Filemon 1:1–25

 Paulus, en fånge+ för Kristi Jesu skull,* och Timoteus,+ vår broder, till Filẹmon,* vår älskade broder och medarbetare,+  och till Ạpfia, vår syster, och till Arkịppus,+ vår medsoldat,+ och till församlingen som är i ditt hus:+  Må ni röna oförtjänt omtanke och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.+  Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner,+  eftersom jag ständigt hör om din kärlek och tro som du har till Herren Jesus och till alla de heliga,+  och ber om att din villighet att dela med dig av din tro+ må övergå till handling* genom att du erkänner* allt det goda bland oss i förbindelse med Kristus.  Ty jag har fått stor glädje och tröst av din kärlek,+ eftersom de heligas ömma tillgivenhet* har blivit styrkt+ genom dig, broder.  Det är just av den orsaken som jag, fast jag talar mycket fritt och öppet* i förbindelse med Kristus för att befalla+ dig att göra vad som är tillbörligt,  nu hellre förmanar* dig på grundval av kärleken,+ eftersom jag är sådan jag är, Paulus, en gammal man,* ja, nu också en fånge+ för Kristi Jesu skull; 10  jag förmanar dig angående mitt barn,+ som jag har blivit far+ till i mina bojor, Onẹsimos,*+ 11  förut till ingen nytta för dig men nu till nytta för dig och för mig.+ 12  Honom sänder jag tillbaka till dig, ja honom, det vill säga min egen ömma tillgivenhet.*+ 13  Jag hade gärna velat behålla honom för mig själv, för att han i ditt ställe+ skulle kunna fortsätta att tjäna mig i de bojor+ jag bär för de goda nyheternas skull.* 14  Men utan ditt samtycke vill jag ingenting göra, så att din goda gärning inte skall vara som av tvång* utan av fri vilja.*+ 15  Kanske var det i själva verket därför som han slet sig lös för en stund, för att du skulle få honom tillbaka för evigt, 16  inte längre som en slav+ utan som mer än en slav,+ som en älskad broder,+ särskilt så för mig, men hur mycket mera då inte för dig, både i köttsligt förhållande och i förhållande till Herren. 17  Om du därför anser mig vara en som har gemenskap+ med dig, ta då emot+ honom välvilligt så som du skulle ta emot mig. 18  Och om han har gjort dig någon orätt eller är skyldig dig något, skriv då upp det på min räkning.* 19  Jag, Paulus, skriver med egen hand:+ Jag skall betala igen det – för att nu inte säga dig vad du dessutom är skyldig mig, nämligen dig själv. 20  Ja, broder, låt mig få nytta av dig i förbindelse med Herren: styrk min ömma tillgivenhet+ i förbindelse med Kristus. 21  I tillförsikt om ditt tillmötesgående* skriver jag till dig, och jag vet att du till och med kommer att göra mer än vad jag säger.+ 22  Men gör också samtidigt i ordning en tillfällig bostad+ åt mig; jag hoppas nämligen att jag genom era böner+ skall försättas i frihet+ åt er. 23  Ẹpafras,+ min medfånge i gemenskap med Kristus Jesus, sänder dig hälsningar, 24  också Markus, Aristạrkus,+ Demas,+ Lukas, mina medarbetare. 25  Herren Jesu Kristi oförtjänta omtanke vare med den ande ni lägger i dagen.*+

Fotnoter

El.: ”en Kristi Jesu fånge”.
”till Filemon”. Grek.: Filẹ̄moni; namnet betyder ”kärleksfull”.
El.: ”må bli verksam”. Grek.: energẹ̄s gẹnētai.
”genom att du erkänner”. El.: ”i exakt kunskap om”.
”ömma (innerliga) tillgivenhet”. Ordagr.: ”inälvor”.
El.: ”talar mycket frimodigt (rättframt)”.
El.: ”uppmuntrar”, ”vädjar till”.
El.: ”en ambassadör”, ”ett sändebud”.
Betyder ”nyttig”, ”gagnelig”.
Se not till v. 7.
El.: ”i de goda nyheternas bojor”.
”av tvång”. Ordagr.: ”enligt nödvändighet”.
Ordagr.: ”utan enligt frivillighet”.
”skriv då upp det på min räkning”. Ordagr.: ”räkna detta till mig”.
Ordagr.: ”din lydnad”.
Ordagr.: ”med er ande”.