Ordspråksboken 12:1–28

12  Den som älskar tuktan älskar kunskap,+ men den som hatar tillrättavisning är oförnuftig.+  Den gode vinner Jehovas godkännande,+ men den man* som smider ränker förklarar han skyldig.+  Ingen människa* blir befäst genom ondska,+ men de rättfärdigas rötter rubbas inte.+  En duglig hustru är en krona för sin man,*+ men den som handlar skamligt är som röta i hans ben.+  De rättfärdigas tankar är rätta;+ de ondskefullas ledning är svek.+  De ondskefullas ord ligger på lur* efter blod,+ men de rättrådigas mun befriar dem.+  De ondskefulla omstörtas,* och de är inte mer,+ men de rättfärdigas hus står kvar.+  För sitt insiktsfulla tal blir en man lovprisad,+ men den som har ett förvridet hjärta blir föraktad.+  Bättre är den som är ringa aktad och har en tjänare än den som förhärligar sig själv och saknar bröd.+ 10  Den rättfärdige vårdar sig om sitt husdjurs själ,+ men de ondskefullas barmhärtighetsgärningar är grymhet.+ 11  Den som odlar sin mark blir själv mättad med bröd,+ men den som jagar efter tomhet saknar ett förståndigt hjärta.*+ 12  Den gudlöse har begär till det byte som onda människor har fångat i sitt nät,+ men de rättfärdigas rot ger avkastning.+ 13  Genom läpparnas överträdelse snärjs den som är ond,+ men den rättfärdige slipper ut ur nöden.+ 14  Av sin muns frukt mättas en man* med det som är gott,+ och vad en människas händer gör* vänder tillbaka till henne.+ 15  Den dåraktiges väg är rätt i hans egna ögon,+ men den som lyssnar till råd är vis.+ 16  Dåren gör sin vrede känd samma dag,+ men den kloke täcker över vanära.+ 17  Den som avlägger ett pålitligt vittnesbörd talar det som är rättfärdigt,+ men ett falskt vittne bedrar.+ 18  Det finns de som talar tanklöst, som med svärdsstötar,+ men de visas tunga är en läkedom.+ 19  Sanningens läppar+ består för evigt,+ men falskhetens tunga varar endast ett ögonblick.*+ 20  De som smider onda planer har svek i hjärtat,+ men de som främjar frid har glädje.+ 21  Inget skadligt drabbar den rättfärdige,+ men över de ondskefulla kommer olycka i fullt mått.+ 22  Falska läppar är avskyvärda för Jehova,+ men de som handlar trofast är välbehagliga för honom.+ 23  En klok människa* täcker över sin kunskap,+ men de enfaldigas hjärta ropar ut sin dårskap.+ 24  Det är de flitigas hand som skall härska,+ men en slapp hand blir satt till tvångsarbete.+ 25  Oro i en mans* hjärta tynger ner det,+ men ett gott ord får det att glädja sig.+ 26  Den rättfärdige inspekterar sina betesmarker, men de ondskefullas väg leder dem vilse.+ 27  Slapphet driver inte upp något villebråd,+ men flit är en dyrbar skatt för en människa.* 28  På rättfärdighetens stig är liv,+ och resan på dess väg betyder inte död.+

Fotnoter

”men den man”. Hebr.: we’ịsh.
El.: ”jordemänniska”. Hebr.: ’adhạm.
Ordagr.: ”ägare”.
”ligger på lur”. Ordagr.: ”[är] ett liggande på lur”. Verbformen i hebr. är en infinitivus constructus.
”... omstörtas”. Ordagr.: ”[Det är] ett omstörtande [av] ...”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person.
El.: ”saknar ett gott motiv”. Ordagr.: ”saknar hjärta”. Hebr.: chasar-lẹv.
Ordagr.: ”och en människas händers gärning”. Hebr.: ughemụl jedhē-’adhạm.
Ordagr.: ”Av en mans muns frukt [mättas han]”. Hebr.: mipperị fi-’ịsh.
Ordagr.: ”varar bara så länge som jag ger vila [el.: blinkar med ögat]”.
Hebr.: ’adhạm.
Hebr.: ’ish.
Hebr.: ’adhạm.