Jeremia 30:1–24

30  Det ord som kom till Jeremia från Jehova löd:  ”Detta är vad Jehova, Israels Gud, har sagt: ’Skriv upp åt dig i en bok alla de ord som jag skall tala till dig.+  Ty ”se, det kommer dagar”, lyder Jehovas uttalande, ”då jag skall låta de fångna av mitt folk, Israel och Juda, vända tillbaka”,+ har Jehova sagt, ”och jag skall föra dem tillbaka till det land som jag gav åt deras förfäder, och de skall ta det i besittning igen.”’”+  Och detta är de ord som Jehova har talat till Israel och till Juda.  Ty detta är vad Jehova har sagt: ”Ljudet av skälvning har vi hört; det är skräck+ och ingen frid.  Jag ber er, fråga och se om någon av mankön föder barn. Hur kommer det sig att jag ser varje kraftfull man med händerna på sina länder likt en kvinna som föder barn,+ och alla ansikten har blivit bleka?+  Ack! Ty stor är den dagen,+ ingen annan är den lik,+ och det är en nödens tid för Jakob.+ Men därur skall han bli räddad.”  ”Och det skall ske på den dagen”, lyder härarnas Jehovas uttalande, ”att jag skall bryta sönder oket och ta det från din nacke, och dina band skall jag slita av,+ och aldrig mer skall främlingar göra honom till sin tjänare.  Och de skall tjäna Jehova, sin Gud, och David, sin kung,+ som jag skall resa upp åt dem.”+ 10  ”Och du, min tjänare Jakob, var inte rädd”, lyder Jehovas uttalande, ”och låt dig inte slås med förfäran, Israel.+ Ty se, jag räddar dig från fjärran land och dina avkomlingar från deras fångenskaps land.+ Och Jakob skall vända tillbaka och ha ro och vara sorglös, och ingen skall skrämma honom.”+ 11  ”Ty jag är med dig”, lyder Jehovas uttalande, ”för att rädda dig;+ men jag skall företa en utrotning bland alla de nationer dit jag har skingrat dig.+ Men i ditt fall skall jag inte företa någon utrotning.+ Dock skall jag bli tvungen att tukta dig i tillbörlig grad, eftersom jag på inga villkor skall lämna dig ostraffad.”+ 12  Ty detta är vad Jehova har sagt: ”Det finns ingen bot för ditt* sammanbrott.+ Det slag du har fått är oläkligt.+ 13  Det finns ingen som tar sig an din rättssak, med tanke på ditt variga sår.+ Det finns inga läkemedel, ingen läkedom, för dig.+ 14  Alla som älskar dig har glömt dig.+ Det är inte dig de söker efter. Ty med en fiendes slag har jag slagit dig,+ med tuktan från en som är grym,+ på grund av din stora missgärning;+ dina synder har blivit talrika.+ 15  Varför ropar du högt på grund av ditt sammanbrott?+ Din smärta är obotlig på grund av din stora missgärning; dina synder har blivit talrika.+ Jag har gjort detta mot dig. 16  Därför skall alla som förtär dig själva bli förtärda;+ och alla dina motståndare, ja, de skall allesammans gå i fångenskap.+ Och de som tar rov från dig* skall bli till rov, och alla som plundrar dig skall jag ge till plundring.”+ 17  ”Ty jag skall se till att du tillfrisknar, och jag skall läka dig från de slag du har fått”,+ lyder Jehovas uttalande. ”Ty en fördriven kvinna kallade de dig:+ ’Det där är Sion, som ingen söker efter.’”+ 18  Detta är vad Jehova har sagt: ”Se, jag låter Jakobs tälts fångna vända tillbaka,+ och med hans tältboningar skall jag ha medlidande. Och staden skall bli återuppbyggd på sin kulle;+ och på sin rättmätiga plats skall boningstornet stå.+ 19  Och från dem skall det utgå tacksägelse och ljudet av folk som skrattar.+ Och jag skall föröka dem, och de skall inte bli färre;+ och jag skall göra dem väldiga till antalet, och de skall inte bli obetydliga.+ 20  Och hans söner skall bli som i forna tider, och inför mig skall hans menighet vara fast grundad.+ Och jag skall vända min uppmärksamhet mot alla hans förtryckare.+ 21  Och hans majestätiske ledare skall stamma från honom,+ och hans härskare skall utgå från hans mitt;+ och jag skall låta honom komma nära, och han skall närma sig mig.”+ ”Ty vem är nu denne som har gett sitt hjärta i pant för att närma sig mig?”+ lyder Jehovas uttalande. 22  ”Och ni skall vara mitt folk,+ och jag skall vara er Gud.”+ 23  Se! En stormvind från Jehova, ja raseri, har farit fram, en framsvepande storm.*+ Över de ondskefullas huvud skall den virvla ner.+ 24  Jehovas brinnande vrede vänder inte tillbaka förrän han har verkställt och utfört sitt hjärtas tankar.+ I dagarnas slutskede skall ni ägna uppmärksamhet åt det.+

Fotnoter

 ”ditt”, fem. i hebr.; syftar på staden Sion.
 ”dig”, fem. i hebr.; syftar på staden Sion.
 ”en framsvepande (bortsopande) storm”. El.: ”en dånande storm”.