Apostlagärningarna 2:1–47

 Medan nu pingstdagen+ skred framåt, var de alla tillsammans på samma ställe,  och plötsligt kom från himlen ett kraftigt ljud alldeles som ljudet av en stark vind som drar fram, och det uppfyllde hela huset där de satt.+  Och tungor som av eld+ visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem,  och de blev alla uppfyllda av helig ande+ och började tala andra språk,*+ alldeles som anden förunnade dem att uttala sig.  Nu var det så att i Jerusalem bodde judar,+ gudfruktiga män,+ från varje nation av dem som är under himlen.  När nu detta ljud kom, samlades folkskaran, och det uppstod förvirring, eftersom var och en hörde dem tala på hans eget språk.  Ja, de var häpna och började undra och säga: ”Titta här; alla dessa som nu talar, är de inte galiléer?+  Hur kommer det sig då att var och en av oss kan höra sitt eget modersmål?  Parter och meder+ och elamiter+ och invånarna i Mesopotamien, Judeen+ och Kappadokien,+ Pontos+ och provinsen Ạsia+ 10  och Frygien+ och Pamfylien,+ Egypten och delarna av Libyen, som är åt Kyrẹne till, och tillresande från Rom, både judar och proselyter,*+ 11  kreter+ och araber,+ vi hör dem tala på våra språk* om Guds storslagna gärningar.” 12  Ja, de var alla bestörta och rådvilla och sade den ene till den andre: ”Vad kan detta betyda?” 13  Men andra gjorde sig lustiga över dem och sade: ”De har druckit sig fulla av sött vin.”+ 14  Men Petrus trädde fram tillsammans med de elva+ och höjde sin röst och talade till dem: ”Ni män från Judeen och alla ni invånare i Jerusalem,+ må detta vara känt för er och lyssna till mina ord. 15  Dessa människor är faktiskt inte druckna,+ som ni förmodar; det är ju bara tredje timmen* på dagen. 16  Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel: 17  ’”Och i de sista dagarna”, säger Gud, ”skall jag utgjuta något av min ande*+ över varje slag av kött,* och era söner och era döttrar skall profetera och era unga män skall se syner och era gamla män* skall drömma drömmar;+ 18  och även över mina slavar och över mina slavinnor skall jag i de dagarna utgjuta något av min ande, och de skall profetera.+ 19  Och jag skall ge förebud* uppe i himlen och tecken nere på jorden, blod och eld och rökdis;+ 20  solen+ skall förvandlas till mörker och månen till blod, innan Jehovas* stora och glansfulla* dag kommer.+ 21  Och var och en som anropar Jehovas* namn skall bli räddad.”’+ 22  Ni män av Israel, hör dessa ord: Jesus, nasarén,+ en man som av Gud blev offentligt visad för er genom kraftgärningar+ och under* och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er,+ alldeles som ni själva vet, 23  denne man, som efter Guds bestämda beslut och förutvetande blev utlämnad,+ har ni fäst vid en träpåle genom laglösa mäns händer och röjt ur vägen.+ 24  Men Gud uppväckte+ honom genom att bryta dödens våndor,+ eftersom det inte var möjligt att han skulle förbli fasthållen av döden.+ 25  David säger ju beträffande honom: ’Jag har ständigt haft Jehova* för mina ögon, ty han är vid min högra sida för att jag aldrig skall rubbas.+ 26  Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Ja, också min kropp skall komma till ro* i ett hopp;+ 27  för du skall inte lämna min själ i Hades,* inte heller skall du tillåta att din lojale ser förgängelse.+ 28  Du har gjort livets vägar kända för mig, du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.’+ 29  Män, bröder, det är tillåtet att fritt och öppet tala till er om familjeöverhuvudet David, att han både dog+ och blev begravd, och hans minnesgrav finns ibland oss än i dag. 30  Eftersom han nu var en profet och visste att Gud* med ed hade lovat honom att sätta en av hans avkomlingar* på hans tron,+ 31  såg han på förhand och talade om Messias* uppståndelse, att han inte blev övergiven i Hades och att hans kropp* inte heller såg förgängelse.+ 32  Denne Jesus har Gud uppväckt, vilket vi alla är vittnen om.+ 33  När han nu har blivit upphöjd till Guds högra sida*+ och mottagit den utlovade heliga anden från Fadern,+ har han utgjutit den, vilket ni ser och hör. 34  David har nämligen inte stigit upp till himlarna,+ men han säger själv: ’Jehova* sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida,+ 35  tills jag lägger dina fiender som en pall för dina fötter.”’+ 36  Må därför hela Israels hus med säkerhet veta att Gud har gjort honom till både Herre+ och Kristus, denne Jesus som ni hängde på pålen.”*+ 37  När de nu hörde detta, kände de ett hugg i hjärtat,+ och de sade till Petrus och de övriga apostlarna: ”Män, bröder, vad skall vi göra?”+ 38  Petrus sade till dem: ”Ändra sinne,+ och låt er alla döpas+ i Jesu Kristi namn,+ så att ni får förlåtelse för era synder,+ och ni skall få den heliga andens fria gåva.+ 39  Ty löftet+ gäller er och era barn och alla dem som är långt borta,+ just så många som Jehova,* vår Gud, må kalla till sig.”+ 40  Och med många andra ord vittnade han grundligt och fortsatte att förmana dem och sade: ”Rädda er undan denna förvridna generation.”+ 41  Därför blev de som av hjärtat omfattade hans ord döpta,+ och på den dagen fogades omkring tre tusen själar till.+ 42  Och de fortsatte att helt ägna sig åt apostlarnas undervisning och åt gemenskapen,*+ åt att hålla måltider*+ och åt att frambära böner.+ 43  Ja, fruktan grep varje själ, och många under och tecken skedde genom apostlarna.+ 44  Alla som blev troende höll samman och hade allting gemensamt,+ 45  och de sålde sina ägodelar+ och egendomar och fördelade inkomsterna åt alla, efter vars och ens behov.+ 46  Och dag efter dag höll de ständigt i endräkt till i templet,+ och de intog måltider i privata hem* och åt mat med stor glädje+ och i hjärtats uppriktighet, 47  och de lovprisade Gud och var omtyckta av allt folket.+ Samtidigt fortsatte Jehova* att dagligen till dem foga+ dem som blev räddade.+

