Ordspråksboken 27:1–27

27  Beröm dig inte av morgondagen,+ för du vet inte vad en dag bär i sitt sköte.+  Låt en annan lovprisa dig, och inte din egen mun, en främling, och inte dina egna läppar.+  Stenen är tung och sanden en börda,+ men tyngre än de båda är förargelse orsakad av en dåre.+  Raseriet är grymt och vreden en översvämning,+ men vem kan bestå inför svartsjuka?+  Bättre öppen tillrättavisning+ än dold kärlek.  De sår man får av den som älskar en* ges i trofasthet,+ men man måste enträget be om* kyssar från den som hatar en.+  Den mätta själen trampar på flytande honung, men för den hungriga själen är allt bittert sött.+  Lik en fågel som flyr från sitt näste,+ så är en man som flyr från sitt hem.+  Olja och rökelse+ gläder hjärtat, likaså den sötma som en vän bereder med ett råd från själen.+ 10  Överge inte din vän eller din fars vän, och gå inte in i din brors hus på den dag du drabbas av olycka. Bättre en nära granne än en bror långt borta.+ 11  Var vis, min son, och gläd mitt hjärta,+ så att jag kan svara den som smädar mig.+ 12  Den kloke ser olyckan och gömmer sig,+ de oerfarna går vidare och får lida straffet.+ 13  Ta klädnaden från den man som går i borgen för en främling,+ och ta en pant av honom då det gäller en främmande kvinna.+ 14  Den som välsignar sin medmänniska med hög röst tidigt på morgonen, honom skall det tillräknas som en förbannelse.+ 15  Ett läckande tak, som driver en bort på en dag med ihållande regn, och en stridslysten hustru är varandra lika.+ 16  Den som ger henne skydd ger vinden skydd, och hans högra hand griper tag i olja.* 17  Järn skärps med järn. Så skärper den ene mannen* den andres ansikte.*+ 18  Den som skyddar fikonträdet får äta dess frukt,+ och den som vakar över sin herre* blir ärad.+ 19  Som ansikte svarar mot ansikte i vatten, så svarar den ena människans hjärta* mot den andras. 20  Sheọl och tillintetgörelsens plats*+ blir aldrig mätta,+ inte heller människans ögon.+ 21  Silver prövas i luttringsdegeln+ och guld i smältugnen,+ och en man prövas genom den lovprisning han får.+ 22  Även om du stöter dåren med en stöt bland grynen i en mortel, viker hans dårskap inte ifrån honom.+ 23  Se till att du vet hur din småboskapshjord ser ut. Låt ditt hjärta ge akt på dina hjordar.+ 24  Ty en skatt består inte för evigt,+ inte heller ett diadem generation efter generation. 25  Gräset är borta, och det nya gräset har kommit upp, och fodret har samlats in från bergen.+ 26  Ungbaggarna skall tjäna till kläder åt dig,+ och bockarna till betalning för mark. 27  Och det finns getmjölk nog till föda åt dig själv, till föda åt ditt hushåll och till dina tjänsteflickors livsuppehälle.+

Fotnoter

”den som älskar en”. El.: ”en vän”. Hebr.: ’ōhẹv (av ’ahạv, ”älska”).
El.: ”men rikliga är”. Genom en rättelse av M: ”men fördärvliga (bedrägliga) är”.
El.: ”och oljan i hans högra hand ropar (förråder sig själv)”.
”Så ... den ene mannen”. Hebr.: we’ịsh.
Så kan versen läsas med ändringar av vokalisationen i M, i överensstämmelse med TLXXSyVg.
”sin herre”. Hebr.: ’adhonạw (av ’adhọ̄n), majestätsplural.
Ordagr.: ”så ... jordemänniskans hjärta”. Hebr.: ken lev-ha’adhạm.
”och tillintetgörelsens plats”. Hebr.: wa’avaddọh, ”och Abaddon”. Jfr not till Job 26:6.