3 Moseboken 9:1–24

 Och på åttonde+ dagen kallade Mose till sig Aron och hans söner och Israels äldste.  Sedan sade han till Aron: ”Ta dig en ung kalv till syndoffer+ och en bagge till brännoffer,+ felfria djur, och frambär dem inför Jehova.+  Men till Israels söner* skall du tala och säga: ’Ta en getabock+ till syndoffer och en kalv och en ungbagge,+ ett år gamla, felfria djur, till brännoffer,  och en tjur och en bagge till gemenskapsoffer+ för att frambära dem som slaktoffer inför Jehova, och ett sädesoffer+ blandat med olja, ty i dag kommer Jehova att visa sig för er.’”+  Så tog de det som Mose hade gett befallning om och förde fram det inför mötestältet. Sedan trädde hela menigheten fram och ställde sig inför Jehova.+  Då sade Mose: ”Detta är vad Jehova har befallt er att göra, för att Jehovas härlighet skall visa sig för er.”+  Sedan sade Mose till Aron: ”Träd fram till altaret och frambär ditt syndoffer+ och ditt brännoffer och bringa försoning+ för dig själv och för ditt hus.* Frambär sedan folkets offergåva+ och bringa försoning+ för dem, så som Jehova har befallt.”  Aron trädde då fram till altaret och slaktade syndofferskalven som var avsedd för honom.+  Sedan bar Arons söner fram blodet+ till honom, och han doppade sitt finger i blodet+ och strök det på altarhornen,+ men resten av blodet hällde han ut vid foten av altaret. 10  Och han brände fettet+ och njurarna och fettet på levern från syndoffret på altaret,+ så som Jehova hade befallt Mose. 11  Och köttet och huden brände han upp i eld utanför lägret.+ 12  Sedan slaktade han brännoffret, och Arons söner räckte honom blodet, och han stänkte det runt om på altaret.+ 13  Och de räckte honom det styckade brännoffersdjuret med dess huvud, och han brände det på altaret.+ 14  Vidare tvättade han inälvorna och underbenen och brände dem ovanpå brännoffret på altaret.+ 15  Han frambar nu folkets offergåva+ och tog syndoffersbocken som var avsedd för folket och slaktade den och frambar den som syndoffer på samma sätt som det första syndoffersdjuret. 16  Sedan frambar han brännoffret och behandlade det enligt det regelrätta tillvägagångssättet.+ 17  Vidare frambar han sädesoffret+ och fyllde sin hand med något av det och brände det på altaret, förutom morgonens brännoffer.+ 18  Därefter slaktade han tjuren och baggen, gemenskapsoffret+ som var avsett för folket. Sedan räckte Arons söner honom blodet, och han stänkte det runt om på altaret.+ 19  Vad beträffar tjurens fettstycken+ och baggens fettsvans+ och fettlagret* och njurarna och fettet på levern, 20  lade de* nu fettstyckena på bringorna,+ och han brände fettstyckena på altaret. 21  Men bringorna och högra lårstycket viftade Aron fram och åter som ett viftoffer+ inför Jehova, så som Mose hade befallt. 22  Så lyfte Aron upp sina händer mot folket och välsignade dem.+ Sedan steg han ner+ efter att ha framburit syndoffret och brännoffret och gemenskapsoffren. 23  Till slut gick Mose och Aron in i mötestältet och kom sedan ut och välsignade folket.+ Då visade sig Jehovas härlighet+ för allt folket, 24  och eld gick ut från Jehova+ och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. När allt folket såg det ropade de högt av glädje och föll ner på sina ansikten.+

Fotnoter

”söner”, MSyVg; Sam: ”äldste”; LXX: ”församling av äldste”.
”ditt hus”, LXX (jfr 16:17); MSamSyVg: ”folket”.
Dvs. fettlagret som var på inälvorna.
”de”, MVg; SamLXXSy: ”han”.