Fotnoter

El.: ”tungomål”. Ordagr.: ”tungor”.
El.: ”sådana som blivit omvända”, dvs. till judendomen. Grek.: prosẹ̄lytoi; lat.: prosẹlyti.
El.: ”tungomål”.
Räknat från soluppgången; alltså omkr. kl. 9.
El.: ”verksamma kraft”. Grek.: pneumatos; lat.: Spịritu; J17,18,22(hebr.): ruchị, ”min ande”. Se not till 1Mo 1:2, ”verksamma kraft”.
El.: ”över allt kött”. Grek.: epị pạsan sạrka; lat.: sụper ọmnem cạrnem; J17,18,22(hebr.): ‛al-kol-basạr.
”gamla män”. El.: ”äldste”. Grek.: presbỵteroi.
El.: ”skall låta under visa sig”.
Se Tillägg 1D.
El.: ”strålande”.
Se Tillägg 1D.
El.: ”förebud”.
Se Tillägg 1D.
Ordagr.: ”mitt kött skall bo”.
”Hades”, אAB; J7,8,11-18,22: ”Sheol”. Se Tillägg 4B.
”Gud”, אAB; J7,8,10: ”Jehova”.
Ordagr.: ”hans länds (höfts) frukt”.
El.: ”Kristi”.
Ordagr.: ”hans kött”.
El.: ”upphöjd av (genom) Guds högra hand”.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 5C.
Se Tillägg 1D.
El.: ”åt att dela med varandra”.
Ordagr.: ”åt brytandet av brödet”.
El.: ”från hus till hus”. Grek.: kat’ oikon. Se not till Apg 5:42, ”från hus till hus”.
Se Tillägg 1D.