharlakansröda (tyg)stycken”.
El.: ”på jorden”. Hebr.: ha’ạrets.
LXXIt tillägger ”Sion”.
El.: ”rätt”, ”(rättfärdig) dom”. Hebr.: mishpạt.
”Ditt”, fem. i hebr., riktat till Sion, den en gång ”trogna staden”, nämnd i v. 21.
El.: ”Din berusande dryck”.
”den sanne Herren”. Hebr.: ha’Adhọ̄n; grek.: ho despọtēs. Se Tillägg 1H.
El.: ”mot”.
”dig”, fem. i hebr. Jfr not till v. 22, ”Ditt”.
El.: ”rätt”, ”(rättfärdig) dom”.