Jeremia 27:1–22

27  I början av Jehojạkims,* Josịas+ sons, Judas kungs, regering kom detta ord till Jeremia* från Jehova, och det löd:  ”Detta är vad Jehova har sagt till mig: ’Gör dig band och okstänger+ och lägg dem på din nacke.+  Och du skall sända dem till Edoms+ kung och till Moabs+ kung och till Ammons+ söners kung och till kungen i Tyros+ och till kungen i Sidon+ med de budbärare som kommer till Jerusalem till Sidkịa,* Judas kung.  Och du skall ge dem en befallning till deras herrar* och säga: ”Detta är vad härarnas Jehova, Israels Gud,+ har sagt; detta är vad ni skall säga till era herrar:  ’Jag är den som har gjort jorden,+ människorna*+ och djuren,+ som är på jordens yta, genom min stora kraft+ och genom min uträckta arm;+ och jag har gett den åt den som det i mina ögon har visat sig vara rätt att ge den åt.+  Och nu har jag själv gett alla dessa länder i min tjänare+ Nebukadnẹssars,* Babylons* kungs, hand;+ och även markens vilda djur har jag gett honom för att de skall tjäna honom.+  Och alla nationerna skall tjäna honom+ och hans son och hans sonson, tills tiden kommer också för hans eget land,+ då många nationer och stora kungar skall göra honom till sin tjänare.’+  ’Och det skall ske att den nation och det kungarike som inte tjänar honom, Nebukadnẹssar, Babylons kung, och den som inte lägger sin nacke under Babylons kungs ok – med svärd+ och med hungersnöd+ och med pest+ skall jag vända min uppmärksamhet mot den nationen’, lyder Jehovas uttalande, ’tills jag har gjort slut på dem genom hans hand.’+  ’Och ni, lyssna inte till era profeter+ och till era spåmän och till era drömmare*+ och till era magiutövare och till era trollkarlar,+ som säger till er: ”Ni skall inte tjäna Babylons kung.”+ 10  Ty lögn är vad de profeterar för er, för att ni skall bli förda långt bort från er mark; och jag måste skingra er, och ni måste förgås.+ 11  Men den nation som böjer sin nacke under Babylons kungs ok och tjänar honom, den nationen skall jag också låta komma till vila på sin mark’, lyder Jehovas uttalande, ’och den skall odla den och bo på den.’”’”+ 12  Även till Sidkịa,*+ Judas kung, talade jag i enlighet med alla dessa ord+ och sade: ”Böj era nackar under Babylons kungs ok och tjäna honom och hans folk, så skall ni få leva.+ 13  Varför skulle du själv och ditt folk dö genom svärd,+ genom hungersnöd+ och genom pest,+ enligt vad Jehova har talat till den nation som inte tjänar Babylons kung? 14  Och lyssna inte till orden från de profeter som säger till er: ’Ni skall inte tjäna Babylons kung’,+ ty lögn är vad de profeterar för er.+ 15  ’Ty jag har inte sänt dem’, lyder Jehovas uttalande, ’utan de profeterar lögn i mitt namn, för att jag skall skingra er,+ och ni måste förgås,+ ni och profeterna som profeterar för er.’”+ 16  Och till prästerna och till hela detta folk talade jag och sade: ”Detta är vad Jehova har sagt: ’Lyssna inte till orden från era profeter som profeterar för er och säger: ”Se! De redskap som hör till Jehovas hus förs nu snart tillbaka från Babylon!”+ Ty lögn är vad de profeterar för er.+ 17  Lyssna inte till dem. Tjäna Babylons kung, så skall ni få leva.+ Varför skulle denna stad bli en förhärjad plats?+ 18  Men om de är profeter och om Jehovas ord verkligen finns hos dem, låt dem då bönfalla härarnas Jehova+ om att de redskap som är kvar i Jehovas hus och i Judas kungs hus och i Jerusalem inte skall komma till Babylon.’ 19  Ty detta är vad härarnas Jehova har sagt om pelarna+ och om havet+ och om karvagnarna+ och om återstoden av de redskap som är kvar i denna stad+ 20  och som Nebukadnẹssar, Babylons kung, inte tog, när han förde Jekọnja,*+ Jehojạkims son, Judas kung, i landsflykt från Jerusalem till Babylon, tillsammans med alla ädlingar i Juda och Jerusalem;+ 21  ty detta är vad härarnas Jehova, Israels Gud,* har sagt om de redskap som är kvar i Jehovas hus och i Judas kungs hus och i Jerusalem:+ 22  ’”Till Babylon skall de föras,+ och där skall de förbli ända till den dag då jag vänder min uppmärksamhet till dem”,+ lyder Jehovas uttalande. ”Och jag skall föra dem upp och återföra dem till denna plats.”’”+

Fotnoter

 ”Jehojakims”, MTVg; Sy, den arabiska övers. och 3 hebr. hss: ”Sidkias”, som i v. 3, 12.
 Hebr.: Jirmejạh.
 Betyder ”Jehova är rättfärdighet”. Hebr.: Tsidhqijạhu.
 ”deras herrar”. Hebr.: ’adhonēhẹm, plur. av ’adhọ̄n, för att beteckna flertal.
 Hebr.: ha’adhạm.
 I 27:6–29:3 används namnformen ”Nebukadnessar”; i 21:2 och resten av boken används namnformen ”Nebukadressar”.
 ”Babylons”, LXXVg; MTSy: ”Babels”.
 ”drömmare”, TLXXSyVg; M: ”drömmar”.
 ”Sidkia”. Hebr.: Tsidhqijạh. Jfr not till v. 3.
 Se not till Est 2:6, ”Jekonja”.
 ”Gud”. Hebr.: ’Elohẹ̄.