Jeremia 19:1–15

19  Detta är vad Jehova sade: ”Gå* och köp dig en lerkruka hos krukmakaren+ och ta med dig några av folkets äldste och några av prästernas äldste.  Och du skall gå ut till Hinnoms sons dal,*+ som ligger vid ingången till Lerskärvsporten.* Och där skall du ropa ut de ord som jag talar till dig.+  Och du skall säga: ’Hör Jehovas ord, ni Judas kungar och ni Jerusalems invånare.+ Detta är vad härarnas Jehova,+ Israels Gud,* har sagt: ”Se, jag låter en olycka komma över denna plats, en olycka som skall få det att skrälla i öronen på var och en som hör om den;+  eftersom de har övergett mig+ och gjort denna plats oigenkännlig+ och på den framburit rökoffer åt andra gudar* som de inte kände,+ de och deras förfäder och Judas kungar; och de har uppfyllt denna plats med oskyldigas blod.+  Och de byggde offerhöjderna åt Baal för att bränna upp sina söner i elden som helbrännoffer åt Baal,+ något som jag inte hade befallt eller talat om+ och en tanke som inte ens hade uppkommit i mitt hjärta.”’+  ’”Därför, se, det kommer dagar”, lyder Jehovas uttalande, ”när denna plats inte mer skall kallas Tofet+ och Hinnoms sons dal,+ utan Dråpdalen.  Och jag skall omintetgöra vad Juda och Jerusalem har beslutat på denna plats,+ och jag skall låta dem falla för svärd inför sina fiender och för deras hand som traktar efter deras själ.+ Och jag skall ge deras döda kroppar till föda åt himlens flygande skapelser och åt jordens djur.+  Och jag skall göra denna stad till något man häpnar över och till något att vissla åt.+ Alla som drar fram vid den skall stirra häpet och vissla över alla dess plågor.+  Och jag skall låta dem äta sina söners kött och sina döttrars kött; och de skall var och en äta sin medmänniskas kött, på grund av det trängda läge och på grund av den pressade situation som deras fiender och de som traktar efter deras själ kommer att försätta dem i.”’+ 10  Och du skall slå sönder krukan inför ögonen på de män som går med dig. 11  Och du skall säga till dem: ’Detta är vad härarnas Jehova har sagt: ”På samma sätt skall jag slå sönder detta folk och denna stad, liksom man slår sönder krukmakarens kärl så att det inte mer kan lagas;+ och i Tofet+ skall man begrava tills det inte finns någon mer plats* att begrava på.”’+ 12  ’Så skall jag göra med denna plats’, lyder Jehovas uttalande, ’och med dess invånare, ja för att göra denna stad lik Tofet.+ 13  Och husen i Jerusalem och Judas kungars hus skall bli som Tofetplatsen,+ orena, det vill säga alla de hus på vars tak man frambar rökoffer åt himlens hela här+ och där det utgöts dryckesoffer åt andra gudar.’”*+ 14  Och sedan kom Jeremia från Tofet,+ dit Jehova hade sänt honom för att profetera, och ställde sig på förgården till Jehovas hus och sade till allt folket:+ 15  ”Detta är vad härarnas Jehova, Israels Gud,* har sagt: ’Se, över denna stad och över alla dess städer låter jag all den olycka komma som jag har uttalat mot den, eftersom de har gjort sin nacke hård för att inte lyda mina ord.’”+

Fotnoter

 Se not till 2:2, ”Gå”.
 ”Hinnoms sons dal”. Hebr.: gē’ ven-Hinnọm; lat.: vạllem fịlii Ẹnnom. Se Tillägg 4C.
 ”Lerskärvsporten”. Eftersom den här porten ledde ut till den östligaste delen av Hinnoms dal, är den troligen identisk med Askhögsporten (också kallad Dyngporten). I Jerusalem in the Old Testament, sid. 230, fotnot 1, skriver dr J. Simons: ”I stället för ’Lerskärvsporten’ kan man återge uttrycket med ’Krukmakarporten’ eller kanske ännu bättre med ’Lergodsporten’.”
 ”Gud”. Hebr.: ’Elohẹ̄.
 ”åt ... gudar”. Hebr.: le’lohịm.
 El.: ”därför att det inte finns någon annan plats”.
 Se not till v. 4.
 Se not till v. 3.