Hesekiel 31:1–18

31  Och vidare skedde det under det elfte året, i tredje månaden, på första dagen i månaden, att Jehovas ord kom till mig, och det löd:  ”Människoson, säg till farao, Egyptens kung, och till hans larmande hop:*+ ’Vem liknar du i din storhet?  Se, en assyrier,* en ceder på Libanon,+ med vackra grenar,+ med tätt grenverk som ger skugga, och hög till växten,+ så att dess topp är bland molnen.*+  Vatten fick den att bli stor;+ djupet* fick den att växa sig hög. Med sina* strömmar gick det runt omkring den plats där den var planterad; och sina vattenrännor sände det ut till markens alla träd.  Därför blev den högre till sin växt än markens alla andra träd.+ Och dess grenar blev ständigt fler, och dess kvistar blev ständigt längre, därför att det var mycket vatten i dess vattendrag.*+  På dess grenar byggde himlens alla flygande skapelser sina bon,+ och under dess kvistar födde markens alla vilda djur sina ungar,+ och i dess skugga bodde alla de folkrika nationerna.  Och den blev skön i sin storhet,+ i sitt bladverks längd, ty dess rotsystem var över många vatten.  Andra cedrar i Guds trädgård*+ kunde inte mäta sig med den. Inga enträd liknade den vad dess grenar angick. Och inga plataner hade kvistar som den. Inget annat träd i Guds trädgård liknade den i dess skönhet.+  Jag gjorde den skön med dess ymniga bladverk,+ och alla de andra av Edens* träd, som var i den sanne Gudens* trädgård, avundades den.’+ 10  Därför, detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Eftersom du* blev hög till växten – och den sträckte sin topp ända upp bland molnen*+ och dess hjärta upphöjde sig på grund av dess höjd,+ 11  så skall jag ge den i händerna på nationernas despot.+ Han skall ofelbart gripa in mot den. I enlighet med dess ondska skall jag driva ut den.+ 12  Och främlingar, nationernas tyranner, skall hugga ner den, och man skall låta den ligga på bergen; och i alla dalarna skall dess bladverk falla, och dess kvistar skall brytas i alla jordens bäckfåror.+ Och ur dess skugga skall alla jordens folk stiga ner, och de skall överge den.+ 13  På dess fallna stam skall himlens alla flygande skapelser ha sina bon, och på dess kvistar skall markens alla vilda djur vara;+ 14  för att inga träd som står vid vatten skall bli höga till sin växt eller sträcka sin topp ända upp bland molnen och för att inga träd som dricker vatten skall ställa sig upp mot dem i sin höjd, ty de skall allesammans överlämnas åt döden,+ åt landet djupt nere,+ mitt ibland människosönerna,* åt dem som far ner i gravens djup.’* 15  Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’På den dag då den far ner till Sheọl skall jag förorsaka sorg.+ För dess skull skall jag täcka över djupet, så att jag kan hålla tillbaka dess strömmar och så att de många vattnen kan hejdas; och för dess skull skall jag förmörka Libanon, och för dess skull skall markens alla träd svimma av. 16  Vid ljudet av dess fall skall jag få nationer att gunga, när jag för den ner till Sheọl tillsammans med dem som far ner i gravens djup,+ och i landet djupt nere skall Edens* alla träd,+ Libanons yppersta och bästa, alla som dricker vatten, bli tröstade.+ 17  Tillsammans med honom har också de farit ner till Sheọl,*+ till dem som är slagna med svärd, och de vilka såsom hans avkomma* har bott i hans skugga mitt ibland nationerna.’+ 18  ’Vem liknar du alltså i härlighet+ och storhet bland Edens träd?+ Men du skall föras ner tillsammans med Edens* träd till landet djupt nere.+ Mitt ibland de oomskurna skall du lägga dig hos dem som är slagna med svärd. Detta är farao och hela hans larmande hop’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.”

Fotnoter

El.: ”hans folkhop”.
”en assyrier”, MTLXXSyVg; genom en texträttelse: ”jag ser dig som”; genom en annan texträttelse: ”en cypress”.
”molnen”, LXX och den arabiska övers.; MSyVg: ”grenarna”.
El.: ”de svallande (brusande) vattnen”. Hebr.: tehọ̄m; LXXVg: ”avgrunden”. Se not till 1Mo 1:2, ”djupets”.
”sina”, fem. i hebr.; syftar på ”djupet”.
”i dess vattendrag”, genom en texträttelse; M: ”genom dess utsändande”.
”i Guds trädgård”. Hebr.: beghan-’Elohịm; LXXSyVg: ”i Guds paradis”. Jfr v. 9.
El.: ”ljuvlighetens”, i överensstämmelse med LXXVg. Jfr not till 1Mo 2:8, ”Eden”.
”den sanne Gudens”. Hebr.: ha’Elohịm. Se Tillägg 1F.
”molnen”, LXX och den arabiska övers.; M: ”grenarna”.
”du”, MTLXX; SyVg: ”den”.
El.: ”jordemänniskans söner”. Hebr.: benẹ̄ ’adhạm.
”gravens djup”. Ordagr.: ”gropen”.
Se not till v. 9, ”Edens”.
El.: ”till graven”. Hebr.: she’ọ̄lah; grek.: eis haidou; lat.: ad infẹrnum. Se Tillägg 4B.
”avkomma (säd)”, genom en texträttelse i överensstämmelse med LXXSy; MVg: ”arm”.
El.: ”ljuvlighetens”, i överensstämmelse med LXXVg.