Ordspråksboken 16:1–33

16  Att ordna hjärtats tankar hör jordemänniskan till,*+ men från Jehova är tungans svar.+  En mans alla vägar* är rena i hans egna ögon,+ men Jehova bedömer anden.*+  Vältra över dina verk på Jehova,+ så kommer dina planer att ha framgång.+  Jehova formar allt för det syfte han har,+ ja, också den gudlöse för den onda dagen.+  Var och en som har ett stolt hjärta är avskyvärd för Jehova.+ Även om hand förenas med hand, går man inte fri från straff.+  Genom kärleksfull omtanke* och sannfärdighet försonas missgärning,+ och genom fruktan för Jehova vänder man sig bort från det onda.+  När Jehova finner välbehag i en mans vägar,+ förmår han till och med hans fiender att hålla fred med honom.+  Bättre äga litet med rättfärdighet+ än tjäna mycket med orätt.*+  Människans hjärta tänker ut hennes väg,+ men det är Jehova som styr hennes steg.+ 10  Ett inspirerat beslut bör vara på kungens läppar;+ i domen bör hans mun inte vara trolös.+ 11  Rätt visare och våg tillhör Jehova;+ alla viktstenarna i påsen är hans verk.+ 12  Onda gärningar är avskyvärda för kungar,+ ty genom rättfärdighet blir tronen fast grundad.+ 13  Rättfärdighetens läppar är välbehagliga för en kung;*+ han älskar den som talar rättrådigt.+ 14  Kungens raseri är dödens budbärare,+ men en vis man kan avvärja det.*+ 15  I ljuset från kungens ansikte är det liv,+ och hans välvilja är som ett moln med vårregn.+ 16  Att förvärva vishet är långt bättre än guld,+ och att förvärva förstånd är att föredra framför silver.+ 17  De rättrådigas väg är att vända sig bort från det onda.+ Den som ger akt på sin väg bevarar sin själ.+ 18  Stolthet går före fall+ och en högmodig ande* före snavande.+ 19  Bättre vara ödmjuk i anden* tillsammans med de saktmodiga*+ än dela byte med dem som upphöjer sig själva.+ 20  Den som har insikt i en sak finner det goda,+ och lycklig är den som förtröstar på Jehova.+ 21  Den som har ett vist hjärta kallas förståndig,+ och den som har sötma på läpparna lägger övertygande kraft därtill.+ 22  Insikt är en livets källa för dem som äger den,+ men de dåraktigas tuktan är dårskap.+ 23  Den vises hjärta ger hans mun insikt+ och lägger övertygande kraft till hans läppar.+ 24  Ljuvliga ord är en honungskaka,+ söta för själen och en läkedom för benen i kroppen.+ 25  En väg kan tyckas vara rätt i en mans ögon+ – dess slut är dock dödens vägar.+ 26  Den hårt arbetandes själ* arbetar hårt för honom,+ därför att hans mun driver på honom.+ 27  En man som är en odugling* gräver upp det som är ont,+ och på hans läppar är det liksom en svedande eld.+ 28  En ränkernas man sår ut stridigheter,+ och en baktalare skiljer nära vänner åt.+ 29  En våldsman förleder sin medmänniska+ och får henne att gå på en väg som inte är god.+ 30  Han blinkar med ögonen för att smida ränker.+ Kniper han ihop läpparna, fullbordar han det onda. 31  Grått hår är en skönhetens krona+ när man finner den på rättfärdighetens väg.+ 32  Den som är sen till vrede är bättre än en väldig man,+ och den som behärskar sin ande är bättre än den som intar en stad.+ 33  Lotten kastas i knät,+ men varje beslut genom den är från Jehova.+

Fotnoter

”hör jordemänniskan till”. Hebr.: le’adhạm.
El.: ”sinnelaget”. Ordagr.: ”andar”.
”En mans alla vägar”. Hebr.: kol-darkhē-’ịsh.
El.: ”lojal kärlek”.
”med orätt”. El.: ”utan dom (rättvisa)”.
El.: ”en stor kung”. Ordagr.: ”kungar”, som i v. 12, majestätsplural.
Ordagr.: ”kan täcka över det”. Hebr.: jekhapperẹnnah.
”en högmodig ande”. Ordagr.: ”andes höjd (högmod)”. Hebr.: gọvah rụach.
”vara ödmjuk (låg) i anden”. Hebr.: shefal-rụach.
”saktmodiga”, Mmarginal; M: ”nödställda”.
El.: ”person”, ”innersta önskan”.
Ordagr.: ”En belials man”. Hebr.: ’ish belijạ‛al.