Ordspråksboken 19:1–29

19  Bättre vara fattig och vandra i ostrafflighet+ än ha svekfulla läppar* och vara enfaldig.+  Vidare är det inte gott för själen att vara utan kunskap,+ och den som hastar med fötterna syndar.*+  Det är människans dårskap som fördärvar hennes väg,+ men det är mot Jehova som hennes hjärta rasar.+  Förmögenhet ger många vänner,+ men den ringe blir skild från den vän han har.+  Ett falskt vittne undgår inte straff,+ och den som slungar ut lögner slipper inte undan.+  Många är de som blidkar en ädel man,*+ och alla är vänner till den man som ger gåvor.+  Den fattige är hatad av alla sina bröder.+ Till och med hans närmaste vänner håller sig långt borta från honom!+ Han jagar dem med något att säga; de är inte där.+  Den som förvärvar ett förståndigt hjärta*+ älskar sin egen själ. Den som bevarar urskillningsförmågan skall finna det goda.+  Det falska vittnet undgår inte straff,+ och den som slungar ut lögner förgås.+ 10  Överdåd anstår inte den enfaldige,+ än mindre en tjänare att härska över furstar.+ 11  En människas insikt* bromsar hennes vrede,+ och det är till prydnad för henne att hon överser med överträdelse.+ 12  En kungs ursinne är likt ett manprytt ungt lejons morrande,+ men hans välvilja är som dagg på växterna.+ 13  En enfaldig son betyder motgångar för hans far,+ och en hustrus kiv är som ett läckande tak som driver en bort.+ 14  Hus och förmögenhet är arv från fäder,+ men en omdömesgill hustru är från Jehova.+ 15  Lättja får en att falla i djup sömn,+ och en slö själ får hungra.+ 16  Den som håller budet bevarar sin själ;+ den som visar förakt för sina vägar blir dödad.+ 17  Den som visar den ringe ynnest lånar åt Jehova,+ och hans sätt att behandla andra skall Han återgälda honom.+ 18  Tukta din son medan det finns hopp,+ och låt inte din själs önskan vara att vålla hans död.+ 19  Den som grips av stort raseri får plikta för det;+ ty om du befriar honom får du göra det gång på gång.+ 20  Lyssna till råd och ta emot tuktan,+ så att du för framtiden kan bli vis.+ 21  Många är planerna i en mans hjärta,*+ men det som Jehova har beslutat – det står fast.+ 22  Det åtråvärda hos människan* är hennes kärleksfulla omtanke;+ och det är bättre att vara en fattig man än att vara en lögnare.+ 23  Fruktan för Jehova leder till liv,+ och mätt får man vila om natten;+ man hemsöks inte av det som är ont.+ 24  Den late sticker handen i gästabudsskålen,+ men han ids inte föra den tillbaka till munnen.+ 25  Den hånfulle bör du slå,+ så att den oerfarne kan bli klok;+ och den förståndige bör man tillrättavisa, så att han kan få inblick i kunskap.+ 26  Den som behandlar sin far illa och jagar bort sin mor+ är en skamlös och vanartig son.+ 27  Min son, upphör att lyssna till tuktan, och du kommer att fara vilse från kunskapens ord.+ 28  Ett vittne som är en odugling* hånar rättvisan,+ och de gudlösas mun sväljer ner ondska.+ 29  Straffdomar är fastställda för de hånfulla+ och piskrapp för de enfaldigas rygg.+

Fotnoter

”läppar”, MVg; TSy och omkr. 50 hebr. hss: ”vägar”.
El.: ”missar (förfelar) målet”. Se Rom 3:23.
Ordagr.: ”en ädel mans ansikte”.
El.: ”Den som förvärvar ett gott motiv”. Hebr.: qoneh-lẹv. Se not till Ord 15:32.
El.: ”En jordemänniskas insikt”. Hebr.: sẹkhel ’adhạm.
”i en mans hjärta”. Hebr.: belev-’ịsh.
El.: ”Det önskvärda hos en jordemänniska”. Hebr.: ta’awạth ’adhạm.
Ordagr.: ”Ett belials vittne”. Hebr.: ‛edh belijạ‛al.