Amos 6:1–14

 ”Ve de sorglösa+ på Sion och de trygga på Samarias berg, de förnämsta av den främsta av nationerna och dem som Israels hus har kommit till!  Bege er över till Kalne och se; och gå därifrån till det folkrika Hamat,+ och gå ner till filistéernas Gat.+ Är de bättre än dessa kungariken, eller är deras område större än ert område?+  Skjuter ni tanken på olycksdagen ifrån er,+ och låter ni våldets boning närma sig?+  Ni, som är män som ligger på elfenbensvilobäddar+ och makligt sträcker ut sig på sina divaner och äter baggarna från småboskapshjorden och ungtjurarna ur hopen av gödda kalvar,+  som improviserar efter harpans klang,*+ som likt David har tänkt ut åt sig instrument för sång,+  som dricker ur vinskålar+ och som smörjer sig med de finaste oljor+ och som inte känner sig sjuka inför Josefs sammanbrott.+  Därför skall de nu gå i landsflykt i spetsen för dem som går i landsflykt,+ och de makligt utsträcktas bullersamma festande är förbi.  ’Den suveräne Herren Jehova har svurit vid sin egen själ’,+ lyder Jehovas, härarnas Guds, uttalande: ’”Jag avskyr Jakobs stolthet,+ och jag hatar hans boningstorn,+ och jag skall utlämna staden och det som fyller den.+  Och det skall ske att om tio män* lämnas kvar i ett och samma hus, så skall de dö.+ 10  Och hans farbror skall bära ut dem en efter en och bränna dem en efter en, för att föra benen ut ur huset.+ Och han skall säga till den som är i husets innersta rum: ’Är det någon mer hos dig?’ Och han skall säga: ’Ingen!’ Och han skall säga: ’Tyst! Ty detta är inget tillfälle att nämna Jehovas namn.’”+ 11  Ty se, Jehova befaller,+ och han skall slå det stora huset i skärvor och det lilla huset i spillror.+ 12  Springer hästar på en brant klippa, eller plöjer man där med nötkreatur? Ni har ju förvandlat rättvisan till en giftplanta+ och rättfärdighetens frukt till malört, 13  ni som gläds åt det som ingenting är,+ ni som säger: ”Har vi inte genom vår styrka skaffat oss horn?”+ 14  Se! Jag reser upp en nation+ mot er, Israels hus’, lyder Jehovas, härarnas Guds, uttalande, ’och den skall förtrycka er från ingången mot Hamat*+ ända till Ạrabas* regnflodsdal.’”

Fotnoter

Ordagr.: ”mun”.
”män”. Hebr.: ’anashịm, plur. av ’ish.
Möjligen: ”från Lebi-Hamat (Hamats lejon)”. Se not till Jos 13:5, ”ända till ... Hamat”.
El.: ”ökenslättens”. Se not till 5Mo 1:1, ”ökenslätterna”.