Hesekiel 44:1–31

44  Därefter förde han mig tillbaka på vägen till helgedomens* port, den yttre, som vette mot öster,+ och den var stängd.+  Då sade Jehova till mig: ”Denna port skall förbli stängd. Den skall inte öppnas, och ingen man* får gå in genom den; ty Jehova, Israels Gud,*+ har gått in genom den, och den skall förbli stängd.  Men hövdingen+ – som hövding skall han sitta i den och hålla måltid inför Jehova.+ På vägen till portens förhall skall han gå in, och samma väg skall han gå ut.”+  Och han förde mig nu vägen genom den norra porten till platsen framför Huset, så att jag kunde se det, och se, Jehovas härlighet hade uppfyllt Jehovas hus.+ Och jag föll då ner på mitt ansikte.+  Då sade Jehova till mig: ”Människoson, inrikta ditt hjärta+ och se med dina ögon, och hör med dina öron allt som jag talar med dig angående alla stadgarna om Jehovas hus och angående alla dess lagar, och du skall inrikta ditt hjärta på Husets ingång samt alla helgedomens utgångar.  Och du skall säga till Upproriskheten,*+ till Israels hus: ’Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”Nu är det nog med alla era avskyvärdheter, ni av Israels hus,+  när ni för in utlänningarna,* som är oomskurna i hjärtat och oomskurna i köttet,+ så att de befinner sig i min helgedom och vanhelgar den, ja mitt hus; när ni frambär mitt bröd,+ fett+ och blod,+ medan de bryter mitt förbund på grund av alla era avskyvärdheter.+  Och ni har inte tagit er an plikterna i förbindelse med mina heliga ting,+ inte heller satte ni andra till att ta sig an plikterna mot mig i min helgedom åt er.”’+  ’Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ”Ingen utlänning,* som är oomskuren i hjärtat och oomskuren i köttet, får komma in i min helgedom, det vill säga ingen utlänning som är mitt ibland Israels söner.”’+ 10  ’Men de leviter som avlägsnade sig långt bort från mig,+ när Israel, som irrade bort från mig, irrade bort efter sina smutsiga avgudar,* de skall bära sin missgärning.+ 11  Och i min helgedom skall de bli tjänare* på poster som gäller tillsynen över Husets portar och tjänare i Huset.+ Det är de som skall slakta helbrännoffret och slaktoffret för folket,+ och det är de som skall stå inför dem för att utföra tjänst för dem.+ 12  Eftersom de fortsatte att utföra tjänst för dem inför deras smutsiga avgudar+ och för Israels hus blev en sten att snava på till missgärning,+ därför har jag lyft upp min hand mot dem’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande, ’och de skall bära sin missgärning. 13  Och de skall inte få närma sig mig för att tjänstgöra som präster åt mig eller få närma sig något av mina heliga ting, de högheliga tingen,+ och de skall bära sin förödmjukelse och de avskyvärdheter som de har bedrivit.+ 14  Och jag skall sätta dem till att ta sig an plikterna i Huset i förbindelse med all tjänst i det och i förbindelse med allt som skall göras i det.’+ 15  ’Men de levitiska prästerna,+ Sadoks+ söner, som tog sig an plikterna i min helgedom, när Israels söner irrade bort från mig,+ de skall få närma sig mig för att utföra tjänst för mig, och de skall stå inför mig+ för att frambära åt mig fett+ och blod’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. 16  ’Det är de som skall få gå in i min helgedom,+ och det är de som skall få närma sig mitt bord för att utföra tjänst för mig,+ och de skall ta sig an plikterna mot mig.+ 17  Och när de går in i portarna till den inre förgården, skall de bära linnekläder, och de får inte ha på sig något av ylle när de utför tjänst i portarna till den inre förgården och innanför.+ 18  De skall ha en huvudprydnad av linne på sitt huvud,+ och de skall ha linnebenkläder om höfterna.+ De får inte binda om sig med något som framkallar svett. 19  Och när de går ut till den yttre förgården, ja till den yttre förgården till folket, skall de ta av sig de kläder som de utförde tjänst i,+ och de skall lägga dem i förvar i de heliga matsalarna+ och sätta på sig andra kläder, så att de inte helgar folket med sina kläder.+ 20  Och de får inte raka sitt huvud,+ och de får inte låta huvudhåret växa fritt. De skall ovillkorligen klippa håret på sitt huvud.+ 21  Och ingen av prästerna får dricka vin när de går in på den inre förgården.+ 22  Och en änka eller en frånskild kvinna får de inte ta till hustru åt sig,+ utan de får endast ta jungfrur av Israels hus avkomma+ eller en änka som är änka efter en präst.’ 23  ’Och de skall undervisa mitt folk om skillnaden mellan vad som är heligt och icke heligt; och de skall lära dem att skilja mellan vad som är orent och rent.+ 24  Och i en rättssak är det de som skall stå där för att döma;+ efter mina rättsliga beslut skall de då döma i den.+ Och mina lagar och mina stadgar beträffande alla mina högtider+ skall de hålla, och mina sabbater skall de helga.+ 25  Och han får inte gå in till en död människa* så att han blir oren, men genom en far eller en mor eller en son eller en dotter eller en bror eller en syster, som inte har haft en äkta man,* får de orena sig.+ 26  Och efter hans rening skall man räkna sju dagar för honom.+ 27  Och på den dag då han går in på den heliga platsen,* in på den inre förgården, för att utföra tjänst på den heliga platsen, skall han frambära sitt syndoffer’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. 28  ’Och detta skall bli deras som en arvedel:* Jag är deras arvedel.+ Och ni skall inte ge dem någon besittning i Israel: Jag är deras besittning. 29  Det är de som skall äta sädesoffret och syndoffret och skuldoffret.+ Och allt som är vigt åt heligt bruk i Israel skall vara deras.+ 30  Och det första av alla de första mogna frukterna av alla slag och varje bidrag av allt, av allt som ni bidrar med – det skall tillhöra prästerna;+ och förstlingsfrukterna av ert grovmalda mjöl skall ni ge åt prästen,+ för att få en välsignelse att vila över ditt hus.*+ 31  Inget självdött och inget sönderrivet bland de flygande skapelserna eller bland fyrfotadjuren får prästerna äta.’+

Fotnoter

helgedomens”. Hebr.: hammiqdạsh; grek.: tōn hagịōn [plur.]; lat.: sanctuạrii.
”och ... man”. Hebr.: we’ịsh.
”Gud”. Hebr.: ’Elohẹ̄.
”Upproriskheten”, M; T: ”det upproriska folket”; LXX: ”det upproriska huset”.
El.: ”främlingarna”. Ordagr.: ”ett utlands (främmande lands) söner”.
Jfr not till v. 7.
Se not till 6:4.
El.: ”medhjälpare”, ”uppassare”. Hebr.: mesharethịm.
Ordagr.: ”en död, en jordemänniska”. Hebr.: meth ’adhạm; grek.: psykhẹ̄n anthrọ̄pou, en själ av en människa”; lat.: mọrtuum họminem, en död människa”.
Ordagr.: ”[har hört] till en man”. Hebr.: le’ịsh.
”den heliga platsen”. Hebr.: haqqọdhesh; lat.: sanctuạrium.
”Men det skall inte vara någon arvedel åt dem”, Vgc.
”över ditt hus”, MTVgc; LXXSy: ”över era hus”.