Ester 5:1–14

 Och på tredje dagen+ klädde Ester sig i kungliga kläder+ och ställde sig på den inre förgården+ till kungens hus, mitt för kungens hus, medan kungen satt på sin kungatron i det kungliga huset, mitt emot husets ingång.  Och så snart kungen såg drottning Ester stå på förgården vann hon ynnest+ för hans ögon, så att kungen räckte ut mot Ester den gyllene spiran+ som han hade i handen. Ester gick nu fram och rörde vid spetsen av spiran.  Sedan sade kungen till henne: ”Vad är ditt ärende, drottning Ester, och vad är din begäran?+ Om det så gäller halva kungariket,+ skall det ges dig!”  Ester sade då: ”Om det behagar kungen, så må kungen tillsammans med Haman+ i dag komma* till det gästabud+ som jag har ordnat för honom.”  Då sade kungen: ”Se till att Haman genast+ gör som Ester har sagt.” Så kom kungen och Haman till det gästabud som Ester hade ordnat.  Kungen sade nu till Ester under vinbanketten: ”Vad är din bön?+ Den skall beviljas dig! Och vad är din begäran? Om den så gäller halva kungariket, skall den uppfyllas!”  Då svarade Ester och sade: ”Min bön och min begäran är:  Om jag har funnit ynnest för kungens ögon+ och om kungen finner för gott att bevilja min bön och att uppfylla min begäran, så må kungen och Haman komma till det gästabud som jag håller för dem i morgon,* och i morgon skall jag göra som kungen har sagt.”+  Den dagen gick Haman därför ut glad+ och väl till mods i hjärtat; men så snart Haman såg Mọrdokaj i kungens port+ och såg att han inte reste sig+ och inte bävade för honom,+ uppfylldes Haman av raseri+ mot Mọrdokaj. 10  Men Haman behärskade sig och gick in i sitt hus. Sedan sände han bud och lät hämta sina vänner* och sin hustru Seres.+ 11  För dem utbredde Haman sig över sin rikedoms härlighet+ och sina många söner+ och hur kungen hade befordrat honom och hur han hade upphöjt honom över furstarna och kungens tjänare.+ 12  Haman sade vidare: ”Och inte nog med det, drottning Ester lät inte någon annan än mig komma med kungen till det gästabud som hon hade ordnat,+ och även i morgon+ är jag bjuden till henne tillsammans med kungen. 13  Men inget av allt detta gör mig nöjd* så länge jag ser juden Mọrdokaj sitta i kungens port.” 14  Då sade hans hustru Seres och alla hans vänner till honom: ”Låt dem göra en påle,*+ femtio alnar* hög, och säg i morgon bitti+ till kungen att man skall hänga upp Mọrdokaj på den.+ Sedan kan du glad gå med kungen till gästabudet.” Haman tyckte att förslaget var gott,+ och han lät göra pålen.+

Fotnoter

”må kungen tillsammans med Haman i dag komma”. Detta förefaller vara det andra akrostikonet av tetragrammet, JHWH, i Esters bok. Hebr.: Javọ̄’ Hammẹlekh Wehamạn Hajjọ̄m. I 3 hebr. hss har man på det här stället funnit att de hebr. bokstäverna i Guds namn, יהוה (JHWH), är skrivna med majuskler på följande sätt: יוםה המןו מלךה בואי. I masora framhävs detta genom att bokstäverna är skrivna med rött. Se not till Est 1:20.
”i morgon”, LXX; saknas i MVg.
”sina vänner”. El.: ”dem som älskade honom”.
”Men inget av allt detta gör mig nöjd”. Hebr.: wekhol-zẹH ’ēnẹnnU showẹH lI. (Här svarar U mot W, och I svarar mot J.) Detta förefaller vara det tredje akrostikonet av tetragrammet, יהוה (JHWH), i Esters bok. I 3 hebr. hss har man på det här stället funnit att de hebr. bokstäverna i Guds namn, יהוה, här i omvänd ordning, är markerade med stora slutbokstäver på följande sätt: יל השו ואיננ הוכל־ז. I masora framhävs detta genom att bokstäverna är skrivna med rött. Se noter till v. 4 och 1:20.
Ordagr.: ”ett träd”, ”(ett stycke) trä”. Hebr.: ‛ets; grek.: xỵlon; lat.: ... trạbem. Jfr not till 1Mo 40:19.
Omkr. 22,3 m.