3 Moseboken 8:1–36

 Och Jehova talade vidare till Mose och sade:  ”Ta Aron och hans söner med honom+ och kläderna+ och smörjelseoljan+ och syndofferstjuren+ och de två baggarna och korgen med osyrat bröd,+  och låt hela menigheten samlas*+ vid ingången till mötestältet.”+  Då gjorde Mose så som Jehova hade befallt honom, och menigheten samlades vid ingången+ till mötestältet.  Mose sade nu till menigheten: ”Detta är vad Jehova har gett mig befallning om att göra.”+  Så förde Mose fram Aron och hans söner och tvättade+ dem med vatten.+  Därefter satte han på Aron tunikan*+ och band skärpet+ om honom och klädde på honom den ärmlösa överklädnaden+ och satte på honom efọden+ och band dess gördel+ om honom och knöt efọden stadigt om honom med den.  Vidare satte han på honom bröststycket+ och lade urịm och tummịm*+ i bröststycket.  Sedan satte han turbanen+ på hans huvud och fäste den glänsande plåten av guld, det heliga överlämnandetecknet,*+ på turbanen, på dess framsida, så som Jehova hade befallt Mose. 10  Mose tog nu smörjelseoljan och smorde tältboningen+ och allt som var i den och helgade det. 11  Därefter stänkte han något av den sju gånger på altaret och smorde altaret+ och alla dess redskap och karet och dess ställ för att helga dem. 12  Slutligen hällde han något av smörjelseoljan på Arons huvud och smorde honom för att helga honom.+ 13  Mose förde sedan fram Arons söner+ och klädde på dem tunikor och band skärp+ om dem och virade om dem huvudbonaden,+ så som Jehova hade befallt Mose. 14  Därefter ledde han fram syndofferstjuren,+ och Aron och hans söner lade sina händer på syndofferstjurens huvud.+ 15  Och Mose slaktade+ den och tog blodet+ och strök det med sitt finger på altarhornen runt om och renade altaret från synd, men resten av blodet hällde han ut vid foten av altaret, så att han kunde helga det för att bringa försoning+ på det. 16  Sedan tog Mose allt fettet som var på inälvorna, också fettet på levern och båda njurarna med deras fett, och han brände det på altaret.+ 17  Men tjuren och dess hud och dess kött och dess orenlighet lät han bränna upp i eld utanför lägret,+ så som Jehova hade befallt Mose. 18  Han förde nu fram brännoffersbaggen, och Aron och hans söner lade sina händer på baggens huvud.+ 19  Därefter slaktade Mose den och stänkte blodet runt om på altaret.+ 20  Och Mose styckade baggen,+ och han brände huvudet och styckena och njurtalgen. 21  Och inälvorna och underbenen tvättade Mose med vatten, och han brände sedan hela baggen på altaret.+ Det var ett brännoffer till en rogivande lukt.+ Det var ett eldsoffer åt Jehova, så som Jehova hade befallt Mose. 22  Sedan förde han fram den andra baggen, installationsbaggen,+ och Aron och hans söner lade sina händer på baggens huvud. 23  Därefter slaktade Mose den och tog något av dess blod och strök det på Arons högra örsnibb och på tummen på hans högra hand och på stortån på hans högra fot.+ 24  Sedan förde Mose fram Arons söner och strök något av blodet på deras högra örsnibb och på tummen på deras högra hand och på stortån på deras högra fot, men resten av blodet stänkte Mose runt om på altaret.+ 25  Sedan tog han fettet och fettsvansen och allt fettet som var på inälvorna,+ liksom fettet på levern och båda njurarna med deras fett och högra lårstycket.+ 26  Och ur korgen med osyrat bröd som stod inför Jehova tog han en osyrad ringformad kaka+ och en ringformad oljebrödskaka+ och en tunnkaka.+ Han lade dem sedan på fettstyckena och högra lårstycket. 27  Därefter lade han alltsammans på Arons händer och hans söners händer och viftade det fram och åter som ett viftoffer inför Jehova.+ 28  Sedan tog Mose det ur deras händer och brände det på altaret ovanpå brännoffret.+ Det var ett installationsoffer+ till en rogivande lukt.+ Det var ett eldsoffer åt Jehova.+ 29  Och Mose tog bringan+ och viftade den fram och åter som ett viftoffer inför Jehova.+ Det blev Moses andel+ av installationsbaggen, så som Jehova hade befallt Mose. 30  Därefter tog Mose något av smörjelseoljan+ och något av blodet som var på altaret och stänkte det på Aron och hans kläder och på hans söner och hans söners kläder tillsammans med honom. Så helgade+ han Aron och hans kläder och tillsammans med honom hans söner och hans söners+ kläder. 31  Sedan sade Mose till Aron och hans söner: ”Koka+ köttet vid ingången till mötestältet, och där skall ni äta det+ och brödet som är i installationskorgen, så som jag fick befallning om* med orden: ’Aron och hans söner skall äta det.’ 32  Men det som blir över av köttet och brödet skall ni bränna upp i eld.+ 33  Och ni skall inte gå bort från ingången till mötestältet under sju dagar,+ intill den dag då era installationsdagar är fullbordade, ty det kommer att ta sju dagar att fylla er hand med makt.*+ 34  Som det har blivit gjort i dag, så har Jehova befallt att det skall göras, för att bringa försoning för er.+ 35  Och ni skall stanna kvar vid ingången till mötestältet dag och natt i sju dagar,+ och ni skall fullgöra den vaktplikt som Jehova har ålagt er,+ för att ni inte skall dö; ty så har jag blivit befalld.” 36  Och Aron och hans söner gjorde allt som Jehova hade befallt genom Mose.

Fotnoter

”låt ... samlas”. Hebr.: haqhẹl; grek.: ekklēsịason; lat.: congregạbis.
”tunikan”, dvs. en lång skjortliknande klädnad.
Se not till 2Mo 28:30, ”urim och tummim”.
El.: ”det heliga diademet”, ”helighetens diadem”.
Enl. TOLXXSy; Vgc: ”så som Jehova har befallt mig”. Det hebr. verbets form är aktiv, men skall uppenbarligen läsas som passiv, i likhet med samma verb i v. 35.
”att fylla er hand med makt (myndighet)”. El.: ”att installera er”, ”att bemyndiga er”. Hebr.: jemallẹ’ ’eth-jedhkhẹm; grek.: teleiọ̄sei tas kheiras hymọ̄n, ”[ty på sju dagar] kommer han att fullkomna era händer (inviga era händer)”. Jfr not till Heb 5:9.