Hebréerna 13:1–25

13  Må er broderliga kärlek hålla i sig.+  Glöm inte gästfriheten,*+ för genom den har några utan att veta om det haft änglar till gäster.*+  Kom ihåg dem som är i bojor,+ som om ni hade slagits i bojor tillsammans med dem,+ och dem som blir misshandlade,+ eftersom ni också själva ännu är i en kropp.  Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äktenskapliga sängen vara obefläckad,+ ty Gud skall döma otuktiga och äktenskapsbrytare.*+  Låt ert levnadssätt vara fritt från penningkärlek;+ nöj er+ med det som är.+ Ty han har sagt: ”Jag skall under inga omständigheter släppa dig, inte heller under några omständigheter överge dig.”+  Vi kan alltså vara vid gott mod+ och säga: ”Jehova* är min hjälpare; jag skall inte vara rädd. Vad kan* en människa göra mig?”+  Kom ihåg dem som har ledningen bland er*+ och som har talat Guds ord till er. Ge noga akt på vad deras handlingssätt leder till,+ och efterlikna+ deras tro.  Jesus Kristus är densamme i går och i dag och för evigt.+  Låt er inte ryckas med av alla slags främmande läror;+ för det är bra att hjärtat stadgas* genom oförtjänt omtanke,+ inte genom vissa sorters mat;+ de som går upp i sådant har inte fått nytta av det. 10  Vi har ett altare från vilket de som utför helig tjänst* i tältet* inte har rätt att äta.+ 11  Ty kropparna av de djur vars blod genom översteprästen förs in för synd till den heliga platsen* bränns upp utanför lägret.+ 12  Därför led Jesus också utanför porten,+ för att han skulle helga+ folket med sitt eget blod.+ 13  Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och bära den smälek han bar,*+ 14  ty här har vi inte en stad som består,+ utan vi söker ivrigt den kommande.+ 15  Låt oss alltid genom honom frambära till Gud ett lovprisningens offer,+ det vill säga frukten av läppar+ som offentligt bekänner* hans namn.+ 16  För övrigt: glöm inte att göra gott+ och att dela med er åt andra, ty Gud finner välbehag i sådana offer.+ 17  Var lydiga mot dem som har ledningen bland er*+ och var fogliga,*+ ty de vakar ständigt över era själar såsom de som skall avlägga räkenskap;+ se till att de kan göra detta med glädje och inte suckande, ty detta skulle vara till skada för er.+ 18  Håll ut i bön+ för oss, vi litar nämligen på att vi har ett gott samvete, eftersom vi önskar uppföra oss ärligt i allting.+ 19  Men jag uppmanar er särskilt att göra detta, för att jag så mycket fortare skall få komma tillbaka till er.+ 20  Må nu fridens Gud,+ som från de döda förde upp+ den store herden+ för fåren+ med ett evigt förbunds+ blod,+ vår Herre Jesus, 21  rusta er med allt gott till att göra hans vilja, och må han i oss genom Jesus Kristus utföra det som är välbehagligt i hans ögon;+ honom tillhör härligheten i evigheters evighet.+ Amen. 22  Nu förmanar jag er, bröder, att ha fördrag med detta ord av uppmuntran, ty jag har ju avfattat ett brev till er i få ord.+ 23  Ni skall veta att vår broder Timoteus+ har blivit frigiven; om han kommer ganska snart,* skall jag besöka er tillsammans med honom. 24  Framför mina hälsningar till alla som har ledningen+ bland er* och till alla de heliga. De som är i* Italien+ sänder er sina hälsningar. 25  Den oförtjänta omtanken+ vare med er alla.*

Fotnoter

El.: ”vänligheten (tillgivenheten) mot främlingar”. Grek.: filoxenịas.
”haft ... till gäster”. El.: ”visat gästfrihet mot ...”. Ordagr.: ”behandlat ... som främlingar (som gäster)”.
”äktenskapsbrytare”. Grek.: moikhous; lat.: adụlteros.
Se Tillägg 1D.
Ordagr.: ”skall”.
El.: ”som är era styrande (ledare)”. Grek.: hēgoumẹnōn hymọ̄n. Se not till Mt 2:6, ”ståthållare”.
Ordagr.: ”befästs”.
”utför helig tjänst”. Grek.: latreuontes. Jfr not till 2Mo 3:12.
El.: ”tältboningen (tabernaklet)”.
El.: ”de heliga platserna”.
”den smälek han bar”. El.: ”hans smälek”, ”smäleken för honom”.
El.: ”offentligt förklarar”. Ordagr.: ”bekänner”.
El.: ”mot era styrande (ledare)”. Grek.: tois hēgoumẹnois hymọ̄n. Se not till Mt 2:6, ”ståthållare”.
”var fogliga”. Ordagr.: ”ge ständigt efter under”.
El.: ”kommer fortare [än jag förväntat]”.
Se not till v. 17, ”mot dem som har ledningen bland er”.
El.: ”från”.
אcACDItVgSyh,p tillägger: ”Amen”; saknas i P46א*Arm.