Hesekiel 18:1–32

18  Och Jehovas ord fortsatte att komma till mig, och det löd:  ”Vad betyder det för er att ni använder detta ordspråk på Israels jord och säger: ’Det är fäderna som äter omogna druvor,* men det är sönernas tänder som blir ömma’?*+  ’Så sant jag lever’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande, ’ni skall inte längre ha orsak att använda detta ordspråk i Israel.  Se, alla själarna* tillhör mig.+ Såväl faderns själ+ som sonens själ – de tillhör mig.+ Den själ som syndar,+ den skall dö.*+  Och om en man* visar sig vara rättfärdig och han har handlat rätt och rättfärdigt+  han har inte hållit måltid+ på bergen+ och inte lyft upp sina ögon till Israels hus smutsiga avgudar,*+ och sin medmänniskas hustru har han inte orenat,+ och han närmar sig inte en kvinna under hennes orenhets tid;+  och han behandlar inte någon illa;+ den pant han tog för en skuld lämnar han tillbaka;+ han rövar inte från någon;+ åt den hungrige ger han sitt bröd,+ och den nakne skyler han med en klädnad;+  ingenting ger han ut mot ränta,+ och ingen ockerränta tar han;+ från orätt håller han tillbaka sin hand;+ sann rättvisa skipar han mellan man och man;+  efter mina stadgar vandrar han,+ och efter mina rättsliga beslut har han rättat sig för att utöva sanning+ – han är rättfärdig.+ Han skall helt visst få leva’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. 10  ’Och om någon har blivit far till en son som är en rövare,+ en som utgjuter blod,+ en som har gjort det som liknar något av detta* 11  (men han själv inte har gjort något av detta), ja, om han har hållit måltid på bergen+ och har orenat sin medmänniskas hustru,+ 12  har behandlat den betryckte och fattige illa,+ har rövat och plundrat,+ inte har lämnat tillbaka pant,+ har lyft upp sina ögon till de smutsiga avgudarna,+ har gjort något avskyvärt,+ 13  har gett ut mot ockerränta+ och tagit ränta:+ han skall helt visst inte få leva. Alla dessa avskyvärdheter har han bedrivit.+ Han skall ovillkorligen dödas. Hans blod skall komma över honom själv.+ 14  Och se, någon har blivit far till en son, som ser alla de synder som hans far har gjort, och han ser* men gör inte på samma sätt.+ 15  Han har inte hållit måltid på bergen och inte lyft upp sina ögon till Israels hus smutsiga avgudar;+ han har inte orenat sin medmänniskas hustru;+ 16  och han har inte behandlat någon* illa,+ inte tagit pant+ och inte rövat från någon;+ åt den hungrige har han gett sitt bröd,+ och den nakne har han skylt med en klädnad;+ 17  från den betryckte* har han hållit tillbaka sin hand; ingen ockerränta+ och ingen ränta+ har han tagit; mina rättsliga beslut har han följt;+ efter mina stadgar har han vandrat;+ han skall inte dö på grund av sin fars missgärning.+ Han skall helt visst få leva.+ 18  Hans far däremot, som begick bedrägeri,+ rövade från sin broder+ och gjorde det som inte är gott mitt ibland sitt folk,+ se, han måste dö för sin missgärning.+ 19  Och ni skall säga: ”Hur kommer det sig att sonen inte måste bära någon skuld på grund av faderns missgärning?”+ Jo, sonen har handlat rätt och rättfärdigt;+ han har hållit alla mina stadgar, och han fortsätter att följa dem.+ Han skall helt visst få leva.+ 20  Den själ som syndar, den skall dö.*+ En son skall inte bära någon skuld på grund av faderns missgärning, och en far skall inte bära någon skuld på grund av sonens missgärning.+ Den rättfärdiges egen rättfärdighet skall komma över honom själv,+ och den ondskefulles egen ondska skall komma över honom själv.+ 21  Men om den ondskefulle vänder om från alla de synder som han har begått+ och håller alla mina stadgar och handlar rätt och rättfärdigt,+ skall han helt visst få leva. Han skall inte dö.+ 22  Ingen av de överträdelser som han har begått skall bli ihågkommen till hans nackdel.+ För den rättfärdighet som han har utövat skall han få leva.’+ 23  ’Finner jag på något sätt behag i den ondskefulles död’,+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande, ’och inte däri att han vänder om från sina vägar och får leva?’+ 24  ’När nu den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och handlar orätt+ – efter alla de avskyvärdheter som den ondskefulle har bedrivit håller han i med att göra,+ och han lever – skall ingen av alla de rättfärdiga gärningar som han har gjort bli ihågkommen.+ För den trolöshet som han har begått och för den synd varmed han har syndat skall han dö.+ 25  Och ni skall säga: ”Jehovas* väg är inte rätt.”+ Hör, det ber jag, ni av Israels hus. Är inte min väg rätt?+ Är det inte era vägar som inte är rätta?+ 26  När den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och handlar orätt+ och dör på grund därav – för den orätt som han har gjort skall han dö.+ 27  Och när den ondskefulle vänder om från den ondska som han har bedrivit och sedan handlar rätt och rättfärdigt,+ skall han bevara sin själ vid liv.+ 28  När han ser* det+ och vänder om från alla de överträdelser som han har begått,+ skall han helt visst få leva. Han skall inte dö.+ 29  Och Israels hus skall säga: ”Jehovas* väg är inte rätt.”+ Är det mina vägar som inte är rätta, ni av Israels hus?+ Är det inte era vägar som inte är rätta?’+ 30  ’Därför skall jag döma er, var och en efter hans vägar,+ ni av Israels hus’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.+ ’Vänd om, ja, låt omvända er från alla era överträdelser,+ och låt ingenting för er bli en sten att snava på som är orsak till missgärning.+ 31  Kasta bort från er alla de överträdelser som ni har begått,+ och skaffa er ett nytt hjärta+ och en ny ande,+ ty varför skulle ni dö,+ ni av Israels hus?’ 32  ’Ty jag finner inte behag i någons död’,*+ lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande. ’Låt därför omvända er, så får ni leva.’”+

Fotnoter

El.: ”sura druvor”.
El.: ”sträva”. Ordagr.: ”trubbiga”, ”avnötta”, ”okänsliga”.
själarna”. Hebr.: hannefashọ̄th; grek.: hai psykhai; lat.: ạnimae. Se Tillägg 4A.
El.: ”Den själ som syndar – det är den som skall dö.” Hebr.: hannẹfesh hachotẹ’th hi’ thamụth.
”Och ... en man”. Hebr.: we’ịsh.
Se not till 6:4.
Ordagr.: ”har gjort en bror till ett av dessa ting”, M; T: ”har gjort ett av dessa ting mot sin bror”; SyVg: ”har gjort ett av dessa ting”.
”ser”, MT; LXXVg: ”fruktar”.
”och ... inte ... någon”. Ordagr.: ”och ... inte ... en man”. Hebr.: we’ịsh lo’.
”den betryckte”, M; LXX: ”orättvisa”.
Se not till v. 4, ”... dö”.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
”ser”, MTSyVg; saknas i LXX.
Se not till v. 25.
Ordagr.: ”i den döendes död”.