Ordspråksboken 2:1–22

 Min son, om du tar emot mina ord+ och förvarar mina bud som en skatt hos dig,+  så att du med ditt öra ger akt på visheten+ och böjer ditt hjärta till urskillningen,+  ja, om du ropar på förståndet+ och låter din röst kalla på urskillningen,+  om du fortsätter att söka efter detta som efter silver+ och du fortsätter att leta efter detta som efter dolda skatter,+  då skall du förstå fruktan+ för Jehova och finna kunskap om Gud.*+  Ty det är Jehova som ger vishet;+ från hans mun kommer kunskap och urskillning.+  Och åt de rättrådiga förvarar han praktisk vishet+ som en skatt; för dem som vandrar i ostrafflighet är han en sköld,+  genom att han vakar över det rättas stigar,+ och han bevarar sina lojalas* väg.+  Då skall du förstå rättfärdighet, rätt och rättrådighet, det godas alla vägar.*+ 10  När visheten kommer in i ditt hjärta+ och kunskapen blir ljuvlig för din själ,+ 11  skall tankeförmågan hålla vakt över dig+ och urskillningen skydda dig,+ 12  för att befria dig från det ondas väg,+ från den man som förvränger sanningen,*+ 13  från dem som överger rättrådighetens stigar för att vandra på mörkrets vägar,+ 14  från dem som gläder sig åt att göra det som är ont,+ som fröjdar sig över allt ont och förvänt,+ 15  från dem som går på krokiga stigar och som följer villospår+ 16  för att befria dig från en annans hustru, från en främmande kvinna+ som talar hala ord,+ 17  som överger sin ungdoms förtroliga vän+ och som har glömt sin Guds förbund.+ 18  Ty hennes hus sjunker ner i döden, och hennes spår leder ner till dem som är kraftlösa i döden.*+ 19  Ingen av dem som har umgänge med henne kommer tillbaka; de når inte åter fram till de levandes stigar.+ 20  Avsikten är att du skall vandra på de godas väg+ och hålla dig på de rättfärdigas stigar.+ 21  Ty det är de rättrådiga som skall bo på jorden,+ och det är de klanderfria som skall lämnas kvar på den.+ 22  Men de ondskefulla skall utrotas från jorden,+ och förrädarna skall ryckas bort från den.+

Fotnoter

”Gud”. Hebr.: ’Elohịm.
”sina lojalas”, Mmarginal (TLXXSyVg har liknande lydelse); M: ”sin lojales”.
”det godas alla vägar”. Ordagr.: ”varje gott spår”.
Ordagr.: ”som talar det som är förvänt”.
”dem som är kraftlösa i döden”. El.: ”de livlösa”. Hebr.: refa’ịm; T(aram.): gibborạjja, ”jättarna”; LXX (grek.): haidēi metạ tōn gēgenọ̄n, ”Hades med (hos) de jordfödda (de av jorden komna)”; Vgc(lat.): ịnferos.