Efesierna 3:1–21

 Det är på grund av detta som jag, Paulus, Kristi Jesu fånge+ för er skull, ni folk av nationerna+ ...  ni har ju verkligen hört om det uppdrag att förvalta*+ Guds oförtjänta omtanke som har getts åt mig med avseende på er,  att den heliga hemligheten gjordes känd för mig med hjälp av en uppenbarelse,+ alldeles som jag förut i korthet har skrivit.  I betraktande av detta kan ni, när ni läser detta, få klart för er vilken insikt+ jag har i den heliga hemligheten+ om Kristus.  I andra generationer gjordes denna hemlighet+ inte känd för människors söner så som den nu har uppenbarats+ för hans heliga apostlar och profeter+ genom ande,  nämligen att folk av nationerna skulle vara arvingar tillsammans med oss och lemmar i kroppen+ tillsammans med oss och ha del i löftet+ tillsammans med oss i gemenskap med Kristus Jesus genom de goda nyheterna.  Jag blev en tjänare+ åt dessa goda nyheter enligt Guds oförtjänta omtankes fria gåva, som blev mig given enligt det sätt hans kraft verkar på.+  Åt mig, som är ringare än den ringaste+ av alla heliga, blev denna oförtjänta omtanke+ given, att jag skulle förkunna för nationerna+ de goda nyheterna om Kristi outgrundliga rikedom+  och skulle låta människor se* hur den heliga hemligheten+ förvaltas,*+ den som från oöverskådlig tid tillbaka har varit fördold i Gud, som har skapat allt.+ 10  Detta för att Guds mångskiftande vishet+ nu genom församlingen+ skulle göras känd för regeringarna och myndigheterna+ i de himmelska regionerna, 11  enligt den eviga avsikt* som han utformade i förbindelse med Kristus,+ Jesus, vår Herre, 12  med vars hjälp vi har detta fria och öppna tal och ett tillträde+ med tillförsikt genom vår tro på honom. 13  Därför ber jag er om att inte ge upp på grund av dessa mina vedermödor+ för er skull, ty de betyder* härlighet för er. 14  På grund av detta böjer jag mina knän+ för Fadern,+ 15  som varje familj*+ i himlen och på jorden har att tacka för sitt namn,+ 16  för att han efter sin härlighets rikedom+ må förunna er att med kraft genom hans ande+ göras starka till er invärtes+ människa, 17  att genom tro få Kristus att bo i era hjärtan med* kärlek;+ så att ni kan vara rotade+ och befästa på grundvalen,+ 18  för att ni tillsammans med alla de heliga helt och fullt skall kunna fatta+ vad bredden och längden och höjden och djupet är+ 19  och lära känna Kristi kärlek,+ som överträffar kunskapen, så att ni kan uppfyllas med* hela den fullhet+ som Gud ger. 20  Och han som, i enlighet med sin kraft som är verksam+ i oss, kan göra oändligt mycket mer än allt vad vi ber om eller föreställer oss,+ 21  honom tillhör härligheten genom församlingen och genom Kristus Jesus i alla generationer i evigheters evighet.+ Amen.

Fotnoter

”det uppdrag att förvalta”. El.: ”den förvaltning av”. Se not till Ef 1:10, ”förvaltning”.
El.: ”och skulle upplysa om (föra fram i ljuset)”.
Ordagr.: ”vad den heliga hemlighetens förvaltning är”.
El.: ”föresats”.
El.: ”ty det betyder”. Ordagr.: ”vilket är”.
El.: ”släkt”. Grek.: patriạ.
El.: ”i”.
”med”. El.: ”ända till”.