Jakob 5:1–20

 Hör nu, ni rika:+ gråt, tjut över de olyckor som kommer över er.+  Er rikedom har ruttnat, och era ytterkläder har blivit malätna.+  Ert guld och silver har rostat bort, och dess rost skall vara till ett vittnesbörd mot er och förtära ert kött. Något likt eld+ har ni samlat+ i de sista dagarna.*+  Se! Lönen till arbetarna som har skördat era fält, den som ni har undanhållit,+ fortsätter att ropa,+ och nödropen+ från skördearbetarna har trängt in i härarnas Jehovas* öron.+  Ni har levt i lyx på jorden och ägnat er åt sinnlig njutning.*+ Ni har gött era hjärtan på slaktdagen.+  Ni har domfällt, ni har mördat den rättfärdige. Står han er inte emot?*+  Var därför tålmodiga, bröder, intill Herrens närvaro.*+ Se! Jordbrukaren väntar på jordens dyrbara frukt och har tålamod med den tills han får det tidiga regnet och det sena regnet.+  Var också ni tålmodiga;+ gör era hjärtan fasta, eftersom Herrens närvaro har närmat sig.+  Sucka* inte mot varandra, bröder, för att ni inte skall bli dömda.+ Se! Domaren står framför dörrarna.+ 10  Bröder, ta profeterna, som talade i Jehovas* namn, såsom mönster+ i att lida ont+ och visa tålamod.+ 11  Se! Vi prisar dem lyckliga som har hållit ut.+ Ni har hört om Jobs uthållighet+ och har sett det slutresultat Jehova* gav,*+ att Jehova* är mycket ömsint och barmhärtig.*+ 12  Men framför allt, mina bröder: sluta upp med att svära, ja, svär varken vid himlen eller vid jorden eller med någon annan ed,+ utan låt ert ja betyda ja, och ert nej, nej, för att ni inte skall drabbas av dom.+ 13  Är det någon bland er som lider ont? Då skall han hålla ut i bön.+ Är någon vid gott humör? Då skall han sjunga psalmer.*+ 14  Är någon bland er sjuk?+ Då skall han kalla till sig de äldste* i församlingen,+ och de skall be över honom och smörja in honom med olja+ i Jehovas* namn. 15  Och trons bön skall göra den sjuke frisk,*+ och Jehova* skall resa upp honom.+ Och om han har begått synder, skall det förlåtas honom.+ 16  Bekänn+ därför öppet era synder för varandra och be för varandra, så att ni kan bli läkta.+ En rättfärdig mans ödmjuka bön har stor kraft när den är i verksamhet.*+ 17  Elia var en människa med samma svagheter som vi,*+ och han bad en bön om att det inte skulle regna,+ och det regnade inte över landet på tre år och sex månader. 18  Och han bad igen, och himlen gav regn, och jorden frambringade sin gröda.+ 19  Mina bröder, om någon bland er har farit vilse* från sanningen och en annan för honom tillbaka,+ 20  då skall ni veta att den som för en syndare tillbaka från hans vägs villfarelse+ räddar hans själ från döden+ och övertäcker en mängd synder.+

Fotnoter

El.: ”och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna”, genom en smärre ändring av interpunktionen.
Se Tillägg 1D.
Ordagr.: ”och ni har levt överdådigt (vällustigt)”.
El.: ”den rättfärdige; han står er inte emot”.
Se Tillägg 5B.
El.: ”Stöna”.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
”det slutresultat ... gav”. El.: ”hur ... lät det sluta”. Grek.: to tẹlos.
Se Tillägg 1D.
Ordagr.: ”medlidsam”, ”en som visar medömkan”.
El.: ”lovsånger till Gud”.
El.: ”de äldre männen”. Grek.: tous presbytẹrous; J17,22(hebr.): ziqnẹ̄. Se 4Mo 11:25.
Se Tillägg 1D.
Ordagr.: ”skall rädda (frälsa) den trötte”.
Se Tillägg 1D.
El.: ”när den frambärs med allvar (uppriktighet)”.
El.: ”med känslor lika våra”.
Ordagr.: ”skulle bli förd på villovägar”.