Ordspråksboken 6:1–35

 Min son, om du har gått i borgen för din medmänniska,+ om du har gett ditt handslag åt en främling,+  om du har blivit snärjd genom din muns ord,+ om du har blivit fångad genom din muns ord,  gör då detta, min son, för att befria dig, ty du har råkat i din medmänniskas våld:+ Gå, ödmjuka dig* och bestorma enträget din medmänniska.+  Unna inte dina ögon sömn eller dina strålande ögon slummer.+  Befria dig som en gasell ur jägarens hand och som en fågel ur fågelfångarens hand.+  Gå till myran,+ du late;+ se hur hon gör och bli vis.  Fast hon inte har någon befälhavare, förman eller härskare,  bereder hon om sommaren sin föda;+ hon har under skörden samlat sina matförråd.  Hur länge skall du ligga, du late?+ När skall du stiga upp från din sömn?+ 10  Sov lite till, slumra lite till, ligg lite till med armarna i kors+ 11  och fattigdomen skall komma över dig som en stråtrövare+ och armodet som en beväpnad man.*+ 12  En oduglig människa,*+ en man som gör det som är skadligt,* går omkring med förvänt tal,*+ 13  blinkar med ögat,+ gör tecken med foten, pekar med fingrarna.+ 14  Falskhet är i hans hjärta.+ Han smider något ont hela tiden.+ Han vållar ständigt stridigheter.+ 15  Därför skall olycka plötsligt komma över honom;+ i ett ögonblick skall han bli krossad, och det skall inte finnas någon läkedom.+ 16  Det är sex ting som Jehova hatar,+ ja, sju som är avskyvärda för hans själ:+ 17  stolta ögon,+ en falsk tunga,+ händer som utgjuter oskyldigt blod,+ 18  ett hjärta som smider onda planer,+ fötter som är snabba att löpa efter det som är ont,+ 19  ett falskt vittne som slungar ut lögner,+ och den som vållar stridigheter bland bröder.+ 20  Min son, håll din fars bud,+ och överge inte din mors lag.+ 21  Bind dem* alltid vid ditt hjärta;+ knyt dem om din hals.+ 22  När du vandrar omkring skall den* leda dig;+ när du lägger dig skall den hålla vakt över dig;+ och när du vaknar skall den ta sig an dig. 23  Ty budet är en lampa,+ och lagen är ett ljus,+ och tillrättavisande tuktan är livets väg+ 24  de skall bevara dig för den onda kvinnan,*+ för den främmande kvinnans hala tunga.+ 25  Ha inte begär till hennes skönhet i ditt hjärta,+ och låt henne inte fånga dig med sina strålande ögon,+ 26  ty på grund av en prostituerad kvinna får du till slut bara en kaka bröd kvar,*+ men en annan mans hustru är på jakt efter din dyrbara själ.+ 27  Kan en man samla eld i sin famn utan att hans kläder blir brända?+ 28  Eller kan en man gå på glödande kol utan att hans fötter blir svedda? 29  Så går det också med den som har umgänge med sin nästas hustru;+ ingen som rör henne går fri från straff.+ 30  Man föraktar inte en tjuv för att han begår stöld för att fylla sin själ när han är hungrig. 31  Men när han ertappas får han gottgöra det sjufalt; allt av värde i sitt hus får han lämna ifrån sig.+ 32  Den som begår äktenskapsbrott med en kvinna saknar ett förståndigt hjärta;*+ den som gör det störtar sin själ i fördärvet.*+ 33  Plåga* och vanära skall han finna,+ och hans skam skall inte utplånas.+ 34  Ty svartsjuka driver en man till raseri,+ och han visar inte medömkan på hämndens dag.+ 35  Han skall inte godta någon som helst lösen eller visa villighet, hur stor du än gör gåvan.

Fotnoter

Ordagr.: ”trampa (stampa) ner dig själv”.
El.: ”som en fräck (oförskämd) man”. Ordagr.: ”som en man med sköld”. Hebr.: ke’ịsh maghẹn.
El.: ”oärligt tal”. Ordagr.: ”munnens förvändhet (oärlighet)”.
Ordagr.: ”en ondskans man”. Hebr.: ’ish ’ạwen.
Ordagr.: ”En belials människa”. Hebr.: ’adhạm belijạ‛al.
”dem”, mask. i hebr., syftar därför inte på ”bud” och ”lag” (i v. 20), som båda är fem. i hebr., utan syftar möjligen på faderns ”ord” (som t.ex. nämns i Ord 4:10, 20), mask. plur. i hebr.
El.: ”hon”, fem. i hebr.
”den onda (dåliga) kvinnan”, MTSyVg; LXX: ”den gifta kvinnan”.
El.: ”en rund brödkaka”.
El.: ”tillintetgör sin själ”.
El.: ”saknar ett gott motiv”. Ordagr.: ”saknar hjärta”. Hebr.: chasar-lẹv.
El.: ”Slag (Hemsökelse)”.