Hesekiel 8:1–18

 Och det skedde under det sjätte året, i sjätte månaden, på femte dagen i månaden, när jag satt i mitt hus och de äldste* i Juda satt inför mig,+ att den suveräne Herren Jehovas hand föll över mig där.+  Och jag såg, och se, något som till utseendet liknade eld;+ från det som såg ut som hans höfter och nedåt var det eld,+ och från hans höfter och uppåt var det något som såg ut som ett ljussken, likt glansen av elektrum.*+  Sedan sträckte han ut något som hade formen av en hand+ och tog tag i en lock av håret på mitt huvud, och en ande*+ lyfte mig upp mellan jorden och himlen och förde mig i syner från Gud till Jerusalem,+ till ingången till den inre porten+ som vetter mot norr, där svartsjukans symbol som uppeggar till svartsjuka+ har sin plats.  Och se, där var Israels Guds* härlighet,+ som såg ut som det jag hade sett på dalslätten.  Då sade han till mig: ”Människoson, jag ber dig, lyft upp dina ögon i riktning mot norr.” Så jag lyfte upp mina ögon i riktning mot norr, och se, norr om altarporten,* vid ingången, var denna svartsjukans symbol.*+  Och han sade vidare till mig: ”Människoson, ser du vad de gör? De avskyvärdheter som Israels hus bedriver här är så stora+ att jag måste dra mig långt bort från min helgedom.+ Men du skall få se ännu större avskyvärdheter.”  Sedan förde han mig till förgårdens ingång, och jag såg, och se, ett hål i väggen.  Han sade nu till mig: ”Människoson, jag ber dig, bryt dig igenom väggen.”+ Och jag bröt mig så småningom igenom väggen, och se, där var en ingång.  Och han sade vidare till mig: ”Gå in och se vilka onda avskyvärdheter de bedriver här.”+ 10  Då gick jag in och såg, och se, där var alla slags avbildningar+ av krypande djur och vämjeliga fyrfotadjur,+ och Israels hus alla smutsiga avgudar,*+ inristade på väggen, hela vägen runt om. 11  Och framför dem stod sjuttio män*+ av de äldste i Israels hus, och Jaasạnja,* Safans+ son, stod mitt ibland dem, och var och en av dem hade sitt rökelsekar i handen, och upp steg ett väldoftande moln av rökelse.+ 12  Och han sade till mig: ”Har du sett, människoson, vad de äldste i Israels hus sysslar med i mörkret,+ var och en i sina avgudakamrar?* De säger nämligen: ’Jehova ser oss inte.*+ Jehova har övergett landet.’”* 13  Och han sade vidare till mig: ”Du skall få se dem bedriva ännu större avskyvärdheter.”+ 14  Så förde han mig till ingången till den port till Jehovas hus som vetter mot norr, och se, där satt kvinnor och grät över guden Tammuz.* 15  Och han sade ytterligare till mig: ”Har du sett detta, människoson? Men du skall få se avskyvärdheter+ ännu värre än dessa.” 16  Så förde han mig till den inre förgården till Jehovas hus,+ och se, vid ingången till Jehovas tempel, mellan förhallen och altaret,+ var det omkring tjugofem män*+ som vände ryggen mot Jehovas tempel*+ och ansiktet mot öster, och de böjde sig ner mot öster, för solen.+ 17  Och han sade vidare till mig: ”Har du sett detta, människoson? Är det en så obetydlig sak för Judas hus att bedriva de avskyvärdheter som de har bedrivit här, eftersom de också måste fylla landet* med våld+ och på nytt kränka mig? Och se, de sträcker fram skottet* för min näsa.* 18  Så skall också jag handla i raseri.+ Mitt öga skall inte bedrövas, och jag skall inte känna medömkan.+ Och de skall ropa för mina öron med hög röst, men jag skall inte höra dem.”+

Fotnoter

Ordagr.: ”de gamla (äldre) männen”.
Se not till 1:4, ”elektrum”.
”en ande”. Hebr.: rụach; grek.: pneuma; lat.: spịritus. Jfr not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.
”Guds”. Hebr.: ’Elohẹ̄, plur.
”altarporten”, M; genom en rättelse av M i överensstämmelse med LXXSy: ”porten mot soluppgången”.
”denna svartsjukans symbol”. Hebr.: sẹmel [”bild”, ”symbol”] haqqin’ạh hazzẹh. Se noter till 2Mo 34:14. Genom en liten ändring av vokalisationen i M kan sista delen av versen också läsas: ”norr om porten, vid ingången, var altaret för denna svartsjukans symbol”.
Se not till 6:4.
”och Jaasanja”. Hebr.: weJa’azanjạhu; namnet betyder ”Jehova har lyssnat (lånat sitt öra)”.
”män”. Hebr.: ’ish.
El.: ”i de inre rummen där han har sin (avguda)bild (figur)”. Det hebr. ordet för ”(avguda)bild” för tanken till något som ställts ut till beskådande. Jfr not till 4Mo 33:52, ”deras stenfigurer”.
El.: ”Det finns ingen Jehova som ser oss.”
El.: ”jorden”. Hebr.: ha’ạrets.
”guden Tammuz”. Hebr.: hatTammụz; grek.: ton Thammouz; lat.: Adọnidem, ”Adonis”.
Se not till 41:1, ”templet”.
”män”. Hebr.: ’ish.
El.: ”jorden”. Hebr.: ha’ạrets.
El.: ”grenen (kvisten)”. Hebr.: hazzemōrạh; utan tvivel något som användes i avgudadyrkan. Kan möjligen ha föreställt det manliga könsorganet.
”min näsa”, i den ursprungliga hebr. texten; M: ”sin (deras) näsa”. En av soferims (de skriftlärdas) 18 texträttelser. De ändrade den ursprungliga texten för att Jehova inte skulle omtalas på ett till synes nedvärderande sätt. Se Tillägg 2B.