Ordspråksboken 22:1–29

22  Ett gott namn* är att föredra framför stor rikedom;+ ynnest är bättre än silver och guld.+  Den rike och den fattige möter varandra.+ Jehova är den som har gjort dem alla.+  Den kloke ser olyckan och gömmer sig,+ men de oerfarna går vidare och måste lida straffet.+  Lönen för ödmjukhet och fruktan för Jehova är rikedom och ära och liv.+  Törnen och fällor är på den svekfulles väg;+ den som vaktar sin själ håller sig långt borta från dem.+  Öva en pojke enligt den väg han bör gå;*+ han kommer inte att vika av från den ens när han blir gammal.+  Den rike härskar över de fattiga,+ och låntagaren blir långivarens slav.+  Den som sår orättfärdighet får skörda det som är skadligt,+ och hans förgrymmelses käpp skall få ett slut.+  Den som har ett välvilligt öga blir välsignad, ty han delar sitt bröd med den ringe.+ 10  Driv bort den hånfulle, så att stridigheter kan försvinna och rättstvist och vanära kan upphöra.+ 11  Den som älskar hjärtats renhet*+ – för hans behagfulla läppars skull blir kungen hans vän.+ 12  Jehovas ögon värnar om kunskap,+ men förrädarens ord* gör han om intet.+ 13  Den late säger:+ ”Det är ett lejon på gatan!+ Jag kommer att bli mördad mitt på torget!” 14  Främmande kvinnors mun är en djup grop.+ Den som fördöms av Jehova faller däri.+ 15  Dårskap är bunden vid pojkens hjärta;+ tuktans käpp driver den långt bort från honom.+ 16  Den som bedrar den ringe för att förse sig själv med många ting+ – också den som ger åt den rike – har helt visst armod att vänta.+ 17  Böj ditt öra och hör de visas ord,+ så att du vänder ditt hjärta till min kunskap.+ 18  Ty det är ljuvligt att du bevarar dem i ditt inre,+ så att de alla ständigt är på dina läppar.+ 19  För att din tillförsikt skall vara hos Jehova+ har jag i dag gett just dig kunskap.* 20  Har jag inte förut* skrivit till dig med råd och kunskap,+ 21  för att visa dig riktigheten* i sanningens ord, så att du kan låta ord som är sanna vända tillbaka till den som har sänt ut dig?+ 22  Röva inte från den ringe därför att han är ringa,+ och krossa inte den nödställde i porten.+ 23  Ty det är Jehova som tar sig an deras rättssak,+ och dem som rövar från dem skall han beröva själen.*+ 24  Ha inte gemenskap med någon som är hetlevrad,+ och umgås inte med en man som får vredesutbrott, 25  så att du blir förtrogen med hans stigar och lägger en snara för din själ.+ 26  Var inte bland dem som ger handslag,+ bland dem som går i borgen för lån.+ 27  Varför skulle man få ta bort sängen som du ligger på, om du inte har så att du kan betala? 28  Flytta inte ett uråldrigt gränsmärke som dina förfäder har rest.+ 29  Ser du en man som är skicklig i sitt arbete? Han skall stå inför kungar.+ Han skall inte stå inför vanliga människor.

Fotnoter

”Ett gott namn”, TLXXVg; M(hebr.: shem)Sy: ”Ett namn”.
El.: ”Led pojken in på den väg han bör gå”. Ordagr.: ”... på (vid) hans vägs mun (mynning, början)”.
”Gud älskar den renhjärtade”, TSy; LXX: ”Jehova älskar rena hjärtan”.
El.: ”angelägenheter”.
”har jag i dag låtit dig känna dina stigar”, genom en rättelse av M, i överensstämmelse med LXXB.
El.: ”i trettio avsnitt (delar)”. Innebörden i M osäker.
”riktigheten (sannfärdigheten)”. Hebr.: qosht, ett ord som förekommer i biblisk arameiska, t.ex. i Dan 2:47.
El.: ”livet”. Hebr.: nạfesh; grek.: psykhẹ̄n; lat.: ạnimam. Se Tillägg 4A.