4 Moseboken 4:1–49

 Jehova talade nu till Mose och Aron och sade:  ”Räkna* antalet av Kehats söner+ bland Levis söner, enligt deras släkter i deras fädernehus,  från trettio* års ålder+ och uppåt, ända till femtio års ålder,+ alla som träder in i tjänstegruppen*+ för att utföra arbete vid* mötestältet.  Detta är Kehats söners tjänst vid mötestältet.+ Det är något högheligt:  Och när lägret bryter upp skall Aron och hans söner gå in och ta ner det avskärmande förhänget+ och täcka över Vittnesbördets ark+ med det.  Och de skall lägga ett överdrag av sälskinn+ över den och breda ut en duk ovanpå, helt i blått. Sedan skall de sätta in bärstängerna.+  Och över skådebrödsbordet+ skall de breda ut en blå duk och ställa faten+ och bägarna och skålarna+ och kannorna till dryckesoffret ovanpå; och det ständiga brödet+ skall ligga kvar på det.  Och de skall breda ut en kermesröd+ duk över detta och täcka över det med ett överdrag av sälskinn.+ Sedan skall de sätta in bärstängerna.+  Och de skall ta en blå duk och täcka över lampstället+ för belysningen och dess lampor+ och dess veksaxar+ och dess fyrfat+ och alla dess oljekärl+ som de använder när de utför tjänst vid det. 10  Och de skall lägga det och alla dess redskap i ett överdrag av sälskinn+ och lägga det på en bår. 11  Och över det gyllene altaret+ skall de breda ut en blå duk, och de skall täcka över det med ett överdrag av sälskinn.+ Sedan skall de sätta in bärstängerna.+ 12  Och de skall ta alla redskapen+ till tjänsten, de som används när de utför tjänst på den heliga platsen, och lägga dem i en blå duk och täcka över dem med ett överdrag av sälskinn+ och lägga dem på en bår. 13  Och de skall ta bort fettaskan från altaret+ och breda ut en duk av purpurrödfärgad ull över det. 14  Och ovanpå skall de lägga alla dess redskap som används när de utför tjänst vid det: fyrfaten, gafflarna och skovlarna och skålarna, altarets alla redskap;+ och de skall breda ut ett överdrag av sälskinn över detta och sätta in bärstängerna.*+ 15  Och Aron och hans söner skall vara färdiga med att täcka över den heliga platsen+ och den heliga platsens alla redskap+ när lägret bryter upp, och därefter skall Kehats söner komma in för att bära dem,+ men de får inte röra+ vid den heliga platsen, ty då kommer de att dö. Detta är vad Kehats söner har i uppgift att bära vid mötestältet.+ 16  Och Eleạsar, prästen Arons son, har tillsynen+ över oljan+ till belysningen och den välluktande rökelsen+ och det ständiga sädesoffret+ och smörjelseoljan,+ tillsynen över hela tältboningen och allt som är i den, nämligen den heliga platsen och dess redskap.” 17  Och Jehova talade ytterligare till Mose och Aron och sade: 18  ”Låt inte kehatiternas släkters stam+ bli utrotad ur leviternas mitt, 19  utan gör detta för dem, så att de förblir vid liv och inte dör på grund av att de närmar sig de högheliga föremålen.+ Aron och hans söner skall gå in, och de skall tilldela var och en av dem hans tjänst och den börda han skall bära. 20  Och de får inte gå in och se de heliga föremålen ens för ett ögonblick,* ty då kommer de att dö.”+ 21  Och Jehova talade till Mose och sade: 22  ”Räkna* också Gersons söner+ efter deras fädernehus enligt deras släkter. 23  Mönstra alla, från trettio års ålder och uppåt, ända till femtio års ålder,+ alla som träder in i tjänstegruppen för att utföra tjänst vid mötestältet. 24  Detta är den tjänst gersoniternas släkter har med avseende på att tjäna och att bära.+ 25  Och de skall bära tältboningens tältdukar+ och mötestältet,+ dess överdrag+ och överdraget av sälskinn+ som är ovanpå det, och avskärmningen+ för ingången till mötestältet, 26  och förgårdens omhängen+ och avskärmningen för ingången,+ porten till förgården som är runt omkring tältboningen och altaret, och deras tältlinor och alla redskapen till deras tjänst och allt det som arbete regelbundet utförs med.* Så skall de tjäna. 