Jakob 2:1–26

 Mina bröder, inte har ni väl tron på vår Herre Jesus Kristus, vår härlighet,+ tillsammans med handlingar som vittnar om partiskhet?*+  Om det nämligen vid ett av era möten*+ kommer in en man med guldringar på fingrarna och i praktfulla kläder, och en fattig man i smutsiga kläder också kommer in,+  och ni då med gillande+ ser på den som bär de praktfulla kläderna och säger: ”Du kan sätta dig här på en bra plats”, och ni säger till den fattige: ”Du kan bli stående”, eller: ”Sätt dig där nedanför min fotpall”,  har ni då inte klasskillnad bland er+ och har blivit domare+ som fattar onda beslut?+  Hör på, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga+ vad världen beträffar till att vara rika+ i tro och arvingar till det kungarike som han har lovat dem som älskar honom?+  Men ni har vanärat den fattige. Är det inte de rika som förtrycker+ er och släpar er inför domstolar?*+  Är det inte de som hädar+ det sköna namn som ni har blivit kallade med?+  Om ni nu har för vana att fullgöra den kungliga lagen+ enligt skriftstället: ”Du skall älska din nästa som dig själv”,+ då gör ni rätt.  Men om ni fortsätter att visa partiskhet+ begår ni synd, ty ni blir avslöjade av lagen+ som överträdare. 10  Ty den som håller hela lagen men felar* på en enda punkt, han har brutit mot dem alla.+ 11  Ty den som sade: ”Du skall inte begå äktenskapsbrott”,+ han sade också: ”Du skall inte mörda.”+ Om du nu inte begår äktenskapsbrott, men mördar, har du ändå blivit en lagöverträdare. 12  Fortsätt att tala så och fortsätt att handla så som de som skall dömas efter ett fritt folks lag.*+ 13  Ty domen skall vara obarmhärtig mot den som inte visar barmhärtighet.+ Barmhärtigheten triumferar över domen.* 14  Till vilken nytta är det, mina bröder, om någon säger sig ha tro+ men inte har gärningar?+ Inte kan väl denna tro rädda honom?+ 15  Om en broder eller en syster är naken och inte har mat nog för dagen,+ 16  och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, håll er varma och mätta”, men ni inte ger dem vad kroppen behöver, till vilken nytta är väl det?+ 17  Så är också tron, om den inte har gärningar,+ i sig själv död. 18  Likväl kommer någon att säga: ”Du har tro, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningarna, och jag skall visa dig min tro genom mina gärningar.”+ 19  Du tror att det finns en enda Gud, eller hur?+ Det gör du rätt i. Också demonerna tror, och de ryser.*+ 20  Men vill du veta, du tomma människa, att tro utan gärningar är overksam? 21  Blev inte Abraham, vår fader,+ förklarad rättfärdig till följd av gärningar, sedan han hade offrat sin son Isak på altaret?+ 22  Du ser att tron samverkade med hans gärningar, och genom hans gärningar blev tron fullkomnad,+ 23  och det skriftställe uppfylldes som säger: ”Abraham satte tro till Jehova,* och det tillräknades honom som rättfärdighet”,+ och han kallades ”Jehovas* vän”.+ 24  Ni ser att en människa skall förklaras rättfärdig+ på grund av gärningar+ och inte bara på grund av tro.+ 25  Blev inte också skökan Rahab+ på samma sätt förklarad rättfärdig till följd av gärningar, sedan hon hade tagit emot sändebuden gästfritt och släppt ut dem en annan väg?+ 26  Ja, liksom kroppen utan ande* är död,+ så är också tron utan gärningar död.+

Fotnoter

El.: ”Mina bröder, sluta upp med att ha tron ... tillsammans med handlingar som vittnar om partiskhet.”
Ordagr.: ”[vid] ert möte (sammanträffande)”. Grek.: synagōgẹ̄n hymọ̄n.
Ordagr.: ”till domplatser (rättegångsställen)”.
Ordagr.: ”skulle stöta emot (snubbla, trampa fel)”.
”ett fritt folks lag”. El.: ”en lag som hör samman med frihet”, ”en frihetens lag”.
El.: ”triumferar såsom överlägsen (upphöjd över) domen”.
Ordagr.: ”och håret reser sig på dem”.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
El.: ”andedräkt”.