Esra 6:1–22

 Då utfärdade kung Darịus en befallning, och man gjorde efterforskningar i arkivet+ där skatterna förvarades i Babylon.  Och i Ekbạtana,* i borgen som är i provinsen Medien,+ fann man en skriftrulle, och följande memorandum stod skrivet i den:  ”Under kung Cyrus första år+ utfärdade kung Cyrus en befallning angående Guds hus i Jerusalem: ’Låt huset bli återuppbyggt som en plats där man offrar slaktoffer,+ och dess grund skall fastställas; höjden skall vara 60 alnar,* bredden 60 alnar,+  med tre lager stenblock+ och ett lager trävirke;+ och låt kostnaden betalas av kungens hus.+  Dessutom skall de kärl+ av guld och silver från Guds hus som Nebukadnẹssar+ tog från templet i Jerusalem och förde till Babylon lämnas tillbaka, så att de kommer till templet, som är i Jerusalem på sin plats, och sätts in i Guds hus.’+  Därför, Tạttenaj,+ ståthållare på andra sidan Floden,+ Shẹtar-Bọsenaj+ och ni, deras kolleger, underståthållarna+ som är på andra sidan Floden: Håll er borta därifrån.+  Låt arbetet på detta Guds hus fortgå ostört.+ Judarnas ståthållare och judarnas äldste skall återuppbygga detta Guds hus på dess plats.  Och av mig har en befallning+ utfärdats med avseende på vad ni skall göra för judarnas äldste där, så att detta Guds hus kan återuppbyggas; och från den kungliga skattkammaren,+ av skatten som indrivs på andra sidan Floden, skall ersättning för kostnaderna omgående betalas+ till dessa kraftfulla män, utan avbrott.+  Och vad som behövs, ungtjurar+ och baggar+ och lamm+ till brännoffren åt himlens Gud, vete,+ salt,+ vin+ och olja+ – alldeles som prästerna som är i Jerusalem säger – det skall man ge dem dag för dag, utan försummelse, 10  så att de ständigt+ kan frambära blidkande offer+ åt himlens Gud och be för kungens och hans söners liv.+ 11  Och av mig har följande befallning utfärdats: Om någon överträder+ denna förordning,* skall en bjälke+ brytas loss ur hans hus, och han skall hängas upp på den,*+ och hans hus skall göras till ett allmänt avträde på grund av detta.+ 12  Och må den Gud som har låtit sitt namn+ bo där störta varje kung och folk som räcker ut sin hand för att överträda denna förordning och förstöra+ Guds hus, som är i Jerusalem. Jag, Darịus, utfärdar härmed en befallning. Låt den omgående bli utförd.” 13  Då gjorde Tạttenaj, ståthållaren på andra sidan Floden,+ Shẹtar-Bọsenaj+ och deras kolleger omgående så, alldeles som kung Darịus hade sänt besked om. 14  Och judarnas äldste+ byggde+ och gjorde framsteg till följd av profeten Haggajs+ och Sakarjas,+ Iddos sonsons,+ profeterande, och de byggde och gjorde huset färdigt så som Israels Gud hade befallt+ och så som Cyrus+ och Darịus+ och perserkungen Artaxẹrxes+ hade befallt. 15  Och de fullbordade detta hus till tredje dagen i månmånaden adar;+ det var under det sjätte året av kung Darịus regering. 16  Och Israels söner, prästerna och leviterna+ och resten av de tidigare landsflyktiga*+ firade invigningen+ av Guds hus med glädje. 17  Och vid invigningen av Guds hus frambar de 100 tjurar, 200 baggar, 400 lamm, och som ett syndoffer för hela Israel 12 getabockar, motsvarande antalet av Israels stammar.+ 18  Och de insatte prästerna enligt deras klasser och leviterna enligt deras avdelningar+ till tjänsten för Gud i Jerusalem, så som det är föreskrivet i Moses bok.*+ 19  Och de tidigare landsflyktiga firade påsken+ den fjortonde dagen i första månaden.+ 20  Ty prästerna och leviterna hade då allesammans renat+ sig och var alla rena. De slaktade så påskoffret+ för alla de tidigare landsflyktiga och för sina bröder prästerna och för sig själva. 21  Sedan åt Israels söner, som hade återvänt från landsflykten,+ av det och likaså alla som hade avskilt sig från orenheten+ hos nationerna i landet och som hade kommit till dem för att söka Jehova, Israels Gud.+ 22  Och de firade det osyrade brödets* högtid+ i sju dagar med glädje, ty Jehova gav dem orsak att glädja sig, och han hade vänt+ Assyriens kungs hjärta till dem för att stärka deras händer i arbetet på den sanne Gudens, Israels Guds, hus.

Fotnoter

”Ekbatana”, Vg; MSy: ”Achmeta”.
Omkr. 26,7 m. Se Tillägg 8A.
El.: ”detta ord”.
Ordagr.: ”och, upphängd (på en påle), skall han fästas på den”. Jfr Tillägg 5C.
”de tidigare landsflyktiga”. Ordagr.: ”landsflyktens (exilens) söner”. Aram.: benē-ghaluthạ’.
Den första delen av Esras bok som är skriven på aram. börjar i 4:8 och slutar här.
El.: ”de ojästa kakornas”.