27  All den tjänst gersoniternas+ söner har, allt som de skall bära och all tjänst de skall utföra, skall ske på Arons och hans söners befallning,+ och som deras förpliktelse* skall ni tilldela dem allt som de skall bära. 28  Detta är den tjänst som gersoniternas söners släkter har+ vid mötestältet, och deras obligatoriska tjänst skall de utföra under ledning av Ịtamar,+ prästen Arons son.* 29  Mẹraris söner+ skall du mönstra efter deras släkter i deras fädernehus. 30  Mönstra alla, från trettio års ålder och uppåt, ända till femtio års ålder, alla som träder in i tjänstegruppen för att utföra tjänsten vid mötestältet.+ 31  Och detta är deras plikter, vad de skall bära,+ i förbindelse med all deras tjänst vid mötestältet: tältboningens väggramar+ och dess tvärstänger+ och dess stolpar+ och dess socklar med tapphål,+ 32  och stolparna+ till förgården runt omkring och deras socklar med tapphål+ och deras tältpluggar+ och deras tältlinor tillsammans med all utrustning därtill och det som hör till all tjänst i förbindelse därmed. Och efter deras namn skall ni tilldela dem den utrustning som de är förpliktade att bära.+ 33  Detta är den tjänst som Mẹraris söners släkter+ har i förbindelse med all deras tjänst vid mötestältet, under ledning av Ịtamar, prästen Arons son.”+ 34  Och Mose och Aron och menighetens hövdingar+ mönstrade kehatiternas+ söner efter deras släkter och efter deras fädernehus, 35  från trettio+ års ålder och uppåt, ända till femtio års ålder,+ alla som trädde in i tjänstegruppen för tjänsten vid mötestältet.+ 36  Och de mönstrade av dem efter deras släkter utgjorde 2 750.+ 37  Detta var de som mönstrades+ i kehatiternas släkter, alla de som skulle tjäna vid mötestältet och som Mose och Aron mönstrade på Jehovas befallning genom Mose. 38  Och de mönstrade av Gersons söner+ efter deras släkter och efter deras fädernehus, 39  från trettio års ålder och uppåt, ända till femtio års ålder, alla som trädde in i tjänstegruppen för tjänsten vid mötestältet,+ 40  de mönstrade av dem efter deras släkter, efter deras fädernehus, utgjorde 2 630.+ 41  Detta var de som mönstrades i Gersons söners släkter, alla de som skulle tjäna vid mötestältet och som Mose och Aron mönstrade på Jehovas befallning.+ 42  Och de mönstrade av Mẹraris söners släkter efter deras släkter, efter deras fädernehus, 43  från trettio års ålder och uppåt, ända till femtio års ålder, alla som trädde in i tjänstegruppen för tjänsten vid mötestältet,+ 44  de mönstrade av dem efter deras släkter utgjorde 3 200.+ 45  Detta var de som mönstrades i Mẹraris söners släkter, de som Mose och Aron mönstrade på Jehovas befallning genom Mose.+ 46  De som blev mönstrade, som Mose och Aron och Israels hövdingar mönstrade av leviterna efter deras släkter och efter deras fädernehus, 47  från trettio års ålder och uppåt, ända till femtio års ålder,+ alla som kom för att utföra arbetet med att tjäna* och arbetet med att bära bördor vid mötestältet,+ 48  de mönstrade av dem utgjorde tillsammans 8 580.+ 49  På Jehovas befallning blev de mönstrade* genom Mose, var och en enligt sin tjänst och den börda han skulle bära; och de blev mönstrade så som Jehova hade befallt Mose.+

Fotnoter

”Räkna”. Motsvaras i hebr. av en infinitivus absolutus, en verbform som inte anger vare sig tid el. person.
”trettio”, MSamSyVg; LXX: ”tjugofem”. Jfr 8:24.
”var och en som träder in för att göra offentlig tjänst”, LXX.
El.: ”i”.
SamLXX tillägger: ”Och de skall ta en purpurrödfärgad duk och täcka över karet och dess ställ och lägga dem i ett blått överdrag av skinn och sätta [dem] på bärstänger.”
”ens för ett ögonblick”. Ordagr.: ”som att svälja [saliven]”. Se not till Job 7:19.
Se not till v. 2.
”med”, LXX; MSam: ”för (i samband med)”.
”som [deras] förpliktelse”, MSam; LXX: ”efter (deras) namn”, som i v. 32.
Ordagr.: ”under Itamars ... hand”.
El.: ”utföra den mödosamma tjänsten”.
Ordagr.: ”På (Enligt) Jehovas mun mönstrade han (man) dem”, MSam.