Ordspråksboken 9:1–18

 Den sanna visheten+ har byggt sig ett hus;+ hon har huggit ut sina sju pelare.  Hon har slaktat sin boskap;* hon har blandat sitt vin, ja, hon har dukat sitt bord.+  Hon har sänt ut sina tjänsteflickor, så att hon kan ropa från toppen av stadens höjder:  ”Den som är oerfaren må vända sig hit.”+ Till den som saknar ett förståndigt hjärta*+ har hon sagt:  ”Kom, ät av mitt bröd och drick av det vin som jag har blandat.+  Överge de oerfarna, så får ni leva,+ och gå rakt fram på förståndets väg.”+  Den som visar den hånfulle till rätta drar vanära över sig,+ och den som ger en tillrättavisning åt den ondskefulle – han får en skamfläck på sig.+  Tillrättavisa inte den hånfulle, för då kommer han att hata dig.+ Ge en tillrättavisning åt den vise, så kommer han att älska dig.+  Ge åt den vise, så blir han ännu visare.+ Undervisa* den rättfärdige, så växer han till i lärdom. 10  Fruktan för Jehova är början till vishet,+ och kunskap om den Allraheligaste,* det är förstånd.+ 11  Ty genom mig skall dina dagar bli många+ och dina levnadsår förökas.+ 12  Om du är vis, är det till nytta för dig själv,+ och hånar du, får du själv bära det.+ 13  Enfalden är en högljudd kvinna.+ Hon är tanklösheten själv och har inte kommit till insikt om någonting alls.+ 14  Och hon har satt sig vid ingången till sitt hus, på en stol, på stadens höjder,+ 15  för att ropa till dem som går förbi på vägen, dem som går rakt fram på sina stigar:+ 16  ”Den som är oerfaren må vända sig hit.”+ Och till den som saknar ett förståndigt hjärta,*+ ja, till honom har hon sagt: 17  ”Stulet vatten är sött,+ och bröd som äts i hemlighet är ljuvligt.”+ 18  Men han har inte insett att de som är kraftlösa i döden* befinner sig där, att de som har bjudits in av henne är i Sheọls* djup.+

Fotnoter

Ordagr.: ”Hon har slaktat sin slakt”.
El.: ”den som saknar ett gott motiv”. Ordagr.: ”den som saknar hjärta”. Hebr.: chasar-lẹv.
El.: ”Ge kunskap åt”.
”den Allraheligaste”. Ordagr.: ”[de] heliga”. Hebr.: Qedhoshịm (av qadhọ̄sh), majestätsplural, syftar på ”Jehova”. Se GK, § 124 h.
El.: ”Och ... den som saknar ett gott motiv”. Hebr.: wachasar-lẹv. Se not till Ord 6:32, ”saknar ... hjärta”.
El.: ”de livlösa”. Hebr.: refa’ịm; TSyVg(lat.: gigạntes): ”jättarna”; LXX: ”de jordfödda”. Jfr not till 2:18.
”Sheols”. Hebr.: she’ọ̄l; grek.: haidou; lat.: infẹrni.