Filipperna 1:1–30

 Paulus och Timoteus, Kristi Jesu slavar,+ till alla de heliga i gemenskap med Kristus Jesus, till dem som är i Filippi,+ tillsammans med tillsyningsmän* och biträdande tjänare:*+  Må ni röna oförtjänt omtanke och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.+  Jag tackar alltid min Gud var gång jag nämner er+  i alla mina ödmjuka böner för er alla,+ och jag frambär min ödmjuka bön med glädje,  på grund av det bidrag+ ni har gett till de goda nyheterna från första dagen ända till detta ögonblick.  Ty jag har tillförsikt om just detta, att han som har börjat ett gott verk i er skall föra det till fullbordan+ intill Jesu Kristi dag.+  Det är alldeles rätt av mig att tänka detta om er alla, på grund av att jag har er i mitt hjärta;+ ni har alla del+ med mig i den oförtjänta omtanken, både i mina bojor+ och i att försvara+ och lagligt+ stadfästa de goda nyheterna.  Gud är nämligen mitt vittne på hur jag ivrigt längtar efter er alla med sådan öm tillgivenhet+ som Kristus Jesus har.  Och detta fortsätter jag att frambära bön om: att er kärlek än mer och mer må överflöda+ av exakt kunskap*+ och full omdömesförmåga;*+ 10  så att ni kan skaffa er visshet i fråga om de viktigare tingen,+ för att ni må vara fläckfria+ och inte må få andra att snava+ fram till Kristi dag, 11  utan må vara uppfyllda av rättfärdig frukt,+ som kommer genom Jesus Kristus, till Guds ära och pris.+ 12  Nu önskar jag att ni skall få veta, bröder, att mina omständigheter har lett till framgång för de goda nyheterna+ snarare än det motsatta, 13  så att mina bojor+ har blivit allmänt kända+ i förbindelse med Kristus inom hela pretoriangardet* och bland alla de övriga;+ 14  och eftersom de flesta av bröderna i Herren känner tillförsikt på grund av mina bojor, visar de så mycket mer mod i att oförskräckt tala Guds ord.+ 15  Visst finns det några som predikar Kristus på grund av avund och rivalitet,+ men det finns också andra som gör det på grund av god vilja.+ 16  De senare förkunnar Kristus av kärlek, därför att de vet att jag är satt här till försvar+ för de goda nyheterna; 17  men de förra gör det av stridslystnad,+ inte med ett rent motiv, därför att de menar att de kan vålla mig vedermöda+ i mina bojor. 18  Än sen? Kristus blir i vilket fall som helst förkunnad,+ vare sig det är för syns skull+ eller i sanning, och detta gläder jag mig över. Ja, jag skall också fortsätta att glädja mig, 19  för jag vet att detta skall leda till min räddning* genom er ödmjuka bön+ och ett tillflöde av Jesu Kristi ande,+ 20  i överensstämmelse med min spända förväntan+ och mitt hopp+ att jag inte skall behöva skämmas+ i något avseende, utan att Kristus, som alltid förr, så också nu, med all frimodighet i tal+ skall göras stor med hjälp av min kropp,+ vare sig genom liv eller genom död.+ 21  Ty att leva, det är för mig Kristus,+ och att dö,+ det blir en vinst. 22  Om det nu blir att leva vidare i köttet, är detta för mig en frukt av arbete+ – och likväl, vad jag skall välja gör jag inte känt.* 23  Jag är trängd av dessa två ting;+ men vad jag verkligen längtar efter är uppbrottet* och att vara hos* Kristus,+ för detta är helt visst långt bättre.+ 24  Men för er skull är det nödvändigare att jag blir kvar i köttet.+ 25  Och då jag nu har denna tillförsikt, vet jag att jag skall bli kvar+ och skall stanna hos er alla till ert framåtskridande+ och den glädje som hör till er tro, 26  så att den glada stolthet ni känner över mig kan överflöda i förbindelse med Kristus Jesus, när jag återigen är närvarande* hos er. 27  Uppför er nu endast* på ett sätt som är värdigt+ de goda nyheterna om Kristus, så att jag, vare sig jag kommer och besöker er eller är frånvarande, får höra om det som gäller er, att ni står fasta i en och samma ande och som en själ*+ kämpar sida vid sida för tron på de goda nyheterna 28  och inte i något som helst avseende låter er skrämmas av era motståndare.+ Just detta är ett bevis på tillintetgörelse för dem, men på räddning för er;+ och detta vittnesbörd är från Gud, 29  eftersom det privilegiet gavs er för Kristi skull, att inte endast tro+ på honom, utan att också lida+ för hans skull. 30  Ni har nämligen samma kamp som ni såg i mitt fall+ och som ni nu hör om i mitt fall.+

Fotnoter

”biträdande tjänare”. El.: ”församlingsmedhjälpare”, ”diakoner”. Grek.: diakọnois, dativ plur.; lat.: diạconis.
”tillsyningsmän”. Grek.: episkpois, dativ plur.; J17(hebr.): happeqidhịm, tillsyningsmännen”.
”av exakt kunskap”. Grek.: en epignọ̄sei; lat.: in sciẹntia.
Ordagr.: ”varseblivning genom sinnena”, ”uppfattningsförmåga”. Grek.: aisthẹ̄sei; lat.: sẹnsu.
El.: ”inom hela det kejserliga gardet”, dvs. den romerske kejsarens livvakt. Ordagr.: ”i hela pretoriet”.
El.: ”min frigivning”.
”gör jag inte känt”. El.: ”vet jag inte”.
El.: ”tillsammans med”.
El.: ”frigörelsen”. Se Tillägg 5D.
Se Tillägg 5B.
El.: ”Fortsätt nu endast att uppföra er som medborgare (sköta era medborgerliga plikter)”.
El.: ”och som en man”, ”och endräktigt”.