Ordspråksboken 3:1–35

 Min son, glöm inte min lag,+ och må ditt hjärta akta på mina bud,+  ty en lång följd av dagar och levnadsår+ och frid skall de ge* dig.+  Låt inte kärleksfull omtanke* och sannfärdighet* överge dig.+ Bind dem om din hals.+ Skriv dem på ditt hjärtas tavla,+  så skall du finna ynnest och räknas som en som har god insikt – i både Guds och människors ögon.*+  Förtrösta på Jehova av hela ditt hjärta+ och stöd dig inte på ditt eget förstånd.+  Tänk på honom på alla dina vägar,+ så skall han göra dina stigar raka.*+  Bli inte vis i dina egna ögon.+ Frukta Jehova och vänd dig bort från det onda.+  Må det bli till läkedom+ för din navel och ny styrka* för benen i din kropp.+  Ära Jehova med dina värdefulla ting+ och med det första av all din gröda.+ 10  Då skall dina förrådshus fyllas i överflöd,+ och av nytt vin skall dina presskar flöda över.*+ 11  Min son, förkasta inte Jehovas tuktan,*+ och tyck inte att hans tillrättavisning är motbjudande,+ 12  ty den som Jehova älskar tillrättavisar han,+ ja, som en far gör med en son som han håller av.+ 13  Lycklig är den människa som har funnit vishet,+ ja, den människa som får urskillning,+ 14  ty att förvärva den är bättre än att förvärva silver och att få den som avkastning är bättre än guld.*+ 15  Den* är dyrbarare än koraller,+ och inget annat som du har behag till kan jämställas med den. 16  En lång följd av dagar är i dess högra hand;+ i dess vänstra hand är rikedom och ära.*+ 17  Dess vägar är ljuvlighetens vägar, och alla dess stigar är frid.+ 18  Den är ett livets träd+ för dem som griper tag i den, och de som håller ett fast grepp om den+ skall kallas lyckliga.+ 19  Med vishet har Jehova lagt jordens grund.+ Han har fast grundat himlen med urskillning.+ 20  Genom hans kunskap klövs djupets vattenmassor,*+ och genom den låter skyarna ett lätt regn drypa ner.+ 21  Min son, må dina ögon inte släppa dem ur sikte.+ Värna om praktisk vishet och tankeförmåga,+ 22  så skall de bli till liv för din själ+ och till ett behagfullt smycke för din hals.+ 23  Då skall du vandra trygg+ på din väg, och din fot skall inte stöta emot något.+ 24  När du lägger dig skall du inte känna skräck;+ och när du har lagt dig skall din sömn vara behaglig.+ 25  Du behöver inte vara rädd för något som inger plötslig skräck,+ inte heller för ovädret som kommer över de ondskefulla.+ 26  Ty Jehova skall visa sig vara din tillförsikt,*+ och han skall bevara din fot mot att bli fångad.+ 27  Undanhåll inte det goda från dem som det tillkommer,*+ när det står i din hands makt att göra gott mot dem.+ 28  Säg inte till din medmänniska: ”Gå din väg och kom tillbaka, så skall jag ge dig något i morgon”, när det finns något hos dig.+ 29  Smid inget ont mot din medmänniska,+ när hon tror sig bo trygg hos dig.+ 30  Gräla inte med en människa* utan orsak,+ när hon inte har gjort dig något ont.+ 31  Avundas inte en våldsman,*+ och välj inte någon av hans vägar.+ 32  Ty den som går krokiga vägar+ är avskyvärd för Jehova,+ men de rättrådiga har hans förtroliga vänskap.+ 33  Jehovas förbannelse vilar över den ondskefulles hus,+ men han välsignar de rättfärdigas uppehållsort.+ 34  De hånfulla+ hånar han,+ men de ödmjuka visar han ynnest.+ 35  De visa får ära* i arv,+ men de enfaldiga upphöjer vanära.+

Fotnoter

Ordagr.: ”skall de föröka åt”. Det hebr. verbet står i 3:e person mask. plur. och uppfattas av somliga som syftande på ”lag” el. ”bud” i v. 1, även om dessa ord är fem. i hebr.; andra uppfattar subjektet som ett obestämt ”de” el. ”man”.
El.: ”lojal kärlek”.
El.: ”och sanning”. Hebr.: we’emẹth.
”i både Guds och människors (jordemänniskors) ögon”. Hebr.: be‛ēnẹ̄ ’Elohịm we’adhạm.
El.: ”jämna”.
”ny styrka”. El.: ”dryck”, ”befuktning”. Jfr Ps 102:9.
Ordagr.: ”brista”, ”rämna”.
El.: ”fostran”.
”och ... än guld”. Hebr.: umecharụts.
El.: ”Hon”, fem. i hebr.; syftar på ”visheten”, som nämns i v. 13.
El.: ”härlighet”.
”djupets vattenmassor”. El.: ”de svallande (brusande) vattnen”. Hebr.: tehōmọ̄th. Jfr not till Ps 33:7, ”de svallande vattnen”, och not till Ps 42:7, ”djup”.
Ordagr.: ”skall visa sig vara i din tillförsikt”, M; LXX: ”skall vara på alla dina vägar”.
Ordagr.: ”från dess ägare [plur.]”. Hebr.: mibbe‛alạw, plur. av bạ‛al.
El.: ”en jordemänniska”. Hebr.: ’adhạm.
”en våldsman”. Hebr.: be’ịsh chamạs.
El.: ”härlighet”.