Jakob 4:1–17

 Varifrån kommer krig och varifrån kommer stridigheter bland er? Kommer de inte härifrån:+ från era begär efter sinnlig njutning som för krig i era lemmar?+  Ni vill gärna ha, och ändå får ni ingenting. Ni fortsätter att mörda+ och hysa orätta begär,*+ och ändå kan ni inte uppnå någonting. Ni fortsätter att strida+ och kriga. Ni har ingenting, därför att ni inte ber.  Jo, ni ber, och ändå får ni inte vad ni ber om, därför att ni ber med orätt uppsåt,+ för att kunna förbruka det på era begär efter sinnlig njutning.+  Äktenskapsbryterskor,*+ vet ni inte att vänskapen med världen är fiendskap med Gud?+ Vemhelst som vill vara världens vän+ gör sig därför till Guds fiende.+  Eller tycker ni att det är till ingen nytta Skriften säger: ”Med en benägenhet för avund längtar den ande+ som bor i oss”?  Men den oförtjänta omtanke som han ger är större.+ Därför heter det: ”Gud står emot de övermodiga,+ men han ger oförtjänt omtanke åt de ödmjuka.”+  Underordna er+ därför Gud; men stå emot Djävulen,+ så skall han fly från er.+  Närma er Gud, så skall han närma sig er.+ Gör era händer rena, ni syndare,+ och rena era hjärtan,+ ni obeslutsamma.*+  Känn ert elände och sörj och gråt.+ Låt ert skratt förvandlas till sorg och er glädje till missmod.+ 10  Ödmjuka er i Jehovas* ögon,+ så skall han upphöja er.+ 11  Sluta upp med att tala nedsättande om varandra, bröder.+ Den som talar nedsättande om en broder eller dömer+ sin broder, han talar nedsättande om lagen och dömer lagen. Om du nu dömer lagen, är du inte lagens görare utan domare.+ 12  En enda är lagstiftare och domare,+ han som är i stånd att rädda och att tillintetgöra.+ Men du, vem är du, att du dömer din nästa?+ 13  Hör nu, ni som säger: ”I dag eller i morgon skall vi fara till den och den staden och tillbringa ett år där, och vi skall driva handel och göra vinster”,+ 14  ni som inte vet vad ert liv kommer att vara i morgon.+ Ty ni är ett dis som syns en kort stund och sedan försvinner.+ 15  I stället borde ni säga: ”Om Jehova* vill,+ skall vi leva och också göra det här eller det där.”+ 16  Men nu är ni stolta över ert självgoda skryt.+ All sådan stolthet är ond. 17  Alltså: den som vet att göra vad som är rätt och ändå inte gör det,+ han begår en synd.+

Fotnoter

El.: ”och är svartsjuka (missunnsamma)”.
”Äktenskapsbryterskor”. Grek.: moikhalịdes; lat.: adụlteri, ”äktenskapsbrytare”.
El.: ”tvehågsna”. Ordagr.: ”tvåsjälade”.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.