Ordspråksboken 23:1–35

23  När du sätter dig ner för att äta med en kung, bör du noga tänka på vad som står framför dig+  och sätta en kniv mot din strupe, om du har en hungrig själ.*+  Var inte lysten på hans smakliga rätter, ty det är lögnens bröd.+  Möda dig inte för att bli rik.+ Upphör med att följa ditt eget förstånd.+  Har du låtit dina ögon kasta en blick på rikedomen, fast den ingenting är?+ Ty ofelbart gör den sig vingar som örnens och flyger i väg mot himlen.+  Ät inte den snåles* mat,+ och var inte lysten på hans smakliga rätter.+  Ty som en som har gjort beräkningar i sin själ, så är han.+ ”Ät och drick”, säger han till dig, men hans hjärta är inte med dig.+  Den bit du har ätit får du spy ut, och dina ljuvliga ord har du förspillt.+  Tala inte för den enfaldiges öron,+ ty han föraktar dina insiktsfulla ord.+ 10  Flytta inte ett uråldrigt gränsmärke,+ och gör inte intrång på de faderlösas åkrar.+ 11  Ty deras Friköpare* är stark; han skall själv ta sig an deras rättssak mot dig.+ 12  Öppna ditt hjärta för tuktan och ditt öra för kunskapens ord.+ 13  Undanhåll inte pojken tuktan.+ Om du slår honom med käppen, slipper han dö. 14  Du skall slå honom med käppen och befria hans själ från Sheọl.*+ 15  Min son, om ditt hjärta är vist,+ skall också mitt hjärta glädja sig.+ 16  Och mina njurar* skall jubla när dina läppar talar rättrådigt.+ 17  Låt inte ditt hjärta avundas syndare,+ utan vandra i fruktan för Jehova hela dagen.+ 18  Ty då finns det en framtid,+ och ditt hopp skall inte förgås.+ 19  Du, min son, hör och bli vis, och led ditt hjärta framåt på vägen.+ 20  Var inte bland dem som dricker sig druckna av vin,+ bland dem som frossar på kött.+ 21  Ty en drinkare och en frossare råkar i fattigdom,+ och dåsighet klär en i trasor.+ 22  Lyssna till din far som gav upphov till din födelse,+ och förakta inte din mor därför att hon har blivit gammal.+ 23  Köp sanning+ och sälj den inte, köp vishet och tuktan och förstånd.+ 24  Den rättfärdiges far skall helt visst fröjda sig;+ den som blir far till en vis son, ja, han skall glädja sig över honom.+ 25  Din far och din mor skall glädja sig, ja, hon som födde dig skall fröjda sig.+ 26  Min son, ge mig ditt hjärta, och må dina ögon finna välbehag i mina vägar.+ 27  Ty den prostituerade är en djup grop,+ och den främmande kvinnan är en trång brunn. 28  Ja, som en rövare ligger hon på lur;+ och hon förökar förrädarnas antal bland människorna.+ 29  Vem har ve? Vem har obehag? Vem har stridigheter?+ Vem har bekymmer? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? 30  De som dröjer länge vid vinet,+ de som kommer för att pröva blandat vin.+ 31  Se inte på vinet när det visar sin röda färg, när det glittrar i bägaren och rinner ner så lätt. 32  Till slut biter det som en orm,+ och det avsöndrar gift som en huggorm.+ 33  Dina ögon ser märkliga ting,* och ditt hjärta talar galenskaper.+ 34  Och du blir som en som ligger i havets hjärta, ja, som en som ligger i toppen av en mast.+ 35  ”De slog mig, men jag blev inte sjuk; de gav mig stryk, men jag märkte det inte. När skall jag vakna upp?+ Jag vill få tag i ännu mer.”+

Fotnoter

Ordagr.: ”[om du är] ägare av en själ”. Hebr.: bạ‛al nẹfesh; lat.: in potestạte ạnimam tụam. Det hebr. ordet för ”själ” betecknar här ”stark önskan”, ”begär”.
”den snåles (ogines)”. Ordagr.: ”ett ont ögas”. Hebr.: ra‛ ‛ạjin.
”deras Friköpare (Återköpare)”. I utvidgad betydelse: ”deras Hämnare (Försvarare; den som hävdar deras rätt)”. Hebr.: gho’alạm. Se noter till Job 19:25 och Ps 19:14.
”från Sheol”. Hebr.: mishshe’ọ̄l; LXX: ”från döden”; syr.: ... shiul; lat.: de infẹrno. Se Tillägg 4B.
El.: ”mina innersta (djupaste) känslor”. Hebr.: khiljōthạj.
”märkliga ting”. El.: ”främmande kvinnor”.