Domarboken 4:1–24

 Men när Ehud var död gjorde Israels söner åter det som var ont i Jehovas ögon.+  Då sålde+ Jehova dem i Jabins, Kạnaans kungs, hand. Han regerade i Hasor;+ och hans härförare* var Sisẹra,+ och han bodde i nationernas Hạroset.*+  Då ropade Israels söner högt till Jehova,+ ty han hade 900 stridsvagnar med järnliar,*+ och han förtryckte Israels söner+ hårt i tjugo år.  Det var Debora,* en profetissa,+ Lạppidots hustru, som verkade som domare i Israel vid den tiden.  Och hon bodde under Deboras palm mellan Rama+ och Betel+ i Efraims bergstrakt; och Israels söner brukade gå upp till henne med sina rättstvister.  Och hon sände bud och lät kalla till sig Barak,+ Abịnoams son, från Kẹdes-Nạftali+ och sade till honom: ”Har inte Jehova, Israels Gud, gett befallningen: ’Gå och bred ut dig på berget Tabor,+ och du skall ta med dig 10 000 man av Nạftalis+ söner och av Sẹbulons+ söner.  Och jag skall dra+ Sisẹra,+ Jabins+ härförare, och hans stridsvagnar och hans horder till dig i Kisons regnflodsdal,+ och jag skall ge honom i din hand’?”+  Då sade Barak till henne: ”Om du går med mig, så går jag; men om du inte går med mig, så går inte heller jag.”  Då sade hon: ”Ja, jag skall gå med dig. Men den sköna utmärkelsen kommer inte att bli din på den väg du går, ty Jehova skall sälja* Sisẹra i en kvinnas hand.”+ Så bröt Debora upp och gick med Barak till Kedes.+ 10  Och Barak kallade samman Sẹbulon+ och Nạftali till Kedes, och 10 000 man drog i väg upp, och de följde honom i spåren;+ och Debora drog i väg upp med honom. 11  För övrigt hade keniten Heber+ skilt sig från keniterna,+ sönerna till Hobab, som Mose var svärson till,*+ och han hade satt upp sitt tält nära det stora trädet i Saanạnnim, som ligger vid Kedes. 12  Sedan rapporterade man till Sisẹra att Barak, Abịnoams son,+ hade dragit upp på berget Tabor.+ 13  Genast samlade Sisẹra alla sina stridsvagnar, de 900 stridsvagnarna med järnliar,+ och allt folket som var med honom, från nationernas Hạroset till Kisons regnflodsdal.+ 14  Debora sade nu till Barak: ”Bryt upp, för detta är den dag då Jehova skall ge Sisẹra i din hand. Är det inte Jehova som har dragit ut framför dig?”+ Och Barak drog i väg ner från berget Tabor med 10 000 man efter sig. 15  Och genom svärdsegg spred Jehova förvirring+ hos Sisẹra, bland alla hans stridsvagnar och i hela lägret inför Barak. Till slut steg Sisẹra ner från vagnen och flydde till fots. 16  Och Barak satte efter+ stridsvagnarna+ och lägret ända till nationernas Hạroset, så att hela Sisẹras läger föll för svärdsegg. Inte så mycket som en enda var kvar.+ 17  Men Sisẹra+ flydde till fots och kom till Jaels+ tält. Hon var keniten+ Hebers hustru, och det var fred mellan Jabin, Hasors kung,+ och keniten Hebers hushåll. 18  Då kom Jael ut för att möta Sisẹra och sade till honom: ”Kom in, min herre, kom in till mig. Var inte rädd.” Då följde han med henne in i tältet, och hon lade ett täcke över honom. 19  Han sade till henne: ”Var snäll och ge mig lite vatten att dricka, för jag är törstig.” Då öppnade hon en skinnlägel+ med mjölk och gav honom att dricka+ och lade sedan täcket över honom igen. 20  Och han sade vidare till henne: ”Ställ dig vid ingången till tältet, och om någon kommer och frågar dig och säger: ’Är det en man här?’ så skall du säga: ’Nej!’” 21  Men Jael, Hebers hustru, grep en tältplugg och tog en hammare i handen. Så gick hon oförmärkt fram till honom och drev in pluggen genom tinningen+ på honom och slog ner den i jorden, medan han sov djupt* och var uttröttad. Så dog han.+ 22  Och se, Barak var i färd med att förfölja Sisẹra. Jael kom nu ut för att möta honom och sade till honom: ”Kom, så skall jag visa dig den man du söker.” Då gick han in till henne, och se, där låg Sisẹra död, med pluggen genom tinningen. 23  Så kuvade+ Gud på den dagen Jabin, Kạnaans kung, inför Israels söner. 24  Och Israels söners hand blev allt hårdare mot Jabin, Kạnaans kung,+ tills de slutligen förgjorde Jabin, Kạnaans kung, helt.+

Fotnoter

”och hans härförare”. El.: ”och anföraren för hans här”. Hebr.: wesar-tseva’ọ̄; det hebr. ordet sar, ”anförare”, ”furste”, motsvarar det grek. ordet ạrkhōn, ”furste”, ”härskare”, i LXX och det lat. ordet dux, ”ledare”, ”furste”, i Vg.
”nationernas Haroset”. El.: ”Haroset-Haggojim”.
Ordagr.: ”järnstridsvagnar” el. ”stridsvagnar av järn”.
Betyder ”bi”.
”överlämna”, LXXVg.
El.: ”Hobab, Moses svärfar”.
”sov djupt”. El.: ”snarkade”.