Hesekiel 43:1–27

43  Därefter lät han mig gå till porten, den port som vette mot öster.+  Och se, Israels Guds härlighet*+ kom från öster,+ och hans röst var som ljudet av stora vattenmassor;+ och jorden lyste på grund av hans härlighet.+  Och den syn jag såg+ liknade den syn jag hade sett när jag kom* för att fördärva staden;+ och synerna* var som den syn jag såg vid floden Kebar,+ och jag föll då ner på mitt ansikte.  Och Jehovas härlighet+ kom in i Huset vägen genom den port vars framsida vette mot öster.+  Och en ande* reste mig upp+ och förde mig in på den inre förgården, och se, Huset hade blivit uppfyllt av Jehovas härlighet.*+  Så hörde jag någon tala till mig från Huset,+ och mannen* blev stående bredvid mig.+  Och Han sade till mig: ”Människoson,* detta är* platsen för min tron+ och platsen för mina fotsulor,+ platsen där jag skall ha min boning mitt ibland Israels söner till oöverskådlig tid;+ och aldrig mer skall de, Israels hus, orena mitt heliga namn,+ de och deras kungar,+ genom sin otukt och genom liken+ av sina kungar vid deras död,*  genom att de sätter sin tröskel vid min tröskel och sin dörrpost bredvid min dörrpost, med väggen mellan mig och dem.+ Och de orenade mitt heliga namn genom de avskyvärdheter som de bedrev,+ så att jag utrotade dem i min vrede.+  Må de nu skaffa bort sin otukt+ och liken av sina kungar långt ifrån mig,+ så skall jag ha min boning mitt ibland dem till oöverskådlig tid.+ 10  Du, människoson, underrätta Israels hus om Huset,+ för att de må känna sig förödmjukade på grund av sina missgärningar,+ och de skall mäta mönsterbilden. 11  Och om de verkligen känner sig förödmjukade på grund av allt som de har gjort, så bekantgör för dem Husets grundritning,+ och hur det är inrättat och dess utgångar och dess ingångar, ja alla dess grundritningar och alla dess detaljbestämmelser, ja alla dess grundritningar och alla dess lagar, och skriv upp dem inför deras ögon, så att de aktar på hela dess grundritning och alla dess detaljbestämmelser och gör efter dem.+ 12  Detta är lagen om Huset. På toppen av berget skall hela dess område runt omkring vara något högheligt.+ Se, detta är lagen om Huset. 13  Och detta är altarets mått i alnar+ – varje aln är en aln och en handsbredd.*+ Och dess underdel* är en aln hög och en aln bred. Och dess uppstående kant, som är på dess rand runt omkring, är ett fingerspann. Och detta är altarets sockel. 14  Och från underdelen vid marken till den nedre omgivande avsatsen är det två alnar, och bredden är en aln. Och från den lilla omgivande avsatsen till den stora omgivande avsatsen är det fyra alnar, och dess bredd är en aln. 15  Och altarhärden är fyra alnar hög, och ut från altarhärden och uppåt är de fyra hornen.+ 16  Och altarhärden är tolv alnar lång och tolv alnar bred,+ fyrkantig, med sina fyra sidor lika långa.+ 17  Och den omgivande avsatsen är 14 alnar lång och 14 alnar bred, utefter sina fyra sidor; och den uppstående kanten som omger den är en halv aln, och dess underdel är en aln runt omkring. Och dess* trappsteg vetter mot öster.” 18  Och han sade sedan till mig: ”Människoson, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Detta är stadgarna om altaret på den dag då det görs, för att man skall offra helbrännoffer på det+ och stänka blod på det.’+ 19  ’Och åt de levitiska prästerna,+ som är av Sadoks avkomma,*+ dessa som närmar sig mig+ för att utföra tjänst för mig’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande, ’skall du ge en ungtjur av nötboskapen som syndoffer.+ 20  Och du skall ta något av dess blod och stryka det på de fyra altarhornen och på den omgivande avsatsens fyra hörn och på den uppstående kanten runt omkring, och du skall rena altaret från synd+ och bringa försoning för det.+ 21  Och du skall ta ungtjuren, syndoffret, och man skall bränna den på Husets bestämda plats, utanför helgedomen.+ 22  Och på andra dagen skall du föra fram en felfri getabock som syndoffer; och de skall rena altaret från synd på samma sätt som de renade det från synd med ungtjuren.’ 23  ’När du har fullbordat reningen från synd, skall du föra fram en felfri ungtjur av nötboskapen och en felfri bagge av småboskapen. 24  Och du skall föra fram dem inför Jehova, och prästerna skall kasta salt på dem och offra dem+ som ett helbrännoffer åt Jehova. 25  I sju dagar skall du varje dag frambära en bock som syndoffer;+ och de skall frambära en ungtjur av nötboskapen och en bagge av småboskapen, felfria djur. 26  I sju dagar skall de bringa försoning+ för altaret, och de skall rena det och inviga det.* 27  Och de skall fullborda dagarna. Och det skall ske på åttonde dagen+ och allt framgent att prästerna skall frambära era helbrännoffer och era gemenskapsoffer på altaret; och jag skall finna välbehag i er’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.”

Fotnoter

”Israels Guds härlighet”. Hebr.: kevọ̄dh ’Elohẹ̄ Jisra’ẹl.
”när jag kom”, M; ThVg och 6 hebr. hss: ”när han kom”; T: ”när jag profeterade [för att få (staden) att förfalla]”.
”och synerna”, M; LXX: ”och synen av vagnen som jag såg”.
”en ande”. Hebr.: rụach; grek.: pneuma; lat.: spịritus.
El.: ”se, Jehovas härlighet uppfyllde Huset”.
Ordagr.: ”och en man”. Hebr.: we’ịsh.
”Människoson”. El.: ”Son till en jordemänniska”. Hebr.: ben-’adhạm.
”detta är”, T; LXX: ”du har sett”; M har bara en partikel som betecknar att det efterföljande ordet står i ackusativ.
”vid deras död”, TTh och omkr. 20 hebr. hss och textutgåvor; M: ”deras offerhöjder”; LXX: ”i deras mitt”.
Se not till 40:5, ”en aln och en handsbredd”.
El.: ”blodränna”; el.: ”gesims”.
”dess”, mask. i hebr.; syftar tillbaka på altaret.
Ordagr.: ”säd”.
Ordagr.: ”fylla dess hand”. Jfr not till 2Kr 13:9, ”och fyller sin hand med makt”.