Ordspråksboken 28:1–28

28  De ondskefulla flyr fast ingen förföljer dem,+ men de rättfärdiga är trygga som unga lejon.+  På grund av överträdelse i ett land är furstarna som efterträder varandra många,+ men genom en förståndig människa* som har kunskap om det som är rätt kan en furste* vara kvar länge.+  En kraftfull man som är fattig och som bedrar+ de ringa är som ett regn som sköljer bort, så att det inte finns någon mat.  De som överger lagen lovprisar den ondskefulle,+ men de som håller lagen tar upp kampen mot dem.+  Onda människor* förstår inte vad det rätta är, men de som söker Jehova förstår allt.+  Bättre vara fattig och vandra i ostrafflighet än vara rik och gå krokiga vägar.+  En förståndig son rättar sig efter lagen,+ men den som umgås med frossare förödmjukar sin far.+  Den som förökar sina värdefulla ting genom ränta+ och ocker samlar bara åt den som visar de ringa välvilja.+  Den som vänder bort sitt öra och inte vill höra lagen+ – till och med hans bön är något avskyvärt.+ 10  Den som leder de rättrådiga vilse+ in på den onda vägen, han faller i sin egen grop,+ men de oklanderliga får det goda till arvedel.+ 11  En rik man är vis i sina egna ögon,+ men den ringe som har urskillningsförmåga genomskådar honom.+ 12  När de rättfärdiga jublar+ är härligheten stor, men när de ondskefulla tar makten gör sig människor oigenkännliga.+ 13  Den som täcker över sina överträdelser har ingen framgång,+ men den som bekänner dem och överger dem, han får barmhärtighet.+ 14  Lycklig är den människa som ständigt känner fruktan,*+ men den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka.+ 15  Som ett morrande lejon och en anfallande björn är en ondskefull härskare över ett ringa folk.+ 16  En ledare som saknar sann urskillningsförmåga använder en mängd bedrägliga metoder,+ men den som hatar orätt vinning+ får en lång följd av dagar. 17  En människa som är belastad med blodskuld för en själ är själv på flykt ända till graven.*+ Man skall inte hålla henne tillbaka. 18  Den som vandrar oklanderligt blir räddad,+ men den som går krokiga vägar faller med en gång.+ 19  Den som odlar sin mark mättas med bröd,+ och den som jagar efter tomhet mättas med fattigdom.+ 20  En man som är trofast i sina gärningar* får många välsignelser,+ men den som har bråttom att bli rik förblir inte oskyldig.+ 21  Att vara partisk* är inte gott,+ inte heller att en kraftfull man begår en överträdelse för en bit bröd. 22  En man med avundsjukt* öga jagar efter värdefulla ting,+ men han vet inte att armod skall komma över honom. 23  Den som tillrättavisar en människa+ finner efteråt mer ynnest än den som kommer med smicker.* 24  Den som rövar från sin far och sin mor+ och säger: ”Det är ingen överträdelse”,+ han är fördärvarens kumpan. 25  Den som är arrogant i själen uppväcker stridigheter,+ men den som förlitar sig på Jehova blir fet.+ 26  Den som förtröstar på sitt eget hjärta är enfaldig,+ men den som vandrar i vishet slipper undan.+ 27  Den som ger åt den fattige skall ingenting sakna,+ men den som vänder bort blicken* får många förbannelser.+ 28  När de ondskefulla tar makten gömmer sig människor,*+ men när de förgås blir de rättfärdiga många.+

Fotnoter

Ordagr.: ”men genom en jordemänniska med förstånd (urskillningsförmåga)”. Hebr.: uve’adhạm mevịn.
”en furste”. Ordagr.: ”han”.
El.: ”Onda män”.
El.: ”skräck”.
Ordagr.: ”gropen”.
”En man som är trofast (pålitlig) i sina gärningar”. Hebr.: ’ish ’emunọ̄th (plur. av ’emunạh, ”trofasthet”, ”pålitlighet”).
Ordagr.: ”Att erkänna (betrakta, göra skillnad på) ansikten”.
Ordagr.: ”ont”.
Ordagr.: ”än den som gör en tunga hal”; el.: ”än den som använder en hal tunga”.
Ordagr.: ”gömmer sina ögon”.
Ordagr.: ”en jordemänniska”. Hebr.: ’adhạm.