Ordspråksboken 25:1–28

25  Detta är också ordspråk av Salomo,+ vilka Hiskias, Judas kungs,+ män gjorde en avskrift av:  Det är Guds ära att hålla en sak dold,+ och det är kungars ära att utforska en sak.+  Himlens höjd+ och jordens djup+ och kungars hjärta kan ingen utforska.+  Avlägsna* slaggskummet från silvret, så skall alltsammans komma ut luttrat.*+  Avlägsna den ondskefulle ur kungens åsyn,+ så blir hans tron fast grundad genom rättfärdighet.+  Ära inte dig själv inför kungen,+ och ställ dig inte på de storas plats.+  Ty det är bättre att han säger till dig: ”Stig hit upp”,+ än att han förödmjukar dig inför en förnämare man som dina ögon har sett.+  Ge dig inte förhastat in i en rättstvist, för vad skall du sedan göra, om din medmänniska förödmjukar dig?+  Ta dig själv an din sak mot din medmänniska,+ men röj inte vad någon har sagt i förtroende,+ 10  ty den som lyssnar kan dra skam över dig, och har du talat illa om andra, kan det inte tas tillbaka. 11  Som guldäpplen i silverinfattning är ett ord som talas i rättan tid.+ 12  En örring av guld, ja, ett smycke av finaste guld,* så är en vis tillrättavisare för det hörande örat.+ 13  Som snöns+ svalka på en skördedag är ett troget sändebud för dem som sänder* honom, ty han ger sina herrars* själ* ny styrka.+ 14  Som moln* och vind utan regn är en man* som berömmer sig av en gåva som är lögn.+ 15  Med tålamod* kan en befälhavare bevekas, och en mild tunga kan bryta sönder ben.+ 16  Om du finner honung,+ ät då vad som är lagom för dig, så att du inte får för mycket av den och måste kräkas upp den.+ 17  Sätt inte din fot för ofta i din medmänniskas hus, så att hon får nog av dig och hatar dig. 18  Som en stridsklubba och ett svärd och en vässad pil är den man som uppträder som ett falskt vittne mot sin medmänniska.+ 19  Som en bräckt tand och en vacklande fot är tilliten till en förrädare på nödens dag.+ 20  Den som tar av sig ett klädesplagg en kall dag är som ättika på alkali och som den som sjunger sånger för ett dystert hjärta.+ 21  Om den som hatar dig är hungrig, ge honom bröd att äta, och om han är törstig, ge honom vatten att dricka.+ 22  Ty glödande kol rakar du samman på hans huvud,+ och Jehova skall belöna dig.+ 23  Nordanvinden frambringar ett hällregn som under födslosmärtor,+ och en tunga som röjer en hemlighet frambringar ett ansikte som är under fördömelse.+ 24  Bättre bo i ett hörn på taket än dela hus med en stridslysten hustru.+ 25  Som kallt vatten för en trött själ+ är ett gott budskap från fjärran land.+ 26  En grumlad källa och en fördärvad brunn är en rättfärdig som vacklar inför en ondskefull.+ 27  Att äta för mycket honung är inte bra,+ och att söka sin egen ära, är det ära?+ 28  Som en genombruten stad utan mur är den man som inte kan lägga band på sin ande.+

Fotnoter

”Avlägsna”. Ordagr.: ”[Låt det ske] ett avlägsnande av”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person.
”så skall alltsammans komma ut luttrat”, genom ändringar i M i överensstämmelse med LXX; M: ”och ett kärl skall komma ut åt smältaren”.
”finaste guld”. Hebr.: khạthem, ett egyptiskt lånord.
El.: ”ty ... liv”. Hebr.: wenẹfesh.
El.: ”sin herres”. Hebr.: ’adhonạw, plur., möjligen majestätsplural.
El.: ”den som sänder”. Plur. i M, möjligen majestätsplural.
El.: ”dimmoln”, ”vattentunga moln”.
”en man”. Hebr.: ’ish.
El.: ”Genom att man är sen (långsam) till vrede”. Ordagr.: ”Med näsborrars (vredes) längd (långsamhet)”.