5 Moseboken 30:1–20

30  Och när alla dessa ord kommer över dig, välsignelsen+ och förbannelsen+ som jag har förelagt dig, och du åter har tagit dem till hjärtat*+ bland alla de nationer dit Jehova, din Gud, har skingrat dig,+  och du vänder tillbaka till Jehova, din Gud,+ och lyssnar till hans röst i enlighet med allt som jag befaller dig i dag, du och dina söner, av hela ditt hjärta och hela din själ,+  då skall Jehova, din Gud, föra tillbaka dina fångna*+ och visa dig barmhärtighet+ och åter samla dig från alla de folk bland vilka Jehova, din Gud, har skingrat dig.+  Även om ditt skingrade folk skulle vara vid himlens ände, skall Jehova, din Gud, samla dig därifrån, och därifrån skall han hämta dig.+  Jehova, din Gud, skall föra dig in i det land som dina fäder tog i besittning, och du skall ta det i besittning, och han skall göra gott mot dig och göra dig talrik, mer än dina fäder.+  Och Jehova, din Gud, skall omskära ditt hjärta+ och din avkommas hjärta,+ så att du älskar Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta och hela din själ, för att du skall få leva.+  Och Jehova, din Gud, skall lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som hatar dig, dem som har förföljt dig.+  Och du skall vända om och lyssna till Jehovas röst och följa alla hans bud som jag ger dig befallning om i dag.+  Och Jehova, din Gud, skall låta dig få mer än nog av allt vad din hand frambringar,+ av ditt moderlivs frukt och dina husdjurs frukt+ och din marks frukt,+ med välstånd som följd,+ ty Jehova* skall åter jubla över dig och göra gott mot dig, alldeles som han jublade över dina förfäder.+ 10  Ty du kommer att lyssna till Jehovas, din Guds, röst, så att du håller hans bud och hans stadgar som är skrivna i denna lagbok,+ eftersom du vänder tillbaka till Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta och hela din själ.+ 11  Ty detta bud, som jag ger dig befallning om i dag, är inte för svårt för dig, inte heller är det långt borta.+ 12  Det är inte i himlen, så att man skulle säga: ’Vem far upp till himlen för oss och hämtar det åt oss, så att han kan låta oss höra det och vi kan följa det?’+ 13  Inte heller är det på andra sidan havet, så att man skulle säga: ’Vem far över till andra sidan havet för oss och hämtar det åt oss, så att han kan låta oss höra det och vi kan följa det?’ 14  Ty ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta,+ så att du kan följa det.+ 15  Se, jag förelägger dig i dag livet och vad gott är, och döden och vad ont är.+ 16  Om du lyssnar till Jehovas, din Guds, bud,* som jag ger dig befallning om i dag, så att du älskar Jehova, din Gud,+ vandrar på hans vägar och följer hans bud+ och hans stadgar och hans rättsliga beslut,+ då skall du få leva+ och bli talrik, och Jehova, din Gud, skall välsigna dig i det land som du är på väg till för att ta det i besittning.+ 17  Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte lyssnar+ och du blir förledd och böjer dig ner för andra gudar och tjänar dem,+ 18  så kungör jag för er i dag att ni ovillkorligen skall förgås.+ Ni skall inte få en lång följd av dagar på den mark som du kommer till och tar i besittning när du går över Jordan. 19  Jag tar i dag himlen och jorden till vittnen mot er+ att jag har förelagt dig livet och döden,+ välsignelsen+ och förbannelsen.+ Du skall välja livet för att du skall få leva,+ du och din avkomma,+ 20  genom att älska Jehova,* din Gud,+ genom att lyssna till hans röst och genom att hålla fast vid honom,+ ty han ger dig liv och en lång följd av dagar,*+ så att du får bo på den mark som Jehova med ed lovade dina förfäder Abraham, Isak och Jakob att ge dem.”+

Fotnoter

El.: ”och du har återkallat dem till ditt hjärta”.
El.: ”din fångenskap”, ett ord i sing. använt i kollektiv betydelse om en grupp fångar.
Se Tillägg 1C, § 1.
”Om du lyssnar till Jehovas, din Guds, bud”, LXX; saknas i MSamSyVg.
Se Tillägg 1C, § 1.
Ordagr.: ”ty han (det) är ditt liv och dina dagars längd”.