Ordspråksboken 15:1–33

15  Ett milt svar stillar raseri,+ men ett sårande ord väcker vrede.+  De visas tunga gör gott med kunskap,+ men de enfaldigas mun låter dårskap välla fram.+  Jehovas ögon är överallt,+ de vakar över de onda och de goda.+  En lugnande tunga är ett livets träd,+ men falskhet på den bryter ner anden.+  Dåren ringaktar sin fars tuktan,+ men den som ger akt på tillrättavisning är klok.+  I den rättfärdiges hus* finns ett rikligt förråd,+ men den ondskefulle blir utstött på grund av sin avkastning.+  De visas läppar sprider kunskap,+ men de enfaldigas hjärta är inte sådant.+  De ondskefullas slaktoffer är avskyvärda för Jehova,+ men de rättrådigas bön är välbehaglig för honom.+  Den ondskefulles väg är avskyvärd för Jehova,+ men han älskar den som jagar efter rättfärdighet.+ 10  Tuktan är något ont för den som överger stigen;+ den som hatar tillrättavisning kommer att dö.+ 11  Sheọl och tillintetgörelsens plats*+ ligger öppna för Jehova+ – hur mycket mer då människosönernas* hjärtan!+ 12  Den hånfulle älskar inte den som tillrättavisar honom;+ till de visa går han inte.+ 13  Ett glatt hjärta har god verkan på uppsynen,+ men på grund av hjärtesorg kommer en nedslagen ande.+ 14  Ett förståndigt hjärta söker kunskap,+ men de enfaldigas mun strävar efter dårskap.+ 15  Den betrycktes alla dagar är onda,+ men den vars hjärta är väl till mods* håller ständigt festmåltid.+ 16  Bättre något litet i fruktan för Jehova+ än ett rikligt förråd tillsammans med förvirring.+ 17  Bättre en portion grönsaker där det finns kärlek+ än gödd* oxe med hat.+ 18  En rasande man uppväcker stridigheter,+ men den som är sen till vrede stillar gräl.+ 19  Den lates väg är som spärrad av en taggig häck,+ men de rättrådigas stig är en banad väg.+ 20  En vis son gläder sin far,+ men en enfaldig människa föraktar sin mor.+ 21  Dårskap är en glädje för den som saknar ett förståndigt hjärta,*+ men en man som har urskillningsförmåga går rakt fram.+ 22  Planer går om intet där det inte förekommer förtroliga samtal,+ men där det finns många rådgivare blir det resultat.+ 23  En man gläder sig över sin muns svar,+ och hur gott är inte ett ord i rätt tid!+ 24  Uppåt går livets stig för den som har insikt,+ så att han undviker Sheọl där nere.+ 25  De högmodigas hus river Jehova ner,+ men änkans gränsmärke låter han stå kvar.+ 26  Den ondskefulles planer är avskyvärda för Jehova,+ men ljuvliga ord är rena.+ 27  Den som skaffar sig orätt vinning gör sitt eget hus till något utstött,+ men den som hatar mutor förblir vid liv.+ 28  Den rättfärdiges hjärta mediterar* för att kunna ge svar,+ men de gudlösas mun låter onda ting välla fram.+ 29  Jehova är långt borta från de ondskefulla,+ men de rättfärdigas bön hör han.+ 30  Ögonens klara ljus+ gläder hjärtat;+ ett gott budskap+ ger fetma åt benen i kroppen.+ 31  Det öra som lyssnar till livgivande tillrättavisning+ vistas mitt ibland de visa.+ 32  Den som skyr tuktan+ förkastar sin egen själ, men den som lyssnar till tillrättavisning förvärvar ett förståndigt hjärta.*+ 33  Fruktan för Jehova är en tuktan till vishet,+ och ödmjukhet går före ära.+

Fotnoter

”I den rättfärdiges hus [finns]”, TLXXSy; MVg: ”Den rättfärdiges hus [är (har)]”.
”och tillintetgörelsens plats”. Hebr.: wa’avaddọ̄n, ”och Abaddon”. Se not till Job 26:6.
El.: ”jordemänniskans söners”. Hebr.: benē-’adhạm.
”men den vars hjärta är väl till mods”. Hebr.: wetōv-lẹv.
Ordagr.: ”gödd vid krubban”.
El.: ”för den som saknar ett gott motiv”. Ordagr.: ”för den som saknar hjärta”. Hebr.: lachasar-lẹv.
El.: ”begrundar”, ”tänker halvhögt (mumlande)”.
El.: ”förvärvar ett gott motiv”. Ordagr.: ”förvärvar hjärta”. Hebr.: qọ̄neh lev.