Efesierna 2:1–22

 Och er har Gud gjort levande fast ni var döda i era överträdelser och synder,+  som ni en gång vandrade i enligt tingens ordning*+ i den här världen,* enligt härskaren+ över luftens myndighet, den ande+ som nu är verksam i olydnadens söner.+  Ja, bland dem uppförde vi oss alla en gång enligt begären hos vårt kött+ och gjorde vad köttet+ och tankarna ville, och vi var av naturen vredens barn+ liksom de övriga.  Men Gud, som är rik på barmhärtighet,+ har på grund av sin stora kärlek, som han har älskat oss med,+  gjort oss levande tillsammans med Kristus, till och med då vi var döda i överträdelser+ – genom oförtjänt omtanke har ni blivit räddade+  och han har uppväckt+ oss tillsammans med honom och har satt oss tillsammans med honom i de himmelska regionerna,+ i gemenskap med Kristus Jesus,  för att i de tingens ordningar* som skall komma+ kunna bevisa sin oförtjänta omtankes överväldigande rikedom+ i sin ynnest mot oss i gemenskap+ med Kristus Jesus.  Ja, på grund av denna oförtjänta omtanke har ni blivit räddade genom tro;+ och detta beror inte på er,+ det är Guds gåva.+  Nej, det beror inte på gärningar,+ för att ingen skulle ha anledning att berömma sig.+ 10  Ty vi är hans verk+ och skapades+ i gemenskap+ med Kristus Jesus till goda gärningar,+ som Gud i förväg+ beredde för att vi skulle vandra i dem. 11  Kom därför ihåg att ni förut var folk av nationerna, vad köttet angår+ – ”oomskurna” kallades ni av dem som kallas ”omskurna”, med den omskärelse som utförs på köttet med händer+ 12  att ni på den tiden var utan Kristus,+ utestängda*+ från Israels samhälle och främmande för löftets förbund,*+ och ni hade inget hopp+ och var utan Gud i världen.*+ 13  Men nu, i gemenskap med Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit att befinna er nära genom Kristi blod.+ 14  Ty han är vår frid,+ han som gjorde de båda parterna*+ till ett+ och rev skiljemuren+ mellan dem.* 15  Genom sitt kött+ upphävde han fiendskapen,+ lagen med dess bud i form av förordningar,+ för att han i gemenskap med sig skulle kunna skapa de två folken+ till en enda ny människa+ och stifta frid 16  och för att han fullständigt skulle kunna försona+ båda folken i en enda kropp+ med Gud genom tortyrpålen,+ eftersom han hade dödat fiendskapen+ med hjälp av sig själv.* 17  Och han kom och förkunnade de goda nyheterna om frid+ för er som var långt borta och frid för dem som var nära,+ 18  därför att genom honom har vi, båda folken,+ tillträde+ till Fadern genom* en enda ande.+ 19  Därför är ni sannerligen inte längre utlänningar+ och bofasta främlingar,+ utan ni är medborgare+ tillsammans med de heliga+ och är medlemmar av Guds hushåll,+ 20  och ni har blivit uppbyggda på den grund* som apostlarna+ och profeterna+ utgör,+ medan Kristus Jesus själv är grundhörnstenen.+ 21  I gemenskap med honom blir hela byggnaden harmoniskt sammanfogad*+ och växer till ett heligt tempel* för Jehova.*+ 22  I gemenskap med honom+ blir också ni tillsammans uppbyggda till en plats där Gud kan bo genom ande.+

Fotnoter

”tingens ordning”. El.: ”tidsåldern”. Grek.: ton aiọ̄na; lat.: saeculum; J17(hebr.): dōr, ”tidevarvet”, ”tidsepoken”, ”släktledet”, ”generationen”; J18(hebr.): keminhạgh, ”enligt sedvänjan”.
”i den här världen”. Grek.: tou kọsmou toutou; J17,18,22(hebr.): ha‛ōlạm hazzẹh.
”tingens ordningar”. El.: ”tidsåldrar”. Grek.: aiọ̄sin; lat.: saeculis.
El.: ”främmande”.
Ordet ”förbund” står här i plur.
”i världen”. Grek.: en tōi kọsmōi; J17,22(hebr.): ba‛ōlạm.
El.: ”de två (tingen)”.
”skiljemuren mellan dem”. El.: ”den stängande (skilje)muren”. Ordagr.: ”stängslets mellanvägg”. En anspelning på en mur (el. gallerbarriär) på tempelområdet som skulle hindra ohelgade icke-judar att gå in och tillbe på de inre förgårdarna, dit endast helgade judiska tillbedjare hade tillträde. Enl. Mishna (se H. Danbys engelska övers., 1950 års uppl., sid. 592) kallades avspärrningen ”Soreg”. Den skall ha varit 1,3 m hög. Se Tillägg 9F; se också it under ”Temple” (Tempel), underrubriken ”Court of the Gentiles” (Hedningarnas förgård).
El.: ”med hjälp av den”, dvs. tortyrpålen.
El.: ”i”.
”grund”. Grek.: themelịōi, dativ sing.; lat.: fundamẹntum.
”harmoniskt sammanfogad”. El.: ”fogad samman (tillpassad) i sina enskilda delar (led)”.
El.: ”en ... gudomlig boning”. Grek.: naọn; lat.: tẹmplum; J22(hebr.): hēkhạl, ”palats (tempel)”.
Se Tillägg 1D.