Amos 7:1–17

 Detta är vad den suveräne Herren Jehova lät mig se; och se, han var i färd med att forma en gräshoppssvärm, när den senare sådden började komma upp.*+ Och se, det var den senare sådden efter kungens slåtter.*  Och när den var färdig med att äta upp växterna i landet* sade jag: ”Suveräne Herre Jehova, förlåt, det ber jag dig.+ Hur kan Jakob bestå? Han är ju så liten!”+  Då ångrade Jehova detta.+ ”Det skall inte ske”, sade Jehova.  Detta är vad den suveräne Herren Jehova lät mig se; och se, den suveräne Herren Jehova var i färd med att kalla till en rättstvist med hjälp av eld;+ och den började förtära det vidsträckta djupet,* och den förtärde jordstycket.  Och jag sade: ”Suveräne Herre Jehova, håll upp, det ber jag dig.+ Hur kan Jakob bestå? Han är ju så liten!”+  Då ångrade Jehova detta.+ ”Inte heller detta skall ske”, sade den suveräne Herren Jehova.  Detta är vad han lät mig se; och se, Jehova* stod på en mur uppförd efter lod,+ och han hade ett lod i handen.  Då sade Jehova till mig: ”Vad ser du, Amos?”* Då sade jag: ”Ett lod.” Och Jehova* sade vidare: ”Se, jag sätter ett lod mitt ibland mitt folk Israel.+ Jag skall inte längre ha fördrag med det.+  Och Isaks* höjder+ skall ödeläggas, och Israels helgedomar+ skall förhärjas;+ och jag skall resa mig mot Jerọbeams* hus med ett svärd.”+ 10  Då sände Amạzja, prästen i Betel,+ bud till Jerọbeam,+ Israels kung, och lät säga: ”Amos har anstiftat en sammansvärjning mot dig mitt i Israels hus.+ Landet* kan inte stå ut med alla hans ord.+ 11  Ty detta är vad Amos har sagt: ’Jerọbeam skall dö för svärd; och Israel skall helt visst gå i landsflykt, bort från sin mark.’”+ 12  Då sade Amạzja till Amos: ”Du synskådare,+ ge dig av, förpassa dig bort till Judas land, och ät bröd där, och där kan du profetera. 13  Men i Betel får du inte längre profetera,+ ty det är en kungs helgedom+ och ett kungarikes hus.” 14  Då svarade Amos och sade till Amạzja: ”Jag var inte profet, inte heller var jag profetson,*+ utan jag var boskapsherde+ och ritsade fikonen på sykomorträd. 15  Och Jehova tog mig från min plats bakom småboskapshjorden, och Jehova sade till mig: ’Gå och profetera för mitt folk Israel.’+ 16  Och hör nu Jehovas ord: ’Säger du: ”Du skall inte profetera mot Israel,+ och du skall inte predika*+ mot Isaks* hus”? 17  Därför, detta är vad Jehova har sagt: ”Din hustru skall bli en prostituerad i staden.+ Och dina söner och dina döttrar skall falla för svärd. Och din mark skall fördelas med mätsnöret. Och själv skall du dö på oren mark;+ och Israel skall helt visst gå i landsflykt, bort från sin mark.”’”+

Fotnoter

Dvs. i januari och februari. Se Tillägg 8B.
”Och se, en gräshoppa var kung Gog”, LXX. Jfr Hes 38:2.
El.: ”[på] jorden”. Hebr.: ha’ạrets.
”det ... djupet”. El.: ”de ... svallande (brusande) vattnen”. Hebr.: tehọ̄m; LXXVg: ”den ... avgrunden”. Jfr not till 1Mo 1:2, ”djupets”.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
Se not till titeln.
Se not till v. 7.
”Isaks”. Hebr.: Jischạq, som i Ps 105:9 och Jer 33:26.
Dvs. Jerobeam II, son till Joas (Jehoas); inte Jerobeam I, Nebats son. Se Amos 1:1.
El.: ”Jorden”. Hebr.: ha’ạrets.
El.: ”inte heller var jag medlem av en profetgrupp (ett profetskrå)”. Se KBL, sid. 133; HAL, sid. 132; GK, § 128 v.
Ordagr.: ”låta [ord] drypa (droppa)”.
Se not till v. 9, ”Isaks”.