Jeremia 13:1–27

13  Detta är vad Jehova har sagt till mig: ”Gå* och köp dig ett linnebälte och sätt det om dina höfter, men låt det inte komma i vatten.”  Då köpte jag bältet i överensstämmelse med Jehovas ord och satte det om mina höfter.  Och Jehovas ord kom sedan till mig för andra gången, och det löd:  ”Ta bältet som du köpte och som är om dina höfter, och bryt upp, gå till Eufrat,+ och göm det där i en klyfta i den branta klippan.”  Så gick jag då och gömde det vid Eufrat, alldeles som Jehova hade befallt mig.  Men sedan det hade gått många dagar sade Jehova till mig: ”Bryt upp, gå till Eufrat och hämta därifrån bältet som jag befallde dig att gömma där.”  Då gick jag till Eufrat och grävde och hämtade bältet från den plats där jag hade gömt det, och se, bältet hade blivit fördärvat; det dög inte till något.  Då kom Jehovas ord till mig, och det löd:  ”Detta är vad Jehova har sagt: ’På samma sätt skall jag fördärva Judas stolthet+ och Jerusalems stora stolthet. 10  Detta onda folk, som vägrar att lyda mina ord,+ som vandrar i sitt hjärtas motspänstighet+ och som fortsätter att vandra efter andra gudar* för att tjäna dem och för att böja sig ner för dem,+ skall bli som detta bälte, som inte duger till något.’ 11  ’Ty liksom ett bälte sluter sig tätt till en mans* höfter, så lät jag hela Israels hus och hela Judas hus sluta sig tätt till mig’,+ lyder Jehovas uttalande, ’för att de för mig skulle bli till ett folk+ och till ett namn+ och till lovprisning och till något skönt; men de lydde inte.’+ 12  Och du skall säga detta ord till dem: ’Detta är vad Jehova, Israels Gud,* har sagt: ”Varje stor kruka är till för att fyllas med vin.”’+ Och de skall säga till dig: ’Vet vi inte mycket väl att varje stor kruka är till för att fyllas med vin?’ 13  Och du skall säga till dem: ’Detta är vad Jehova har sagt: ”Se, jag fyller alla invånarna i detta land så att de blir druckna, kungarna som sitter för David+ på hans tron och prästerna och profeterna och alla Jerusalems invånare.+ 14  Och jag skall sönderslå dem, den ene mot den andre, både fäderna och sönerna, på samma gång”,+ lyder Jehovas uttalande. ”Jag skall inte visa medömkan och inte bedrövas, och jag skall inte vara barmhärtig, så att jag avstår från att fördärva dem.”’+ 15  Hör och låna ert öra till detta. Var inte högmodiga,+ ty Jehova själv har talat.+ 16  Ge ära åt Jehova, er Gud,*+ innan han framkallar mörker+ och innan era fötter stöter emot varandra på bergen i skymningen.+ Och ni hoppas på ljus,+ men han skall göra det till djup skugga;+ han skall förvandla det till tjockt mörker.+ 17  Och om ni inte hör det,+ skall min själ gråta i det fördolda över denna stolthet, och den skall helt visst fälla tårar; och mitt öga skall flöda av tårar,+ därför att Jehovas hjord+ har blivit bortförd i fångenskap. 18  Säg till kungen och till änkedrottningen:*+ ’Sätt er på en lägre plats,+ ty er vackra krona skall falla ner från era huvuden.’*+ 19  Söderns* städer har stängts till, och det finns ingen som öppnar dem. Hela Juda har förts i landsflykt. Det har helt och hållet förts i landsflykt.+ 20  Lyft upp dina* ögon* och se dem som kommer från norr.+ Var är hjorden som man gav åt dig,* din vackra småboskapshjord?+ 21  Vad kommer du att säga när någon* vänder sin uppmärksamhet mot dig+ och du själv har undervisat dem som förtroliga vänner vid din sida i början?+ Kommer inte födslovåndor att gripa dig, som de griper en födande kvinna?*+ 22  Och när du säger i ditt hjärta:+ ’Varför har detta drabbat mig?’+ så är det på grund av din stora missgärning som dina kjolar har blivit bortlyfta som täckelse;+ dina hälar har blivit utsatta för våldsam behandling. 23  Kan en kushit*+ förändra sin hud eller en leopard sina fläckar?+ Då skulle också ni kunna göra gott, ni som är lärda att göra ont.+ 24  Så skall jag då sprida dem+ som halmstrån som förs bort med vinden från vildmarken.+ 25  Detta är din* lott, din tillmätta del från mig”,+ lyder Jehovas uttalande, ”därför att du har glömt mig+ och du förlitar dig på lögn.+ 26  Och jag skall också själv lyfta upp dina kjolar över ditt ansikte, och din vanära skall bli sedd,+ 27  dina äktenskapsbrott+ och dina gnäggningar,+ din tygellösa prostitution.* På kullarna, på fältet, har jag sett dina vämjeligheter.+ Ve dig, Jerusalem! Du kan inte bli ren+ – hur länge skall det ännu dröja?”+

Fotnoter

 Se not till 2:2, ”Gå”.
 ”gudar”. Hebr.: ’elohịm.
 ”en mans”. Hebr.: ’ish.
 ”Gud”. Hebr.: ’Elohẹ̄, plur.
 ”er Gud”. Hebr.: ’Elohēkhẹm.
 ”från era huvuden”, genom en texträttelse i överensstämmelse med LXXSyVg.
 El.: ”kungamodern”.
 El.: ”Negevs”.
 ”dina”, genom en texträttelse i överensstämmelse med LXX; MSyVg: ”era”.
 LXX tillägger: ”Jerusalem”.
 ”dig”, fem. i hebr.
 El.: ”han”. LXX: ”de”.
 El.: ”hustru”.
 ”etiopier”, LXXVg.
 ”din”, fem. i hebr.
 El.: ”din skamliga otukt”.