3 Moseboken 4:1–35

 Och Jehova talade vidare till Mose och sade:  ”Tala till Israels söner och säg: ’Om en själ+ syndar ouppsåtligt*+ i förbindelse med något av det som man enligt Jehovas bud inte får göra, och han alltså gör något av det:  Om prästen, den smorde,*+ syndar+ så att han drar skuld över folket, då skall han för den synd+ han har begått frambära en felfri ungtjur* åt Jehova som ett syndoffer.*  Och han skall föra tjuren till mötestältets ingång,+ inför Jehovas ansikte, och lägga sin hand på tjurens huvud+ och slakta tjuren inför Jehova.  Och prästen, den smorde,*+ skall ta något av tjurens blod och bära in det i mötestältet,  och prästen skall doppa* fingret+ i blodet och stänka något av blodet sju gånger+ inför Jehova framför den heliga platsens förhänge.  Och prästen skall stryka något av blodet på hornen+ på altaret med den välluktande rökelsen, det som står inför Jehova i mötestältet, och allt det övriga av tjurens blod skall han hälla ut vid foten+ av brännoffersaltaret, som står vid ingången till mötestältet.  Vad beträffar allt fettet på syndofferstjuren, skall han från den ta det fett som täcker inälvorna, ja, allt fettet som är på inälvorna,+  och båda njurarna och fettet som är på dem, ländfettet. Och fettet på levern skall han avlägsna tillsammans med njurarna.+ 10  Det skall vara detsamma som det fett som tas från tjuren vid gemenskapsoffret.+ Och prästen skall bränna det på brännoffersaltaret.+ 11  Men vad beträffar tjurens hud och allt dess kött tillsammans med dess huvud och dess underben och dess inälvor och dess orenlighet,+ 12  skall han låta föra ut hela tjuren utanför lägret+ till en ren plats där fettaskan+ töms ut, och han skall bränna upp den på ved i eld.+ Där fettaskan töms ut skall den brännas upp. 13  Om nu Israels hela menighet ouppsåtligt begår ett fel+ och saken har varit dold för församlingens ögon, i det de har gjort något av allt det som man enligt Jehovas bud inte får göra, och så har dragit skuld över sig,+ 14  och den synd de har begått mot budet har blivit känd,+ då skall församlingen frambära en ungtjur till syndoffer och föra fram den inför mötestältet. 15  Och menighetens äldste* skall inför Jehova lägga sina händer på tjurens huvud,+ och tjuren skall slaktas* inför Jehova. 16  Sedan skall prästen, den smorde,*+ bära in något av tjurens blod i mötestältet.+ 17  Och prästen skall doppa fingret i något av blodet och stänka det sju gånger inför Jehova framför förhänget.*+ 18  Och han skall stryka något av blodet på hornen på altaret,+ som står inför Jehova i mötestältet, och allt det övriga blodet skall han hälla ut vid foten av brännoffersaltaret,+ som står vid ingången till mötestältet. 19  Och han skall ta allt fettet från tjuren, och han skall bränna det på altaret.+ 20  Och han skall göra med tjuren alldeles som han gjorde med den andra syndofferstjuren. På samma sätt skall han göra med den, och prästen skall bringa försoning+ för* dem, och så skall det förlåtas dem. 21  Och han skall låta föra ut tjuren utanför lägret och bränna upp den, alldeles som han brände upp den första tjuren.+ Det är ett syndoffer för församlingen.+ 22  När en hövding+ syndar och han ouppsåtligt gör något av allt det som man enligt Jehovas, hans Guds, bud inte får göra,+ och så har dragit skuld över sig, 23  eller den synd som han har begått mot budet* har gjorts känd för honom,+ då skall han föra fram en felfri bockkilling+ av getterna som sin offergåva. 24  Och han skall lägga sin hand på ungbockens* huvud+ och slakta den på den plats där brännoffret slaktas inför Jehova.+ Det är ett syndoffer.+ 25  Och prästen skall med fingret ta något av syndoffrets blod och stryka det på hornen+ på brännoffersaltaret, och resten av dess blod skall han hälla ut vid foten av brännoffersaltaret. 26  Och han skall bränna allt dess fett på altaret i likhet med gemenskapsoffrets fett,+ och prästen skall bringa försoning för honom för hans synd,+ och så skall den förlåtas honom. 27  Och om en själ av landets folk syndar ouppsåtligt genom att han gör något av det som man enligt Jehovas* bud inte får göra, och han därigenom drar skuld över sig,+ 28  eller den synd han har begått har gjorts känd för honom, då skall han föra fram en felfri honkilling+ av getterna som sin offergåva för den synd han har begått. 29  Och han skall lägga sin hand på syndoffersdjurets huvud+ och slakta syndoffret på samma plats som brännoffret.+ 30  Och prästen skall med fingret ta något av dess blod och stryka det på hornen+ på brännoffersaltaret, och han skall hälla ut allt dess övriga blod vid foten av altaret.+ 31  Och han skall avlägsna allt dess fett,+ alldeles som fettet avlägsnades från gemenskapsoffret,+ och prästen skall bränna det på altaret till en rogivande lukt för Jehova,+ och prästen skall bringa försoning för honom, och så skall det förlåtas honom.+ 32  Men om han vill föra fram ett lamm*+ som sin offergåva till syndoffer, skall han föra fram ett felfritt+ tacklamm. 33  Och han skall lägga sin hand på syndoffersdjurets huvud och slakta det som ett syndoffer på den plats där brännoffret slaktas.+ 34  Och prästen skall med fingret ta något av syndoffrets blod och stryka det på hornen på brännoffersaltaret,+ och han skall hälla ut allt dess övriga blod vid foten av altaret. 35  Och han skall avlägsna allt dess fett liksom man avlägsnar fettet från gemenskapsoffrets ungbagge, och prästen skall bränna det på altaret ovanpå Jehovas eldsoffer,+ och prästen skall bringa försoning+ för honom för den synd han har begått, och så skall den förlåtas honom.+

Fotnoter

El.: ”utan uppsåt”, ”oavsiktligt”, ”av misstag”.
”som ett syndoffer”, M; LXXSy: ”för sin synd”.
Ordagr.: ”en felfri tjur, en son av nötboskapen”.
”den smorde”. Hebr.: hammashịach; grek.: ho kekhrismẹnos.
”den smorde”. Hebr.: hammashịach; grek.: ho khristọs. Både här och i v. 3 kallas översteprästen en messias, dvs. en smord.
El.: ”sänka ner”, ”döpa”. Grek.: bạpsei.
”och de skall slakta tjuren”, LXXSy; M: ”och han skall slakta tjuren”, vilket visar att bara en av de äldste skulle slakta den.
Ordagr.: ”gamla (äldre) män”. Hebr.: ziqnẹ̄.
”den smorde”. Hebr.: hammashịach; grek.: ho khristọs; syr.: damshich.
”framför den heliga platsens förhänge”, SamLXX och en hebr. hs.
Ordagr.: ”och prästen skall täcka över”.
Ordagr.: ”det”, fem. i hebr.; syftar på budet.
El.: ”bockkillingens”.
Se not till 3:12; Tillägg 1C, § 5.
”ett lamm”, M; Sam: ”ett tacklamm”.