Jeremia 21:1–14

21  Det ord+ som kom till Jeremia från Jehova, när kung Sidkịa*+ sände Pashur,+ Malkịas son, och prästen Sefanja,+ Maasẹjas son, till honom och lät säga:  ”Fråga Jehova för vår räkning,+ det ber jag dig, eftersom Nebukadrẹssar, Babylons kung, för krig mot oss.+ Kanske kommer Jehova att handla med oss enligt alla sina underbara gärningar, så att han drar sig tillbaka från oss.”+  Och Jeremia sade sedan till dem: ”Detta är vad ni skall säga till Sidkịa:  ’Detta är vad Jehova, Israels Gud, har sagt: ”Se, jag vänder om de krigsvapen som är i er hand, med vilka ni strider mot Babylons kung+ och mot kaldéerna+ som belägrar er utanför muren, och jag skall samla dem mitt i denna stad.+  Och jag skall själv strida mot er+ med uträckt hand och med stark arm och med vrede och med raseri och med stor harm.+  Och jag skall slå denna stads invånare, både människor* och djur. I en stor pest skall de dö.”’+  ’”Och därefter”, lyder Jehovas uttalande, ”skall jag ge Sidkịa, Judas kung, och hans tjänare och folket och dem som är kvar i denna stad efter pesten, efter svärdet och efter hungersnöden, i Nebukadrẹssars, Babylons kungs, hand, ja i deras fienders hand och i deras hand som traktar efter deras själ, och han skall slå dem med svärdsegg.*+ Han skall inte skona dem, och han skall inte visa medömkan eller vara barmhärtig.”’+  Och till detta folk skall du säga: ’Detta är vad Jehova har sagt: ”Se, jag förelägger er livets väg och dödens väg.+  Den som stannar kvar i denna stad skall dö genom svärd och genom hungersnöd och genom pest;+ men den som går ut och som går över* till kaldéerna som belägrar er, han skall få leva och få sin själ som ett byte.”’+ 10  ’”Ty jag har riktat mitt ansikte mot denna stad till dess olycka och inte till dess lycka”,+ lyder Jehovas uttalande. ”I Babylons kungs hand skall den ges,+ och han skall bränna upp den i eld.”+ 11  Och vad Judas kungs hushåll angår, hör Jehovas ord.+ 12  Du Davids hus,+ detta är vad Jehova har sagt: ”Döm med rättvisa+ varje morgon,+ och befria den utplundrade ur bedragarens hand,+ för att mitt raseri inte skall fara fram som en eld+ och brinna så att ingen kan släcka, på grund av era onda gärningar.”’+ 13  ’Se, jag är emot dig, du kvinna som bor på lågslätten,+ du slättlandets klippa’, lyder Jehovas uttalande. ’Vad er beträffar, som säger: ”Vem kan stiga ner mot oss? Och vem kan gå in i våra boningar?”+ 14  så skall jag hålla räkenskap med er+ enligt era gärningars frukt’,+ lyder Jehovas uttalande. ’Och jag skall tända en eld i hennes skog,+ och den skall förtära allt runt omkring henne.’”+

Fotnoter

 Se not till 1:3.
 Ordagr.: ”jordemänniskan”. Hebr.: ha’adhạm.
 Ordagr.: ”med svärdets mun”.
 ”går över”. El.: ”deserterar”. Jfr noter till 2Ku 25:11.