Ordspråksboken 8:1–36

 Ropar inte visheten,+ och låter inte urskillningen höra sin röst?+  Den har ställt sig på toppen av höjderna,+ vid vägen, där stigarna korsar varandra.  Den ropar högt vid sidan av portarna, vid infarten till staden,+ där man går in genom ingångarna:+  ”Det är till er, ni människor,* jag ropar, och min röst går ut till människors* söner.+  Ni oerfarna, förstå vad klokhet är;+ och ni enfaldiga, förstå vad ett förståndigt hjärta är.*+  Lyssna, ty jag talar om viktiga ting,+ och jag öppnar mina läppar till rättrådighet.+  Ty min mun säger sanningen med låg röst,+ och ondska är något avskyvärt för mina läppar.+  Alla min muns ord är rättfärdiga.+ I dem finns inget falskt eller förvänt.+  De är alla rätta för den som har urskillning och rättrådiga för dem som finner kunskap.+ 10  Ta emot min tuktan hellre än silver, och kunskap hellre än utsökt guld.+ 11  Ty vishet är bättre än koraller,+ och inget annat som man finner behag i kan jämställas med den.+ 12  Jag, visheten, har min boning hos klokheten,+ och jag äger kunskap och tankeförmåga.+ 13  Fruktan för Jehova innebär att hata det onda.+ Jag hatar självupphöjelse och stolthet+ och den onda vägen och den falska munnen.+ 14  Hos mig finns råd+ och praktisk vishet.+ Jag är förstånd;+ hos mig finns styrka.+ 15  Det är genom mig kungar regerar och höga ämbetsmän påbjuder rättfärdighet.+ 16  Det är genom mig furstar härskar+ och alla ädlingar dömer i rättfärdighet.+ 17  Jag älskar dem som älskar mig,*+ och de som söker efter mig finner mig.+ 18  Hos mig finns rikedom och ära,*+ värdefullt arvegods och rättfärdighet.+ 19  Min frukt är bättre än guld,* ja än luttrat guld, och min avkastning bättre än finaste silver.+ 20  Jag vandrar på rättfärdighetens väg,+ mitt på det rättas stigar,+ 21  för att ge egendom i arv åt dem som älskar mig;+ och deras förrådshus fyller jag.+ 22  Jehova frambringade mig* som begynnelsen* av sin väg,+ det tidigaste av sina verk för länge sedan.+ 23  Från oöverskådlig tid har jag varit insatt på min plats,+ från begynnelsen,* innan jorden fanns.+ 24  När djupen* inte fanns, frambringades jag som under födslosmärtor,+ när det inte fanns några källor fyllda med vatten. 25  Innan bergen sänktes på plats,+ före kullarna, frambringades jag som under födslosmärtor, 26  när han ännu inte hade gjort jorden+ och de öppna vidderna och det första av det fruktbara landets* stoftmassor.+ 27  När han beredde himlen var jag där;+ när han fastställde en cirkel över djupets yta,+ 28  när han gjorde molnmassorna där ovan fasta,+ när han lät djupets källor bli starka,+ 29  när han satte för havet sin förordning, för att vattnen inte skulle överskrida hans befallning,*+ när han bestämde jordens grundvalar,+ 30  då var jag vid hans sida som en mästerlig arbetare;*+ jag var den som han* höll särskilt kär+ dag efter dag. Hela tiden gladdes jag inför honom,+ 31  gladdes över det fruktbara landet* på hans jord,+ och min glädje var hos människosönerna.*+ 32  Och nu, ni söner, lyssna till mig; ja, lyckliga är de som håller sig till mina vägar.+ 33  Lyssna till tuktan och bli visa,+ och nonchalera den inte.+ 34  Lycklig är den människa som lyssnar till mig genom att vaka vid mina dörrar dag efter dag, genom att hålla vakt vid mina ingångars dörrposter.+ 35  Ty den som finner mig har funnit livet,+ och han röner välvilja från Jehova.+ 36  Men den som inte finner mig begår våld mot sin själ;+ var och en som hatar mig älskar döden.”+

Fotnoter

El.: ”män”. Hebr.: ’ishịm, plur. av ’ish. Se not till Jes 53:3, ”människor”.
Ordagr.: ”en jordemänniskas”. Hebr.: ’adhạm.
El.: ”förstå vad ett gott motiv är”, ”ha ett gott motiv”. Hebr.: havịnu lev.
”mig”, MmarginalTLXXSyVg; M: ”den (henne)”.
El.: ”härlighet”.
”än guld”. Hebr.: mecharụts.
frambringade mig”. Hebr.: qanạni; TLXX(grek.: ẹktisen me)Sy: ”skapade mig”; lat.: possẹdit me, ”ägde mig”. Se not till 1Mo 14:19.
”som begynnelsen (början)”. Hebr.: re’shịth; grek.: arkhẹ̄n; inte bere’shịth (hebr.) el. en arkhēi (grek.), som i 1Mo 1:1; TSyVgc(lat.: in inịtio): ”i begynnelsen”.
Ordagr.: ”från huvudet”. Hebr.: merọ’sh.
El.: ”de svallande (brusande) vattnen”. Hebr.: tehomọ̄th. Se not till 1Mo 1:2, ”djupets”.
”det fruktbara landets”. Hebr.: tevẹl; lat.: ọrbis tẹrrae, ”jordens runds”.
Ordagr.: ”hans mun”.
El.: ”en skicklig hantverkare”; el.: ”en älskling (skyddsling)”. Hebr.: ’amọ̄n; T: ”en som visar sig trofast”; LXX: ”en som anpassade [sig till honom]”; Vg: ”en som sammanställde (ordnade) allt”.
”han”, LXXSy.
Ordagr.: ”jordemänniskans söner”. Hebr.: benẹ̄ ’adhạm.
”över det fruktbara landet”. Hebr.: bethevẹl; LXX: ”... den bebodda jorden”.